Java Dahili Çerçeve Sınıfı – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Dize Nesnesinin Yöntemlerini Kullanma – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Dize Nesnesinin Yöntemlerini Kullanma String nesnesinin birçok yöntemi vardır, bu yüzden burada tartışmamızı bunlardan iki tanesiyle, indexOf() ve substring() yöntemleriyle sınırlayacağız. JavaScript dizeleri, gördüğünüz gibi karakterlerden oluşur. Bu karakterlerin her birine bir indeks verilir. Dizin sıfır tabanlıdır, bu nedenle ilk karakterin konumu dizin 0’a, ikinci 1’e vb. sahiptir. indexOf() yöntemi, dizinde bir alt dizenin başladığı konumu…
Devamı