JLabel Sınıfı – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Java Platform Kitaplıkları – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Java Platform Kitaplıkları Java platform kitaplıklarında bu ilkenin bir dizi bariz ihlali vardır. Örneğin, bir yığın bir vektör değildir, bu nedenle Yığın Vektörü genişletmemelidir. Benzer şekilde, bir özellik listesi bir karma tablo değildir, bu nedenle Özellikler, Hashtable’ı genişletmemelidir. Her iki durumda da kompozisyon uygun olurdu. Bileşimin uygun olduğu yerlerde kalıtım kullanırsanız, uygulama ayrıntılarını gereksiz yere…
Devamı