Ankara
0 (312) 276 75 93
info@billgatesweb.com

Göstergebilim ve Teknoloji – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Akademik Danışmanlık, Tercüme Danışmanlık

Göstergebilim ve Teknoloji – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Mobil İçerik Kullanımı

Sosyal Etkileşimler

Sınıf içindeki sosyal etkileşimlere ek olarak teknoloji, diğer şehirler, eyaletler ve ülkelerdeki öğrencilerle sosyal etkileşimi teşvik eder.

Keypal projeleri ve diğer çevrimiçi işbirlikçi projeler aracılığıyla öğrenciler, diğer yerlerdeki çocuklar ve yetişkinlerle bilgi ve kaynak paylaşabilir. İnternet teknolojisi, farklı ülkelerden çocukların kişisel iletişim yoluyla bir araya gelmeleri için bir mekan olabilir; bu, “sınıf duvarlarını yıkmaya” hizmet edebilir ve farklı coğrafi bölgelerden, farklı dünya görüşlerine ve kaynaklara sahip öğrenciler birbirleriyle iletişim kurarken toplum izolasyonunu azaltabilir. 

E-posta ve web sayfası tasarımına ek olarak, bazı okullarda uzak yerlerdeki insanlarla bilgisayar konferansı ve canlı sohbet oturumları düzenlemek mümkündür.  Bu tür değiş tokuşlar için geleneksel iletişim biçimleri (mektup arkadaşları gibi), İnternet daha yakındır ve daha geniş kitleler ve okuma, yazma, konuşma, dinleme amaçları sağlayabilir.

İnternet teknolojileri ayrıca özel ihtiyaçları olan çocukların başkalarıyla anlamlı iletişim kurmaları için güçlü araçlardır.

Örneğin, çok dilli öğrenciler, ortak bir anadili olan başka yerlerdeki çocuklarla iletişim kurabilir; kültürel bir azınlık grubundaki çocuklar, diğer topluluklardaki aynı kültürel gruptan insanlarla iletişim kurabilir; ve fiziksel engelli öğrenciler, engellerinin farkında olmayabilecek diğer öğrencilerle etkileşime girebilir ve önyargılı herhangi bir engel imajı olmadan yanıt verebilir.

Semboller Yoluyla Öğrenmek: Göstergebilim

Yapılandırmacı öğrenme kuramını yaparak öğrenme, sosyokültürelliği ise başkalarıyla öğrenme olarak tanımladık. Şimdi, öğrenme sürecini incelemek ve sınıf kararlarımıza rehberlik etmek için bir mercek daha ekliyoruz: göstergebilim (semboller aracılığıyla öğrenme). Anlam oluşturma çabalarımızda başkalarıyla iletişim kurmak için kullandığımız sembolik biçimleri tanımladığı için semiyotik kuram, önceki iki kuramla oldukça uyumludur.

İnsanlar dünyayı tanımlamak için işaretler kullanırlar (resimler, harfler, kelimeler, jestler ve/veya nesneler gibi anlamı iletmek için kullandığımız her şey olarak tanımlanır). İşaretleri, sembolleri ve işaret sistemlerini yaratma ve yorumlama kapasitemiz, insanlar ve hayvanlar arasındaki en önemli ayırt edici özelliktir.

İşaretler yalnızca bir kişi için önemli olabilirken (kişisel steno stili gibi), simgeler gelenekselleştirilmiştir (kadın veya erkek tuvaletleri için oldukça evrensel simgeler gibi). Bir işaret sistemi, sanat, müzik, dans, dil, bilim ve matematik gibi belirli disiplinlerde uzman kişiler tarafından yaygın olarak anlaşılan gelenekselleştirilmiş bir simgeler dizisidir.

“Temsil biçimleri” ifadesi, dünya hakkındaki özel fikirlerimizi sembolik olarak nasıl ilettiğimize atıfta bulunur ve genellikle “işaret sistemleri” ifadesi ile birbirinin yerine kullanılır.

Çocukları farklı işaret sistemlerine maruz bırakmak önemlidir, çünkü her biri benzersiz bir şekilde çevrelerindeki dünyanın farklı yönlerini ele alma yeteneğine sahiptir. Belirli işaret sistemleri, belirli kavramları veya fikirleri temsil etmek için daha uygundur; bu nedenle eğitimin bir amacı da öğrencilere hangi sembollerin hangi zamanlarda uygulanacağını öğretmektir.

Örneğin, cebirsel bir kavram en iyi şekilde matematiksel semboller kullanılarak temsil edilir ve şiirsel bir kavram sanat, şarkı, dans veya yazı kullanılarak iyi bir şekilde temsil edilebilirken, bunu matematiksel bir denklemle ifade etmek zor olacaktır.


Göstergebilim reklam örnekleri
Göstergebilimsel çözümleme nasıl yapılır
Reklam çözümlemesi örnekleri
Film Afişi göstergebilimsel çözümleme
Göstergebilimsel ÇÖZÜMLEME Örnekleri
Göstergebilim çözümlemeleri pdf
Göstergebilim örnekleri
Reklam göstergebilimsel ÇÖZÜMLEME


Çoklu Okuryazarlık

Semiyotik bir bakış açısından, öğretimin amacı çocuklara çeşitli işaret sistemlerini nasıl anlayacaklarını ve yöneteceklerini öğretmektir. Birçok göstergebilimci, öğrencilere işaret sistemleri arasında serbestçe hareket etmenin öğretildiği “çoklu okuryazarlık” yaklaşımını önerir.

Aşağıda, çoklu okuryazarlık yaklaşımına bir örnek verilmiştir: Bir sosyal bilgiler öğretmeni, öğrencilerini kritik bir sosyal konuda müfredatlar arası bir sorgulama projesi yürütmeye davet ediyor ve bir öğrenci hava kirliliğini seçiyor.

Bu öğrenci internette arama yapabilir (bilgi okuryazarlığı), uzmanlarla görüşebilir (sözlü okuryazarlık), kitaplar ve makaleler okuyabilir (yazılı okuryazarlık), uzaydan alınan görüntüleri analiz edebilir (görsel okuryazarlık), bir zaman çizelgesi geliştirebilir (tarihsel sorgulama) ve keşfedebilir kirliliğin çevre üzerindeki mevcut ve gelecekteki etkisi (bilimsel araştırma). Sorgulama projesinin sonuna doğru öğrenciler öğrendiklerini göstermek için şiirler, raporlar, posterler veya web siteleri gibi çeşitli işaret sistemleri veya biçimleri kullanabilirler.

Çoklu okuryazarlık yaklaşımını, içerik alanları arasındaki ayrımların daha kolay bulanıklaştığı alt sınıflarda gerçekleştirmek nispeten kolaydır; ancak, orta öğretim öğretmenleri bile öğrencilerin sorunları birden çok açıdan keşfetmelerine yardımcı olmak için bir araya gelebilir; bu, sorgulamanın sınıf dışındaki gerçek dünyada nasıl yürütüldüğüne çok daha yakındır.

Göstergebilim ve Teknoloji

Teknoloji, göstergebilimsel bir bakış açısına sahip eğitimciler için tatmin edici bir uyumdur çünkü multimedya, çoklu işaret sistemlerini tek bir ortamda (yani bilgisayarda) birleştirme konusunda benzersiz bir kapasiteye sahiptir. Başka hiçbir iletişim aracı, bu kadar çok semiyotik sistemi aynı anda tek bir yerde birleştiremez; örneğin, bir web sitesi baskı, grafik, ses, video ve animasyonu tek bir sayfada içerebilir.

Buna göre, “birden fazla perspektiften anlam oluşturmak, birden fazla medya kaynağı kullanmak, özellikle bir konu hakkında önceden bilgi sahibi değilseniz, karmaşık bilgilerin daha zengin bir şekilde anlaşılmasını sağlar”.

Çoklu işaret sistemleri bir arada sunulduğunda, mesajın amaçlanan anlamını tamamlayabilir ve genişletebilir. Örneğin, yağmur ormanları ile ilgili bir yazıya fotoğraflar ve bir multimedya klibi eşlik ettiğinde, okuyucunun bilgi edinimini desteklemek için bilgiye çeşitli şekillerde erişilebilir.

“Bir resim bin kelimeye bedeldir” klişe cümlesi akla geliyor çünkü resimler anında çok fazla bilgi iletebilirken, dil doğrusal bir fikir dizisi içinde sınırlandırılmıştır. Birkaç işaret sistemiyle aynı anda iletişim kurmak mesajın gücünü artırabilir, ancak çok fazla işaret sisteminin yan yana gelmesi de okuyucunun kafasını karıştırabilir ve dikkatini dağıtabilir.

Çoklu işaret sistemlerini teknoloji yoluyla birleştirmenin en umut verici yönlerinden biri, karmaşık kavramları ve fikirleri iletmek için yalnızca baskı kullanımı dışında alternatif yöntemler sağlamasıdır.

Simgelerin, grafiklerin, görsellerin ve multimedyanın dahil edilmesi, bilgileri çeşitli şekillerde iletir ve bu da dersler ve kitaplar gibi dile dayalı dağıtım sistemleriyle mücadele eden çocuklar için daha fazla eğitim eşitliği sağlar.

Öğrencilerin ön bilgileri açısından multimedyanın “oyun alanını düzleştirme” kapasitesinden daha önce bahsetmiştik, ancak aynı zamanda sadece dil aracılığıyla öğrenme açısından da oyun alanını eşitleyebilir. Yıllardır yazı, dil sanatlarından sosyal bilimlere ve bilime kadar okullardaki hemen hemen her temel içerik alanında öğrenme için baskın işaret sistemi olmuştur.

Baskıya hâlâ değer veriyor olsak da, baskıyı bulan öğrencilere alternatif, destekleyici öğrenme deneyimleri sunmanın öneminin farkındayız.
zorlayıcı okuyucular veya ikinci dil olarak İngilizce öğrenenler gibi yönetilmesi zor.

Dilsel görevlerde güçlükle karşılaşan aynı öğrencilerin bazıları, diğer işaret sistemlerinde veya müzikal, mantıksal/matematiksel, uzamsal, bedensel/kinestetik ve kişilerarası zekalar gibi zeka biçimlerinde üstündür.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın