JLabel Sınıfı – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Etiket ve Birleşim – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Etiket ve Birleşim Arasındaki İlişki Sınıf hiyerarşisinin ayrımcı bir birliğe göre sayısız avantajı vardır. Bunların başında sınıf hiyerarşisinin tip güvenliği sağlaması gelmektedir. Örnekte, her Shape örneği ya geçerli bir Daire ya da geçerli bir Dikdörtgendir. Etiket ve birleşim arasındaki ilişki dil tarafından zorlanmadığından, tamamen çöp olan bir shape_t yapısı oluşturmak basit bir meseledir. Etiket, shape_t’nin…
Devamı