Ankara
0 (312) 276 75 93
info@billgatesweb.com

Web Okuryazarlığı – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Akademik Danışmanlık, Tercüme Danışmanlık

Web Okuryazarlığı – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Reklam Metni İçeriği

Web Okuryazarlığı

 “Web okuryazarlığı nedir?” okuma süreci hakkında zaten bildiklerimizi geliştirerek ve bunu Web’de okumaya uygulayarak. Hem basılı hem de dijital metinden anlam çıkarma yollarımızın canlı bir resmini çizmeye çalışıyoruz.

İlk olarak, okuma sürecine ilişkin iki yerleşik görüşü tanımlayarak başlıyoruz ve ardından bunları Web’de okumaya uyguluyoruz. Daha sonra, hem basılı hem de Web metinlerinin yetkin okuyucuları tarafından kullanılan altı ana okuduğunu anlama stratejisini özetliyoruz.

Bunu, kod çözme, akıcılık ve kelime bilgisi gibi temel becerilerin herhangi bir metni anlamada oynadığı rolün bir açıklamasıyla takip edeceğiz. Daha sonra okuryazar olmanın ne anlama geldiğine ve bunun okuryazarlık öğretme ve öğrenmeyi nasıl etkilediğine dair çağdaş teorileri açıklayacağız.

Son olarak, Web’de her yerde bulunan bilgilendirici metin yapılarının özelliklerini araştırıyoruz. Yol boyunca, okumanın çok karmaşık bir bilişsel ve üstbilişsel süreç olduğunu kabul ediyoruz ve bazı dijital metinler acemiler ve zorluk çeken okuyucular için destek sunarken, birçok durumda anlama yolunda aşılması gereken ek zorluklar da var.

Bu kitaptaki birincil yaklaşımımız, geleneksel okuryazarlık ile yeni okuryazarlık arasında bir köprü kurmaktır. Eski ile yeniyi birbirine bağlama kavramı önemlidir çünkü Web okuryazarlıklarını öğretmek, tamamen yeni kavramları öğretmek veya şu anda aşırı yüklenmiş müfredata eklemeler yapmakla ilgili değildir.

Web okuryazarlığını, bilgiye erişme yollarımızı çok güçlü bir şekilde etkileyen teknolojileri içeren geleneksel okuryazarlık görüşümüzün bir uzantısı olarak görüyoruz. Bu bölümdeki ana fikirler,  öğrenme yollarımıza odaklanılmasıyla birlikte, “Web okuryazarı” olmanın ne anlama geldiğini keşfetmek için sağlam bir temel görevi görür.

Web okuryazarlığı henüz çok iyi anlaşılmadı ve sadece birkaç teorisyen bunun ne anlama geldiğini açıklamaya çalıştı bile. Benzer şekilde, yalnızca birkaç eğitimci, öğrencilerin Web’de okuma becerilerini geliştirmek için bir Web okuryazarlığı müfredatı oluşturmaya veya uyumlu bir dizi öğretim uygulaması tasarlamaya çalıştı.

İnternetin sadece birkaç on yıllık olduğu ve okullar gibi büyük kurumların değişme eğiliminde olduğu göz önüne alındığında, bu mantıklıdır. Ancak, şu anda toplam dünya nüfusunun %16’sının İnternet kullandığı düşünülürse, bu bilgi kaynağını göz ardı edemeyiz. Çağdaş okuryazarlığı anlamak ve bunları öğrencilerimize nasıl öğreteceğimizle ilgilenmemizin birincil nedeni budur.

Okuma Sürecine İlişkin Görünümler

Anlam oluşturma veya kavrama eylemi, bu anlamı ister basılı metinden ister Web metninden yapıyor olalım, karmaşık bir süreçtir. Neyse ki öğretmenler, anlamayı tanımlamaya ve etkili öğretim stratejilerini belirlemeye odaklanan basılı metinler üzerine yıllarca süren araştırmalardan yararlanıyor.

Web metnini okumaya gelince, anlama sürecine ilişkin anlayışımızı geliştirmenin henüz ilk aşamalarındayız. Bu alandaki araştırma, teknolojide meydana gelen değişikliklere ayak uydurmaya çalışmanın zorluğuyla karşı karşıyadır, ancak okuyucuların İnternet metnini anlama yollarını, okuyucuların bilgi aramak için kullandıkları stratejileri ve okurken izledikleri gezinme yollarını incelemeye başlamış bulunmaktayız. 

Okuryazarlık ve teknoloji arasında bağlantı kurmaya çalışan öğretmenlerin ve araştırmacıların çalışmalarına dayalı olarak internetten okuma sürecine ilişkin bir anlayış şekillenmeye başlıyor.

İşaretleme Sistemleri Teorisi ve Etkileşim Teorisi, okuyucuların hem basılı hem de dijital metinleri nasıl anlamlandırdıklarını anlamak için sağlam bir temel sağlayan, okuma sürecinin iki etkili görüşüdür. Basılı okuma ve Web’de okuma birçok benzerliğe sahip olsa da, ek işaretleme sistemlerinin kullanımı ve anlam oluşturmak için navigasyona güvenme, Web okumaya karmaşıklık katmanları ekler.


Web okuryazarlığı pdf
Web TABANLI KODLAMA
Sağlık Okuryazarlığı Sınav Soruları
Web Okuryazarlığı Çıkmış sorular
Teknoloji okuryazarlığı


İşaretleme Sistemleri Teorisi

Gösterge sistemlerini göstergebilimsel bir bakış açısıyla tartıştık. Dans, müzik, sanat, matematik ve baskı gibi her büyük sembol sistemi, öğrencinin bu temsil biçimini anlamasına ve anlam yaratmasına yardımcı olmak için ortak bir dizi ipucu veya “işaretleme sistemi” kullanır.

Örneğin, müzik notasında melodi, ritim, armoni, doku, biçim, dinamikler ve tını için ipuçları vardır. Okuma sürecine ilişkin yaygın olarak kabul gören bir görüş, okuyucular tarafından metni anlamlandırmak için kullanılan en az üç ana işaretleme sistemi olduğunu ileri sürer: grafonik (harf-ses ilişkileri), sözdizimsel (gramer) ve semantik (anlam).

Bu üç ipucu sistemi perspektifi genellikle, her bir ipucu sisteminin anlam oluşturmayı teşvik etmek için diğerleriyle nasıl etkileşime girdiğini ve bunlara güvendiğini görsel olarak gösteren bir Venn diyagramı olarak tasvir edilir.

Üç ipucu sistemi modeli onlarca yıldır okuma öğretmenlerine rehberlik etmiştir ve bazı eğitimciler okuyucuların sözlüksel (kelime bilgisi), şematik (ön bilgi) ve pragmatik (dinleyici/ amaç), üç sistem modeli, baskıdan anlam çıkarmanın bilişsel karmaşıklığını anlamak için yararlı bir başlangıç noktası sağlamıştır.

Etkili okuyucular, karmaşık bağlantıların kullanımı yoluyla işaretleme sistemlerini aynı anda uygular. Tek bir kelime veya deyimin anlaşılması, çeşitli ipucu kombinasyonları uygulanarak elde edilebilir.

Örneğin, balinalarla ilgili bir metinde “ön ayaklar” kelimesini anlamak için, bir okuyucu muhtemelen bileşik kelimeler (sözdizimsel), harf-ses kombinasyonları (grafofonik) ve etiketli kısımlara sahip bir çizim (anlamsal) hakkındaki bilgisini göz önünde bulunduracaktır. 

İşaretleme sistemlerinin zahmetsizce uygulanması, birçok çocuğun zor bulduğu, yüksek düzeyde düşünmeyi gerektiren karmaşık bir görevdir. Okuma açıkça pasif bir süreç değildir; daha ziyade, metin tarafından sağlanan çeşitli ipuçları arasında bağlantılar kurulurken beynin birden fazla bölümünü içeren çok aktif bir süreçtir.

Web’de İşaretleme Sistemleri

Okuryazarlık araştırmacıları metinlerdeki ipucu sistemlerinden bahsettiklerinde, tipik olarak basit metin ve durağan görüntüler içeren birincil düzey anlatılara atıfta bulunurlar. Ancak okuyucular ilkokulun üst sınıflarına girdiklerinde dergi, ders kitabı, ansiklopedi gibi çok yönlü metinlerle daha sık karşılaşırlar.

Bu açıklayıcı türler, içindekiler tablosu, başlıklar, alt başlıklar, dizinler vb. gibi müzakere edilmesi gereken ek metin özelliklerini içerir. Web okuyucu için de durum böyledir. Web okuyucunun yalnızca baskıya atfedilen üç geleneksel işaretleme sistemini uygulaması gerekmez, aynı zamanda Web metninin benzersiz özelliklerinden dolayı mevcut bir dizi başka işaretleme sistemine de sahiptir.

Web’de anlama, operasyonel, organizasyonel ve multimedya ipuçları gibi göz korkutucu sayıda ek işaretleme sistemlerinin orkestrasyonunu, ayrıca bilgilendirici metin yapılarının bilgisini ve metin desteklerine erişme eğilimini/yeteneğine ihtiyaç duyar, böylece daha da ağır bir bilişsel konum oluşturur. 

Anlamı belirlemeye yardımcı olmak için birlikte çalışan üç veya dört ipucunun olması bir şeydir, ancak şimdi Web okuyucusu en az bir düzine karşılaşabilir. Web’de okumak gerçekten bilişsel olarak karmaşık bir çabadır.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın