JLabel Sınıfı – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Aktivasyon Paketi – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Aktivasyon Paketi Java.rmi.activation paketi, Java 2’de tanıtılan RMI etkinleştirme sistemini temsil eden arabirimleri, sınıfları ve istisnaları içerir. Bu RMI hizmeti, bir istemci isteği etkinleştirmelerini tetikleyene kadar sunucuda örneği oluşturulmayan uzak nesneleri tanımlamanıza olanak tanır.  Aktivasyon sistemi, uzak bir nesnenin nasıl etkinleştirildiğini ve etkinleştirilen nesnelerin Java VM’lerinde nasıl gruplandırılacağını belirtmek için araçlar sağlar. Aktivasyon ayrıca kalıcı…
Devamı