Web Domainleri

HTML Nitelikleri – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Form Elemanları Form koleksiyonundaki her formun bir özelliği, özünde bu form içindeki tüm form öğelerinin bir dizisi olan (tüm HTML öğelerinin aksine) öğeler adı verilen bir nesneye sahiptir. Öğelere, formlara ilk ulaştığınız gibi, dizin numarası, nesne adı veya köşeli parantez içindeki bir dize olarak isim ile ulaşabilirsiniz. Son örnekte de görebileceğiniz gibi, notasyonları karıştırıp eşleştirebilirsiniz.…
Devamı