Ankara
0 (312) 276 75 93
info@billgatesweb.com

Projeyi Başlatma – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Akademik Danışmanlık, Tercüme Danışmanlık

Projeyi Başlatma – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Doğru Anahtar Kelimeleri Seçmek

Projeyi Başlatma

Şimdi öğrencileri wikide işbirliği yapmaya davet etmenin zamanı geldi. Anlaşmaya varmak ve projenin sınırlarının geri kalanını birlikte planlamak, mülkiyetin eğitmenden öğrencilere devri için kritik öneme sahiptir. Öğrencilerin wiki’yi kendi işbirlikçi öğrenme ortamları olarak “iddia etme” fırsatına ihtiyaçları olacak, burada kontrol uygulayabilecekler ve kendi kendini organize etme sürecini başlatabilecekler.

Wiki’de öğrencilerin kendi kendilerini organize etmeye başlayabilecekleri bir takım planlama alanı sağlayın. Bu alan, ekibin planlama, roller ve görevler atama ve ilerlemeyi izleme ihtiyacını destekleyecektir. Öğrencilerden wiki içinde geliştirilecek ürünlerin, sayfaların veya çıktıların bir listesini ve tahmini tamamlanma tarihlerini oluşturmalarını isteyin. Ekibin proje yaklaşımının fizibilitesine ilişkin geri bildirim sağlayın ve beklenen son teslim tarihlerini onaylayın.

Grup Rolleri ve Temel Kurallar Geliştirin

Yeni oluşturulan gruplar için, ekiplerin rolleri ve normları tartışması ve tanımlaması için alan ve fırsat sağlamak önemlidir. Rol, gruptaki diğer üyeler tarafından her takım üyesinden beklenen görevler ve davranışlar olarak tanımlanabilir.

Roller, bir grubun resmi yapısını tanımlama ve bir konumu diğerinden ayırma eğilimindedir. Örneğin, bir wiki projesi ekibi, tüm ekip üyelerinin yazar ve metin düzenleyici rollerini paylaştığı bir araştırmacıya, iletişim irtibat görevlisine, biçim düzenleyicisine ve dilbilgisi düzenleyicisine roller atayabilir.

Her öğrenciden “Bu projedeki rol(ler)im ne olacak?” sorusunu yanıtlamasını isteyin. Rollerin adil ve dengeli olmasını sağlamak için geri bildirim sağlayın. Başarılı bir wiki projesi için, proje hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için rol atamaları uygun şekilde dengelenmeli ve her ekip üyesinin yetenek ve ilgi alanlarını yansıtmalıdır. Viki projesinin kapsamı ve yönü değişirse ekip üyelerinin değiş tokuş yapabilmesi ve sorumlulukları iyileştirebilmesi için roller de esnek tutulmalıdır.

Normlar, tüm üyelerin davranışlarına rehberlik etmek için grup tarafından oluşturulan açık veya zımni kurallardır. Bir wikide normlar, wiki görgü kurallarıyla ilgili anlaşmalarla temsil edilir. Proje kolaylaştırıcısı bu kuralları önerebilse de, yalnızca ekip üyeleri bunları davranış standartları olarak onaylayabilir ve benimseyebilir.

Öğrencilerden wiki görgü kuralları için bir öneri listesini incelemelerini ve tartışmalarını ve ardından kendi ekipleri için bir temel kurallar listesi oluşturmalarını isteyin.

Aşağıdaki on emri önerir:

• Fikrinizi müjde gerçeğiyle karıştırmayacaksınız.
• Kişisel saldırılara başvurmayacaksınız.
• Elinizdeki konuya bağlı kalmalısınız.
• Referanslarınızı belirtmelisiniz.
• Noktalama ve büyük harfle yazacaksınız.
• Hatalarınızı sahipleneceksiniz.
• Takma adlar veya çorap kuklaları kullanmayacaksınız.
• “Trolleri beslemeyeceksin.” (Yani, kavga çıkarmayacaksın.)
• Resimlerinizi yeniden boyutlandıracaksınız.
• Eski atasözüne saygı göstermelisiniz: Wiki’de olan wiki’de kalır.


Proje BAŞLATMA Belgesi Word
Paydaşların belirlenmesi sürecindeki girdiler
Paydaşların belirlenmesi sürecine ilişkin girdiler
Google proje Yönetimi
Proje paydaşları kimlerdir
Proje BAŞLATMA belgesinin Girdileri
Proje BAŞLATMA belgesi pdf
Proje BAŞLATMA Belgesi Örneği


Değerlendirme Önlemlerini Belirleyin

Son olarak, öğrencilerin ve takımların wiki başarılarına göre nasıl notlandırılacağını ve değerlendirileceğini belirlemek önemlidir. Projenin nasıl değerlendirildiği, katkıların düzeyi ve kalitesinin yanı sıra öğrencilerin bir öğrenme ortamı olarak wiki’den genel memnuniyetlerini etkileyebilir.

Bir yüksek öğretim ortamındaki wiki projeleriyle ilgili on üç vaka çalışmasını özetlerken, “bu tür bir kullanım açık bir değerlendirme veya derecelendirme şemasıyla desteklendiğinde öğrencilerin wiki’ye katılmaya önemli ölçüde daha meyilli olduklarını” buldu.

Değerlendirme aşağıdakileri dikkate almalıdır:

• Neler değerlendirilecek?
• Kimler değerlendirilecek?
• Değerlendirmeye kimler katılacak?

Ne Değerlendirilmeli Eğitmen neyi değerlendireceğini düşünürken, ilk planlama sırasında tanımlanan çıktıları yeniden gözden geçirerek başlamalıdır. Nesnel öğrenme, dolaylı ve üst bilişsel öğrenme ve işbirliği için bu bölümde daha önce tartışılan istenen sonuçları tekrar gözden geçirin.

Bu sonuçların her biri nasıl ölçülecek? Bu sonuçları değerlendirmek için hangi spesifik kriterler kullanılacaktır? Değerlendirmenin odak noktası yalnızca wiki çıktıları mı olacak yoksa her grubun işbirliği veya proje yönetiminin bir değerlendirmesini de içerecek mi?

Dereceli puanlama anahtarları, sonuçlara dayalı değerlendirmelere rehberlik etmede ve değerlendirme kriterlerini netleştirmede son derece yardımcı olabilir. Dereceli puanlama anahtarı, çalışmanın değerlendirileceği kriterleri listeleyen bir puanlama aracıdır.

Eğitmen veya grup üyeleri, RubiStar gibi çevrimiçi şablonları ve araçları veya varsa çevrimiçi öğrenme yönetim sistemindeki araçları kullanarak değerlendirme listeleri oluşturabilir.

Puan anahtarları oluşturmak ve bunları bir projenin erken aşamalarında kullanıma sunmak, grupların görevlerine odaklanmalarına, kendi ilerlemelerini ölçmelerine ve daha yüksek kalite düzeyleri için çabalamalarına yardımcı olur. Sergiler, bir wiki projesinin hem sürecini hem de sonuçlarını değerlendirmek için örnek değerlendirme listeleri sağlar.

Ayrıca kimin değerlendirileceğini de düşünmelisiniz. Bireysel üyeleri mi yoksa bir bütün olarak grubu mu değerlendireceksiniz? Deneyimlerimize göre, hem bireye hem de ekibe geri bildirim sağlayabilecek bir değerlendirme ölçütleri dengesine sahip olmak önemlidir. Örneğin, taslaklar ve nihai wiki çıktıları grup düzeyinde değerlendirilebilirken, katkılar, belirli roller ve işbirliği sonuçları hem bireysel hem de grup düzeyinde değerlendirilebilir.

Değerlendirmeye Kimler Katılacak?

Viki projeleri gibi işbirlikçi etkinliklerin en iyi şekilde işbirliği yoluyla değerlendirilmesini önerin. Bu, eğitmenin ortak bir projenin değerlendirilmesinde tek katılımcı olmaması gerektiği anlamına gelir.

Öz-değerlendirme ve akran veya ekip değerlendirmeleri, alternatif bakış açıları ekleyebilir ve bireysel ve ekip başarılarına ilişkin daha derin içgörüler sağlayabilir. Takımlar, eğitmen tarafından karşılaştırmalı bir bakış açısı sunmak için kullanılan aynı dereceli puanlama anahtarlarını doldurabilir.

Akran değerlendirmeleri, her grup üyesinin rolünü/rollerini ne kadar iyi yerine getirdiğini ve ekibin beklentilerini karşıladığını değerlendirmek için yapılandırılabilir. Öz-değerlendirmeler derinlemesine düşünme için fırsatlar sunar ve anlatılar, değerlendirme listeleri veya anketler şeklini alabilir. Bu ölçümlerin nirengilendirilmesi, hem eğitmene hem de ekip üyelerine projenin daha eksiksiz ve geçerli bir değerlendirmesini sunar.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın