Java Komut Dosyası – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatlarıv

Paint Yöntemi – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Paint Yöntemi ve Opaklık JComponent, AWT Container sınıfının doğrudan alt sınıfı olduğundan, paint() yöntemi aracılığıyla yeniden boyama isteklerinin resmi alıcısıdır. Tahmin edebileceğiniz gibi, JComponent bu isteği UI-temsilci nesnesinin paint() yöntemine ileterek devretmelidir. Ancak sorumluluk burada bitmiyor. JComponent aslında üç öğeyi boyamaktan sorumludur: bileşenin kendisi, bileşenle ilişkili tüm kenarlıklar ve içerdiği tüm alt öğeler. Emir kasıtlıdır.…
Devamı