Web Domainleri

Uzak Nesne Aktivasyonu – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

 Sınıf Yükleme Sınıfları uzaktan yüklemesine izin vermek için bir RMI istemcisini çalıştırmak için özetlediğim hemen hemen tüm adımlar, uygulamalar için de geçerlidir. Tek fark, uygulamacıklar için sınıfların, uygulamayı çalıştırmak için gereken sınıflar için uygulamanın kod tabanını kontrol eden bir AppletClassLoader kullanılarak yüklenmesidir. Applet’ler için varsayılan güvenlik politikası, sınıfların uzaktan yüklenmesine zaten izin verir, çünkü bir…
Devamı