JLabel Sınıfı – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Dizeleştirilmiş Nesne – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Dizeleştirilmiş Nesne Dizeleştirilmiş nesne başvurusu, uzak bir CORBA istemcisinin nesnenin ana ORB’sini bulması ve dizeyi nesneye yönelik bir çalışma zamanı saplama başvurusuna dönüştürmesi için yeterli bilgiyi içerir. ORB arabirimindeki iki yöntem, object_to_string() ve string_to_object(), bir CORBA nesne başvurusunu dize biçimine ve tekrar geri dönüştürmenize izin verir. Örnek, ThisOrThatServer arabiriminin sunucu uygulamamızın bir örneğini nasıl oluşturacağımızı,…
Devamı