Java Komut Dosyası – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatlarıv

DOM üzerinden Belgeye Erişme – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

DOM üzerinden Belgeye Erişme Artık bildiğiniz pencere yöntemlerine ek olarak, DOM aracılığıyla bir web belgesine erişebilirsiniz. Bir bakıma, bunu zaten document.write() örnekleriyle yaptık. Belge nesnesi, değiştirmek ve eklemek istediğimiz şeydir ve write() bunu yapmanın bir yöntemidir. Ancak, document.write() belgeye bir dizi düğüm ve öznitelik değil bir dize ekler ve JavaScript’i ayrı bir dosyaya ayıramazsınız document.write()…
Devamı