İtibar Yönetimi Nedir ve Neden Önemlidir?

Günümüzde işletmelerin ve bireylerin başarısını etkileyen kritik unsurlardan biri itibardır. İtibar, bir kurumun veya bir bireyin dış dünyadaki algısıdır. İyi bir itibara sahip olmak, güvenilirlik, kalite, etik değerlere uygunluk ve dürüstlük gibi önemli unsurları içerir. Ancak, itibar her zaman istikrarlı değildir ve çeşitli nedenlerle zarar görebilir. İşte bu noktada, itibar yönetimi önem kazanır. Bu makalede,…
Devamı