Java Komut Dosyası – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatlarıv

Java RMI Nesne Kaydı – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Java RMI Nesne Kaydı Açıklama: rmiregistry komutu, geçerli ana bilgisayarda bir uzak nesne adlandırma kaydı başlatır. RMI kayıt defteri, uzak nesneleri adlara bağlar, böylece uzak istemciler, URL benzeri bir sözdizimi kullanarak ada göre nesne referansları isteyebilir ve yöntemleri çağırmak için nesne referanslarını kullanabilir. Açıklama: Dahili olarak, rmiregistry komutu, bir kayıt nesnesinin örneğini oluşturmak için java.rmi.registry.LocateRegistry…
Devamı