JLabel Sınıfı – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Adlandırma Sistemleri – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Bağlamı Tanıtma Adlandırma hizmeti, adları nesnelerle ilişkilendirir. Bir ad ile bir nesne arasındaki ilişki bağlama olarak adlandırılır ve bu tür bağlamalar kümesine bağlam adı verilir. Bir bağlamdaki bir ad, aynı adlandırma kurallarını kullanan başka bir bağlama bağlanabilir; bağlı bağlam, alt bağlam olarak adlandırılır. Örneğin, bir dosya sisteminde, bir dizin (/temp gibi), sistemin dosyaları işlemek için…
Devamı