JLabel Sınıfı – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Dinamik Yöntem – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Dinamik Yöntem Bağlamayı Kullanma Dinamik yöntem bağlama, tartışacağımız nesne yönelimli programlamanın son anahtarıdır. Bu, C++’da sanal işlevlerin kullanılmasına karşılık gelir ve en iyi şekilde bir örnekle gösterilir. Bu örnek, basitçe dinamik yöntem bağlamaya giriş niteliğindedir. Aşağıdaki bölümde, nasıl uygulandığını daha ayrıntılı olarak göreceksiniz. A ve B olmak üzere iki sınıfı ele alalım; burada A, B’nin…
Devamı