Ankara
0 (312) 276 75 93
info@billgatesweb.com

Veri Kümesi – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Akademik Danışmanlık, Tercüme Danışmanlık

Veri Kümesi – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Teklif Simülasyon Aracı

Veri Kümesi

Veri pencereleme, OVER() işlevini kullanarak bir veya daha fazla tablodan kaynaklanan bir veri kümesini birkaç kez örneklemek anlamına gelir. Bu yan tümce, veri kümesinin her bölümüyle ilişkili analitik işlevi uygulamak için gelişmiş bir şekilde kullanılabilir. Bölme ayrıca “Çerçeveler” adı verilen çeşitli parçalara bölünebilir. Bu gelişmiş çalışma modu, OVER() işlevinin seçenekleri aracılığıyla yapılır.

Pencereleme seçenekleri

OVER() pencereleme işlevinin gelişmiş kullanımı için üç seçenek mevcuttur: BÖLÜMLERLE çalışmak için PARTITION BY, OVER işlevi tarafından işlenen veri kümesini sıralamak için ORDER BY ve bölümler içindeki çerçeveleri yönetmek için SATIRLAR/ARALIK vardır.

PARTITION BY seçeneği, veri setini bir veya daha fazla kritere göre birkaç bölüme ayırmanıza olanak tanır. İlişkili analitik işlev, veri kümesinin tamamına değil her bölüme uygulanacaktır.

PARTITION BY seçeneği, veri penceresi olmadan bir sorguda kullanılan GROUP BY yan tümcesiyle karşılaştırılabilir. GROUP BY yalnızca bir kez yürütülürken PARTITION BY, istekte bulunan OVER() yan tümceleri kadar yürütülür.

Bir sonraki bölümde detaylandırılacak olan Sıralama gibi bazı analitik işlevler, istenen göstergeleri geliştirebilmeleri için veri setinin sıralanmasını gerektirir. Bu sıralama işlemi ayrıca, sonraki bölümde detaylandırılacak olan ROWS BETWEEN veya RANGE seçeneği aracılığıyla bölüm içinde çerçeveler oluşturmak için de gereklidir.

OVER() işlevinin ORDER BY seçeneği, ana isteğin ORDER BY yan tümcesi ile karıştırılmamalıdır. Birincisi, OVER() işleviyle ilişkili analitik işlevin uygulanması veya veri kümesinin farklı bölümlerindeki çerçeveleri yönetmek için gereklidir, ikincisi ise nihai sonucu belirtilen bir veya daha fazla kritere göre sıralamak için isteğe bağlıdır.

ARALIK ve SIRALAR ARASI seçenekleri

ROWS BETWEEN ve RANGE seçenekleri, OVER() pencereleme işlevi tarafından işlenen veri kümesinin bölümlerindeki çerçeveleri yönetmek için kullanılır.

ROWS BETWEEN seçeneği, OVER() işlevinin geçerli bölümündeki toplama işlevlerinin, geçerli satır tarafından tanımlanan çerçeveyi ve geçerli satırdan önceki veya sonraki belirli sayıda satırı dikkate alacağını belirtir. PRECEDING anahtar sözcüğü bir geri yönü, TAKİP anahtar sözcüğü ise bir ileri yönü belirtir.

Hem SIRALAR ARASINDA hem de ARALIK seçenekleri, ORDER BY seçeneğini gerektirir.

ARALIK SEÇENEĞİ

ARALIK seçeneği, OVER() işlevinin geçerli bölümündeki toplama işlevlerinin, geçerli değer ve bölümün alt veya üst sınırı tarafından tanımlanan çerçeveyi dikkate alacağını belirtir.

ARALIK seçeneğinin etkisi, yinelenen değerlerle açıkça belirtilecektir. Bu durumda, çizgisinden ve belirtilen sınırdan (üst veya alt) bağımsız olarak, değer tarafından tanımlanan çerçeve üzerinden hesaplama yapılacaktır. Pencereleme özellikleri, SQL’e veri analizinde mükemmel olmaya devam edebilmesi için yeni bir yaşam alanı sağladı.

Analitik fonksiyonlar

Analitik işlevler, karmaşık analitik işlemleri özlü bir şekilde temsil etmek için güçlü bir mekanizmadır. Aksi takdirde maliyetli otomatik birleştirmeler veya SQL sorgu dili dışında hesaplamalar gerektirecek verimli değerlendirmelere izin verirler. Bu analitik işlevler üç kategoriye ayrılabilir: sıralama, dağıtım ve ofset işlevleri.

Bu dördüncü bölüm, OVER() veri pencereleme işleviyle ilişkili analitik işlevleri sunmaya ayrılacaktır.
Bu bölümde ele alınacak farklı kavramların zihin haritasını sunar.

Sıralama işlevleri

Sıralama işlevleri, veri analizinin önemli bir yönüdür. İşlenen veri kümesindeki her veri satırına bir derece atamamıza izin verirler. Bu işlevlerin rolü Microsoft Excel’deki RANK işleviyle karşılaştırılabilir ve SQL dilinde OVER() olan veri pencereleme işleviyle ilişkili analitik işlevler olarak kullanılırlar.

Bu tür analitik işlev, veri sıralama ile karıştırılmamalıdır çünkü bunların rolü, sonuçların görüntülendiği sıraya göre hareket etmek değil, her biri için uygun bir algoritmaya göre farklı veri satırlarına sıralamalar atamaktır.


Veri kümesi örnekleri
Veri Kümesi Nedir
Veri seti


DEĞERLENDİRME İŞLEVİ

RANK() işlevi, bir dizi ardışık olmayan sıra oluşturabilen sonraki sırayı/sıraları atlayarak bağlar için aynı sırayı atamaktan oluşan sınıflandırma yöntemini uygulamamıza izin verir.

Tüm sınıflandırma işlevleri için, OVER() işlevi ORDER BY seçeneğini gerektirir.

DENSE_RANK() işlevi, her zaman bir dizi ardışık sıra oluşturan sonraki sırayı/sıraları atlamadan bağlar için aynı sırayı atamaktan oluşan sınıflandırma yöntemini uygulamanıza izin verir.

NTILE işlevi

Tanımlayıcı istatistiklerde, çeyrek, sıralanmış verilerin dört eşit parçaya bölünmesidir. Her pay, popülasyon örneğinin 1/4’ünü temsil eder ve popülasyonun her bir unsuru bu dört bölümden birine sınıflandırılır. Çeyrek, SQL’de NTILE(N) işleviyle uygulanan nicelik işlevinin özel bir durumudur. Bu nedenle, çeyrek basitçe NTILE(4) şeklindedir.

ROW_NUMBER işlevi

ROW_NUMBER() işlevi, 1 ile başlayan her satır için benzersiz bir sayı atar. Yinelenen değerler içeren satırlar için, sayılar keyfi olarak atanır.

ROW_NUMBER() işlevi tarafından üretilen sayılar, sorgu sonucu veri kümesinin bir parçasıdır ve kullanılan yazılım arayüzünün bir parçası değildir.

Uygulanacak sıralama fonksiyonunun seçimi, bilgi sisteminin verileri sıralamak için kullandığı yöntemi belirleyen bir iş kuralını yansıtır.

Dağıtım Fonksiyonları

Dağıtım fonksiyonları, veri analizinde başka bir alternatif sunar. SQL dilini istatistik ve olasılık teorisinden gelen işlevlerle zenginleştirmemize izin veriyorlar.

Standart sapma STDEV ve STDEVP

Standart sapma, değerlerin ortalama etrafındaki dağılımını ölçer. Standart sapma, örneğe dayalı bir yaklaşımdan (STDEV) veya tüm popülasyon üzerinden (STDEVP) hesaplanır.

Varyans, bir veri popülasyonunun değerlerinin çok dağınık olup olmadığını veya ortalamaya yakın olup olmadığını kontrol etmek için ilginç bir istatistiksel işlevdir.

Varyansın yalnızca karekökü olan standart sapmanın hesaplanmasında olduğu gibi, varyansın hesaplanmasında örnek tabanlı bir yaklaşım (VAR) veya tüm popülasyon (VARP) kullanılabilir. Standart sapmayı ve varyansı hesaplamaya yönelik işlevler mutlaka OVER() pencereleme işlevini de gerektirmez.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın