Google'ın Yazım Yönergeleri

Ana Arayüz – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Ana Arayüz İstemcinin bir profil sunucusuna yerel bir referans oluşturması için bir yola ihtiyacı var, bu yüzden gösterildiği gibi bean’imiz için bir ana arayüz sağlamalıyız. Bu ev arabirimi, bağımsız değişken almayan ve bean’in uzak arabirim türü olan ProfileServer’ı döndüren tek bir create() yöntemi sağlar. Bir EJB nesnesinin ana arabirimi, javax.ejb.EJBHome arabirimini genişletir. EJBHome java.rmi.Remote’u genişlettiğinden,…
Devamı