Reklam Metni İçeriği

Marka İle İletişim Kurma

Marka İle İletişim Kurma Marka bölgesi kavramı iki kavrama dayanmaktadır. Birincisi markanınkidir: Bir marka sadece bir isim değildir, tüketiciler tarafından algılanan bir imajdır, zaman içinde değişmesi muhtemel az çok öznel özellikler kümesidir. İkinci kavram bölge kavramıdır: markanın tüketiciler tarafından meşru olarak algılandığı alan, evrendir. Bu bölge sabit değildir: örneğin bir şirket için yeni ticari ufuklar…
Devamı