JLabel Sınıfı – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Enterprise JavaBeans Nesnesini Dağıtma – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Enterprise JavaBeans Nesnesini Dağıtma ProfileBean varlığı örneğimizde, bean tarafından yönetilen sürümde kullandığımız PROFILE ve PROFILE_ENTRY tablolarını kullanmak yerine, profil sahibinin adını ve onu temsil eden Properties nesnesi için seri hale getirilmiş bayt kodlarıyla birlikte tek bir tablo tanımlayabiliriz. profil girişleri. Daha sonra, Properties nesnesini bir bayt dizisine dönüştürmek için çekirdeğimizdeki ejbStore() yöntemini kullanabiliriz. Konteyner, ejbStore()…
Devamı