İçeriklerle Aramayı İyileştirme

Limit Değerleri – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Limit Değerleri Türü float veya double olmayan ilkel alanlar için, karşılaştırmalar için == operatörünü kullanın; nesne referans alanları için, eşittir yöntemini yinelemeli olarak çağırın; kayan alanlar için, Float.floatToIntBits kullanarak int değerlerine çevirin ve == operatörünü kullanarak int değerlerini karşılaştırın. Double.doubleToLongBits ve == operatörünü kullanarak uzun değerleri karşılaştırın. (Float.NaN, -0.0f ve benzer double sabitlerin varlığı, float…
Devamı