Alan Adına İçerikle Ekleme

Bulucu Yöntemler – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Bulucu Yöntemler Önsöz (Özetle Java Enterprise) Varlık çekirdekleri kalıcı olduğundan ve birden çok istemci tarafından erişilebildiğinden, istemciler bunları oluşturabilmenin yanı sıra bunları bulabilmelidir. Bu amaçla, bir varlık bean’in ana arabirimi findXXX() yöntemleri sağlayabilir ve bean uygulamasının, aynı argümanları alan ve aynı dönüş türlerine sahip karşılık gelen ejbFindXXX() yöntemlerine sahip olması gerekir. Ev arabirimindeki findXXX() yöntemleri,…
Devamı