İçeriklerle Aramayı İyileştirme

Web Test Planı Oluşturma – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Test Planı Bir test planına aşağıdaki düğümler eklenebilir: İş parçacığı grubu–Bu, iç içe geçmiş düğümleri eşzamanlı olarak yürütecek olan sanal kullanıcıların sayısını tanımlar. Ayrıca, kademelendirme için hızlanma süresini ve testin süresini belirlemenizi sağlar. Dinleyiciler—Bu, test sonuçlarının görselleştirilmesini sağlamak ve test yürütmesinin ilerlemesini izlemek için eklenebilir. Örneğin, yanıt sürelerinin bir grafiğine sahip olmak için, grafik sonuçları…
Devamı