Java Komut Dosyası – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatlarıv

Okunan Nesne Yöntemleri – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Serileştirilmiş Form Varsayılan serileştirilmiş formu kullansanız da kullanmasanız da, “default Write Object” yöntemi çağrıldığında geçici olarak etiketlenmemiş her örnek alanı seri hale getirilecektir. Bu nedenle, geçici yapılabilecek her örnek alanı öyle yapılmalıdır. Bu, değerleri önbelleğe alınmış bir karma değer gibi “birincil veri alanlarından” hesaplanabilen gereksiz alanları içerir. Ayrıca, yerel bir veri yapısına yönelik bir işaretçiyi…
Devamı