JLabel Sınıfı – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

JComponent Sınıfı – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Değişiklik Olaylarını Swing’de Gönderme Swing aslında iki farklı değişiklik olayı sınıfı kullanır. İlki, standart java.beans.PropertyChangeEvent sınıfıdır. Bu sınıf, özellik adının, eski değerinin ve yeni değerinin yanı sıra değişiklik bildirimini göndererek nesneye bir başvuru iletir. İkincisi, javax. swing.event.ChangeEvent, yalnızca gönderen nesneye referans ileten daha hafif bir sürümdür; başka bir deyişle, değişen özelliğin adı ve eski ve…
Devamı