Ankara
0 (312) 276 75 93
info@billgatesweb.com

Java Programın Derlenmesi – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Akademik Danışmanlık, Tercüme Danışmanlık

Java Programın Derlenmesi – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

 Java Komut Dosyası – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatlarıv

Java Programın Derlenmesi

Örnek programı derlemek için, burada gösterildiği gibi komut satırında kaynak dosyanın adını belirterek javac adlı derleyiciyi çalıştırın.

Javac derleyicisi, programın bayt kodu sürümünü içeren Example.class adlı bir dosya oluşturur. Daha önce tartışıldığı gibi, Java bayt kodu, Java yorumlayıcısının yürüteceği talimatları içeren programınızın ara temsilidir. Bu nedenle, javac’ın çıktısı doğrudan çalıştırılabilecek bir kod değildir.

Programı fiilen çalıştırmak için java adı verilen Java yorumlayıcısını kullanmanız gerekir. Bunu yapmak için, burada gösterildiği gibi, Örnek sınıf adını bir komut satırı bağımsız değişkeni olarak iletin.

Java kaynak kodu derlendiğinde, her bir sınıf, sınıfın adını taşıyan ve .class uzantısı kullanılarak kendi çıktı dosyasına konur. Bu nedenle, Java kaynak dosyalarınıza, içerdikleri sınıfın adının verilmesi iyi bir fikirdir; kaynak dosyanın adı, .class dosyasının adıyla eşleşecektir.

Java yorumlayıcısını az önce gösterildiği gibi çalıştırdığınızda, aslında yorumlayıcının yürütmesini istediğiniz sınıfın adını belirtmiş olursunuz. .class uzantısına sahip bu ada sahip bir dosyayı otomatik olarak arayacaktır. Dosyayı bulursa, belirtilen sınıfta bulunan kodu yürütür.

İlk Örnek Programa Yakından Bakış

Example.java oldukça kısa olmasına rağmen, tüm Java programlarında ortak olan birkaç temel özellik içerir. Programın her bir bölümünü yakından inceleyelim.

Bu bir yorumdur. Diğer programlama dillerinin çoğu gibi, Java da bir programın kaynak dosyasına açıklama girmenize izin verir. Bir yorumun içeriği derleyici tarafından yoksayılır. Bunun yerine, bir yorum, programın kaynak kodunu okuyan herkese programın işleyişini açıklar veya açıklar.

Bu durumda, yorum programı açıklar ve size kaynak dosyanın Example.java olarak adlandırılması gerektiğini hatırlatır. Elbette gerçek uygulamalarda yorumlar genellikle programın bir bölümünün nasıl çalıştığını veya belirli bir özelliğin ne yaptığını açıklar.

Java, üç yorum stilini destekler. Programın en üstünde gösterilene çok satırlı yorum denir. Bu yorum türü /* ile başlamalı ve */ ile bitmelidir. Bu iki yorum sembolü arasındaki herhangi bir şey derleyici tarafından dikkate alınmaz. Adından da anlaşılacağı gibi, çok satırlı bir yorum birkaç satır uzunluğunda olabilir.

Bu satır, yeni bir sınıfın tanımlanmakta olduğunu bildirmek için class anahtar sözcüğünü kullanır. Örnek, sınıfın adı olan bir tanımlayıcıdır. Sınıf tanımının tamamı, tüm üyeleri de dahil olmak üzere, açılan süslü parantez ({) ile kapanan süslü parantez (}) arasında olacaktır.

Java’da kaşlı ayraçların kullanımı, C ve C++’da kullanımlarıyla aynıdır. Şu an için, Java’da tüm program etkinliğinin bir sınıf içinde gerçekleştiğini unutmamak dışında, bir sınıfın ayrıntıları hakkında çok fazla endişelenmeyin. Bu, tüm Java programlarının (en azından biraz) nesne yönelimli olmasının bir nedenidir.

Bu, Java tarafından desteklenen ikinci yorum türüdür. Tek satırlık bir yorum // ile başlar ve satırın sonunda biter. Genel bir kural olarak, programcılar daha uzun açıklamalar için çok satırlı yorumları ve kısa, satır satır açıklamalar için tek satırlı yorumları kullanırlar.

Bu satır main() metodunu başlatır. Önündeki yorumdan da anlaşılacağı gibi, bu, programın yürütülmeye başlayacağı satırdır. Tüm Java uygulamaları, main() öğesini çağırarak yürütmeye başlar. (Bu, tıpkı C/C++ gibidir.) Java’nın kapsülleme yaklaşımının ayrıntılı olarak anlaşılmasını içerdiğinden, bu satırın her bir bölümünün tam anlamı şu anda verilemez. Ancak, bu kitabın ilk bölümündeki örneklerin çoğu bu kod satırını kullanacağından, şimdi her bir bölüme kısaca göz atalım.


java’da derleme işlemi sonrasında aşağıdakilerden hangisi üretilir?
Eclipse IDE Nedir
Java komutları
Java dilini program Yaşam Döngüsü
aşağıdakilerden hangisi java ile program yazmak için içlerinden en uygun araçtır?
JVM özellikleri
aşağıdakilerden hangisi java’nın nesneye yönelik özellikleri arasında yer almaz?
kurulumu yapılan java’nın version kontrolü hangi komut


public anahtar sözcüğü, programcının sınıf üyelerinin görünürlüğünü kontrol etmesine izin veren bir erişim belirleyicisidir. Bir sınıf üyesinden önce public geldiğinde, o üyeye, bildirildiği sınıfın dışındaki kodla erişilebilir. (Public’in tersi private’dir, bu da bir üyenin kendi sınıfının dışında tanımlanan kod tarafından kullanılmasını engeller.) Bu durumda, main(), sınıfın dışında bir kodla çağrılacağı için, public olarak bildirilmelidir. program başlatılır.

static anahtar sözcüğü, sınıfın belirli bir örneğini başlatmak zorunda kalmadan main() öğesinin çağrılmasına izin verir. Java yorumlayıcısı tarafından herhangi bir nesne yapılmadan önce main() çağrıldığından bu gereklidir. Void anahtar sözcüğü derleyiciye main() işlevinin bir değer döndürmediğini söyler. Göreceğiniz gibi, metotlar da değerler döndürebilir. Tüm bunlar biraz kafa karıştırıcı görünüyorsa endişelenmeyin. Tüm bu kavramlar sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak tartışılacaktır.

Belirtildiği gibi, main() bir Java uygulaması başladığında çağrılan yöntemdir. Java’nın büyük/küçük harfe duyarlı olduğunu unutmayın. Böylece Main, main’den farklıdır. Java derleyicisinin main() yöntemi içermeyen sınıfları derleyeceğini anlamak önemlidir.

Ancak Java yorumlayıcısının bu sınıfları çalıştırmasının bir yolu yoktur. Dolayısıyla, main yerine Main yazmış olsaydınız, derleyici yine de programınızı derlerdi. Ancak Java yorumlayıcısı, main() yöntemini bulamayacağı için bir hata bildirir.

Bir yönteme iletmeniz gereken herhangi bir bilgi, yöntemin adını takip eden parantez içinde belirtilen değişkenler tarafından alınır. Bu değişkenlere parametre denir. Belirli bir yöntem için gerekli parametre yoksa, yine de boş parantezleri eklemeniz gerekir.

main() içinde, karmaşık da olsa yalnızca bir parametre vardır. String args[ ], String sınıfının örneklerinden oluşan bir dizi olan args adlı bir parametre bildirir. (Diziler benzer nesnelerin koleksiyonlarıdır.)

String türündeki nesneler, karakter dizilerini depolar. Bu durumda args, program yürütüldüğünde mevcut olan tüm komut satırı argümanlarını alır. Bu program bu bilgileri kullanmaz, ancak bu kitapta daha sonra gösterilen diğer programlar kullanır.

Satırdaki son karakter {‘dir. Bu, main() gövdesinin başlangıcını işaret eder. Bir yöntemi içeren kodun tamamı, yöntemin açılış kaşlı ayracı ile kapanış kaşlı ayracı arasında gerçekleşir.

Bir diğer nokta: main() sadece yorumlayıcı için bir başlangıç yeridir. Karmaşık bir program düzinelerce sınıfa sahip olacak ve bunlardan yalnızca birinin, işleri başlatmak için bir main() yöntemine sahip olması gerekecek. Applet’ler (Web tarayıcılarına katıştırılmış Java programları) oluşturmaya başladığınızda, main()’i hiç kullanmazsınız, çünkü Web tarayıcısı applet’lerin yürütülmesini başlatmak için farklı bir yol kullanır.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın