Java Komut Dosyası – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatlarıv

Uzak Arayüzler – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Uzak Arayüzler EJB konteynerine ev ve uzak arayüzleri ve bean’iniz için uygulama sınıfını ve bir konuşlandırma tanımlayıcısını sağladığınızda, konteyner bu bileşenleri birbirine bağlayan çeşitli sınıfları oluşturmaktan sorumludur. Sağladığınız ev ve uzak arabirimler, RMI Remote arabirimleridir; kapsayıcı, bu arabirimler için hem istemci saplamalarını hem de sunucu tarafı uygulamasını oluşturur. Bir istemci, JNDI aracılığıyla bir bean’in ana…
Devamı