Kampanya Yönetimi

Reklam Konumlandırma

Teklifi Konumlandırma Farklı olmak yeterli değildir, reklamınız daha iyi olmalıdır. Amacınız sizi pazarınızla bağ kuracak şekilde sizi diğer reklamlardan ayıran bir reklam yazmaktır. Örneğin, endüstriyel fanlar sattığınızı varsayalım. AdWords rekabetini incelersiniz ve endüstriyel fan anahtar kelimesinin modellere, özelliklere ve fiyata odaklanan reklamlar getirdiğini keşfedersiniz. Faydaları ve yatırım getirisini öne çıkaran bir reklam yazarak şirketinizi farklılaştırabilirsiniz.…
Devamı