Java Komut Dosyası – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatlarıv

Adlandırma Hizmeti – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Nesne İstek Aracısı CORBA mimarisinin özü, gösterildiği gibi Nesne İstek Aracısıdır. Bir CORBA uygulamasında yer alan her makinenin, o makinedeki işlemlerin uzak işlemlerde çalışan CORBA nesneleri ile etkileşime girmesi için çalışan bir ORB’ye sahip olması gerekir. Nesne istemcileri ve sunucuları, ORB’leri aracılığıyla istekte bulunur; ORB, isteklerin yerine getirilmesinden veya neden gerçekleştirilemeyeceğini belirtmekten sorumludur. İstemci ORB,…
Devamı