Java Komut Dosyası – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatlarıv

Nitelikler Arayüzü – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Nitelikler Arayüzü Nitelikler arabirimi, bir dizin girişi için nitelikler kümesini temsil eder. Belirli özniteliklerin yanı sıra tüm kümeye erişim sağlayan erişimci yöntemlerine sahiptir. X.500 tabanlı dizinlerde, “ad”, “adres” veya “telefon numarası” gibi bir özniteliğin adı (öznitelik kimliği olarak da adlandırılır) özniteliğin türünü belirler ve öznitelik türü tanımı olarak adlandırılır. Öznitelik türü tanımı, bir dizin şemasının…
Devamı