Kampanya Hazırlama

Veritabanında Bütünlük – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Veritabanında Bütünlük Sözdizimsel olarak, alt tablodaki yabancı anahtarın tanımına bütünlük onarım eylemi eklenir; örneğin, aşağıdaki SQL bildirimi, ana tablodan bir satırın silinmesini, alt tablonun eşleşen tüm satırlarının silinmesinin takip ettiğini belirtir. Köprü tablosundan katılımcı varlıkların tablolarına kadar iki referans bütünlük kısıtlaması içeren, çoktan çoğa ilişkinin köprü tablosunu oluşturmak için SQL kodunu gösterir; her iki kısıtlama…
Devamı