Eşleştirme Yapmak

Veri Şemasındaki Varlıkların Karakterizasyonu – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Veri Şemasındaki Varlıkların Karakterizasyonu Bir Web uygulamasının veri şemasının tanımlanması için önemli bir yardım, uygulamada bilgi nesnelerinin oynadığı rolü anlamaktan gelir. Tipik bir Web uygulamasının Varlık-İlişki şemasında dört tür alt şemaya katılan dört nesne sınıfını ayırt ederiz: Temel nesneler: gereksinim analizi sırasında tanımlanan, uygulama tarafından yönetilen temel varlıklardır. Bir Web uygulamasında ya harici kullanıcılara sunulurlar…
Devamı