Ankara
0 (312) 276 75 93
info@billgatesweb.com

Verileri Sıralama – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Akademik Danışmanlık, Tercüme Danışmanlık

Verileri Sıralama – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

İçeriklerle Aramayı İyileştirme

Verileri Sıralama

Veritabanları, veri dosyaları olan önceki teknolojiden birden çok eksen üzerinden bilgi işleme ortamını değiştirdi. Geçmişte geliştiriciler, veri dosyasının organizasyonunu sıralı, dizine alınmış sıralı veya göreli olarak belirterek veri depolamanın fiziksel sırasını tanımladılar.

Şu anda, veritabanı teknolojisiyle birlikte, fiziksel depolama yönetimi, ana bellek ile sabit disk arasındaki veri aktarımı yönetiminin maksimum optimizasyonunu sağlamak için yalnızca DBMS’nin meselesidir.

Verilerin fiziksel olarak depolanmasıyla ilgili bu stratejik seçim, veritabanından çıkarılan sonuçları kullanıcının tercihlerine göre sıralamak için SQL sorgusunda bir yan tümceye (ORDER BY) ihtiyaç duyulmasıyla sonuçlanan bir durum oluşturdu. ORDER BY deyimiyle ilgili. Bu bölümde ele alınacak farklı kavramların zihin haritasını sunar.

Sıralama Kriterleri

SQL sorgusu tarafından döndürülen veri kümesi, herhangi bir semantik veri sırasına karşılık gelmiyor. Bunun yerine, veri eski haline getirmenin optimizasyonunu destekleyen faktörlere dayanan ve verilerin herhangi bir semantik yönünü göz ardı eden DBMS tarafından benimsenen depolama stratejisine göre üretilir. Kullanıcı, ORDER BY deyimini kullanarak bir veya daha fazla kriterle kendi sıralama tercihlerini uygular.

ÖNEMLİ NOT: Verileri birkaç kritere göre sıralamak, varsayılan olarak verileri ilk kritere göre sıralamaktır. Diğer kriterler sadece eşitlik olması durumunda kullanılacaktır.

Sıralama yönü

ORDER BY deyimi ile sıralanan veri seti, ASC seçeneği ile artan (küçükten büyüğe) veya DESC seçeneği ile azalan (büyükten küçüğe) olabilir.

ÖNEMLİ NOT: Sıralama yönünün belirtilmemesi durumunda, varsayılan olarak artan yön (ASC) olacaktır.

Sıralama kriterlerinin referansı

Bir SQL sorgusu tarafından döndürülen bir veri kümesini sıralamak için ORDER BY yan tümcesi, bu sıralama işlemi için kullanılacak özniteliklere (sütunlara) başvurmak için çeşitli alternatifler sağlar. Aslında, SELECT yan tümcesinde özniteliğin adı, diğer adı ve hatta sipariş numarası arasında seçim yapabiliriz.

ÖNEMLİ NOT: Tablonun tüm sütunlarını içeren bir veri setinin görüntülenmesi durumunda (SELECT *), bu veri setini öznitelik adına ve ayrıca burada sütunun sıra numarasını temsil eden sıra numarasına göre sıralamak mümkün olacaktır. 

Sıralama ve performans

Sıralama, çok kaynak yoğun bir işlemdir. Aslında, tüm talebe ayrılan toplam işlemci süresinin yaklaşık yarısını tüketir ve çok fazla ara bellek gerektirir. ORDER BY deyiminin harcadığı süre hakkında bir fikir edinmek için isteği seçebilir ve tahmini yürütme planını görüntüleyebilirsiniz. Bir istekte ORDER BY yan tümcesinin yüksek maliyetini gösterir.

ÖNEMLİ NOTLAR.—İsteğe bağlı tahmini yürütme planı gösterildiği gibi veya “Sorgula” menüsündeki “Tahmini Yürütme Planını Görüntüle” komutu kullanılarak görüntülenebilir.

Bu plan ayrıca, “Sorgu” menüsündeki “Gerçek Yürütme Planını Dahil Et” komutu etkinleştirilerek, her bir talebin her yerine getirilmesinden sonra kalıcı olarak ve tahmini yerine gerçek versiyonunda görüntülenebilir.

Özellikle sıralama işlemlerini kullanan sorguların performansı, en önemlileri dizinler olmak üzere çeşitli yollarla iyileştirilebilir.

Veritabanları, verileri sıralama işlemini, bu verileri depolama mekanizmasına bağlı bir özellikten, kullanıcının bu verileri sorgularken talep ettiği bir işlevselliğe dönüştürmüştür. Verilerin nasıl saklandığı ve nasıl görüntülendiği arasındaki bu ayrım, DBMS’ye depolamayı optimize etmede daha fazla esneklik sağlamış ve kullanıcıya ekranı özelleştirme konusunda daha fazla seçenek vermiştir.


excel’de sıralama 1 2 3
Excel büyükten küçüğe sıralama Hatası
Excel sütun sıralama
Excel Özel sıralama
Küçükten büyüğe sıralama
excel’de otomatik sıralama formülü
Excel otomatik sıralama Makrosu
Excel büyükten küçüğe sıralama formülü


Veri Sayfalandırma

SQL sorgularında sayfalandırma, sorgu sonucunda görüntülenecek satır sayısının özelleştirilmesinden oluşur. Bu işlevsellik, TOP seçeneğini kullanan Microsoft SQL Server, ROWNUM yan tümcesini kullanan Oracle, LIMIT yan tümcesini kullanan MySQL gibi DBMS düzenleyicisine bağlı olarak farklı şekillerde uygulanır.

Veri sayfalandırma, uygulama mantığında da uygulanabilir. Bu durumda, C#, PHP, Java veya diğer dillerde yazılmış program, ortaya çıkan tüm satırları almak için bir istek başlatır ve ardından kendi araçlarıyla sayfalandırmayı yönetir.

SQL 2011 standardı, OFFSET… FETCH yan tümcesiyle standart hale getirmek için bu işlevsellik üzerinde çalışmıştır. Bu yeni özellik SQL Server 2012’den beri mevcuttur.

Microsoft SQL Server’a özel yaklaşım ve SQL 2011 standardının önerilen standartlaştırılmış yaklaşımı ile sonuçların sayfalandırılmasına ayrılacaktır.

ÜST Seçeneği

TOP seçeneği, Microsoft SQL Server’da ilk sürümlerinden beri uygulanmaktadır. Kullanıcıya sayfalandırma işlevselliğinin bir simülasyonunu sağlar.

Bu çözüm, tam olmasa da, sonuçların sayfalandırılması açısından kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için uzun süredir kullanılmaktadır.

ÖNEMLİ NOTLAR: TOP seçeneği, sorguda ORDER BY yantümcesini gerektirir ve her zaman kümenin başından başlayarak görüntülenecek satır sayısını belirlemenize olanak tanır. Satır sayısı sabit, ifade veya yüzde olarak ifade edilebilir.

TOP seçeneğine eklenen WITH TIES seçeneği, TOP ile belirtilen satır sayısı aşılsa bile ORDER BY yan tümcesinde belirtilen sırayla satırların görüntülenmesinin devamlılığını sağlar.

Sayfalandırmanın önemi, SQL çevresindeki uluslararası topluluğu bu işlevi SQL 2011 standardına entegre etmeye sevk etti. Gerçekten de sayfalandırma, web geliştiricileri ve mobil uygulamalar tarafından oldukça talep edilmektedir. Standart hale gelir gelmez, Microsoft SQL Server onu 2012 sürümüne entegre etti.

Sayfalandırmanın standart sürümündeki gücü, kullanıcıya sonuç kümesinin herhangi bir konumundan (OFFSET) belirli sayıda satırı (FETCH) çalıştırma ve yapılandırma olanağı vermesinde yatmaktadır.

Sonuçların sayfalandırılması, yüksek talep gören bir özelliktir. SQL 2011 standardı, Database-First yaklaşımına göre DBMS aracılığıyla bu işlevselliği sağlamak için gerekli mekanizmaları geliştirmiş, böylece geliştiricileri genellikle kendileri için zor olan ve son kullanıcı için optimize edilmemiş ek sayfalandırma işinden kurtarmıştır.

Prosedürel programlamada modülerlik, karmaşık problemleri basit, kolayca yönetilebilir alt problemlere bölerek çözmek için pratik bir yaklaşımdır. Bu strateji SQL dilinde de oldukça verimli ve etkili bir mekanizma olan alt sorgu tekniği ile geçerlidir.

Alt sorgular iç içe geçmiş sorgulardır, yani sorgular içindeki sorgulardır. Dahili bir sorgunun sonuçları, nihai sonucu oluşturmak için ikincisinin ifadelerinde kullanılan ara değerler olarak harici sorguya iletilir. Alt sorgu tekniği, ana (dış) talebin farklı maddelerinde kullanılabilir. 


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın