JLabel Sınıfı – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Tanımlayıcıları Java ile Eşleme – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

IDL Referansı Bir IDL belirtiminde tanımlayabileceğiniz beş üst düzey varlık vardır: • Ad alanı görevi gören modüller • Nesnelere arayüzler (işlemleri ve veri öznitelikleriyle birlikte) • Veri tipleri • Sabitler • İstisnalar Bu üst düzey varlıklar burada kabaca hiyerarşik bir düzende listelenmiştir. Modüller diğer modülleri, arayüzleri, veri türlerini, sabitleri ve istisnaları içerir. Arayüzler, arayüzün işlemleri…
Devamı