JLabel Sınıfı – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

JLabel Sınıfı – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

JLabel Sınıfı JLabel sınıfı, bir kullanıcı arabirimine temel, işlevsel olmayan etiketler eklemenize olanak tanır. İçsel basitlikleri nedeniyle, JLabel bileşenleri için bir model sınıfı yoktur. JLabel için bir sınıf diyagramı gösterir. Icon ile olan iki ilişkiyi biraz sonra ele alacağız. Java.awt.Label nesnelerinden farklı olarak, JLabel nesneleri hem metin hem de grafiklerden (simgeler) oluşabilir. Basit metin etiketleri…
Devamı