Ankara
0 (312) 276 75 93
info@billgatesweb.com

Sabit Değerler  – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Akademik Danışmanlık, Tercüme Danışmanlık

Sabit Değerler  – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Mobil İçerik Kullanımı

Java Tam Sayıları

Tamsayılar, tipik bir programda muhtemelen en sık kullanılan türdür. Herhangi bir tam sayı değeri bir tamsayı sabit değeridir. Örnekler 1, 2, 3 ve 42’dir. Bunların tümü ondalık değerlerdir, yani 10 tabanlı bir sayıyı tanımlarlar. Tamsayı hazır değerlerinde kullanılabilen diğer iki taban vardır, sekizlik (sekiz tabanı) ve onaltılık (16 tabanı). Sekizli değerler, Java’da baştaki sıfır ile gösterilir. Normal ondalık sayıların başında sıfır olamaz.

Bu nedenle, görünüşte geçerli olan 09 değeri derleyiciden bir hata üretecektir, çünkü 9 sekizlinin 0 ila 7 aralığının dışındadır. Programcılar tarafından kullanılan sayılar için daha yaygın bir taban, 8, 16, 32 ve 64 bit gibi modulo 8 kelime boyutlarıyla net bir şekilde eşleşen onaltılıktır. Başında sıfır x olan (0x veya 0X) onaltılık bir sabit belirtirsiniz. Onaltılık bir basamağın aralığı 0 ila 15’tir, bu nedenle A ila F (veya a ila f ), 10 ila 15 yerine kullanılır.

Tamsayı hazır değerleri, Java’da 32 bitlik bir tamsayı değeri olan bir int değeri oluşturur. Java güçlü bir şekilde yazıldığından, Java’nın byte veya long gibi diğer tamsayı türlerinden birine tür uyuşmazlığı hatasına neden olmadan bir tamsayı sabit değeri atamanın nasıl mümkün olduğunu merak ediyor olabilirsiniz.

Neyse ki, bu tür durumlar kolayca halledilir. Bir bayt veya kısa değişkene değişmez bir değer atandığında, değişmez değer hedef türün aralığındaysa hata oluşmaz. Ayrıca, bir tamsayı hazır değeri her zaman bir uzun değişkene atanabilir.

Bununla birlikte, uzun bir hazır bilgi belirtmek için, derleyiciye değişmez değerin long türünde olduğunu açıkça söylemeniz gerekir. Bunu değişmez değere büyük veya küçük L ekleyerek yaparsınız. Örneğin, 0x7 veya 9223372036854775807L en büyük uzunluktur.

Kayan Noktalı Sabit Değerler

Kayan noktalı sayılar, kesirli bir bileşene sahip ondalık değerleri temsil eder. Standart veya bilimsel gösterimde ifade edilebilirler. Standart notasyon, bir tam sayı bileşeninden, ardından bir ondalık noktadan ve ardından bir kesirli bileşenden oluşur. Örneğin, 2.0, 3.14159 ve 0.6667, geçerli standart gösterimli kayan noktalı sayıları temsil eder.

Bilimsel gösterim, standart notasyon, kayan noktalı bir sayı artı sayının çarpılacağı 10’un kuvvetini belirten bir sonek kullanır. Üs, bir E veya e ve ardından pozitif veya negatif olabilen bir ondalık sayı ile gösterilir. Örnekler arasında 6.022E23, 314159E–05 ve 2e+100 yer alır.

Java’da kayan nokta sabit değerleri varsayılan olarak çift duyarlıklıdır. Bir kayan nokta değişmezi belirtmek için, sabite bir F veya f eklemelisiniz. Ayrıca, bir D veya d ekleyerek açıkça bir çift değişmez belirtebilirsiniz. Bunu yapmak elbette gereksizdir. Varsayılan çift tip, 64 bit depolama alanı tüketirken, daha az doğru olan kayan tip sadece 32 bit gerektirir.

 Değişmezler

Boole değişmezleri basittir. Bir boole değerinin sahip olabileceği yalnızca iki mantıksal değer vardır, true ve false. true ve false değerleri herhangi bir sayısal gösterime dönüşmez. Java’daki gerçek sabit değer 1’e eşit değildir ve yanlış değişmez değer 0’a eşit değildir. Java’da bunlar yalnızca boolean olarak bildirilen değişkenlere atanabilir veya Boolean işleçleri ile ifadelerde kullanılabilir.

Karakter değişmezleri

Java’daki karakterler, Unicode karakter kümesinin dizinleridir. Tamsayılara dönüştürülebilen ve toplama ve çıkarma operatörleri gibi tamsayı operatörleriyle değiştirilebilen 16 bitlik değerlerdir. Değişmez karakter, bir çift tek tırnak içinde temsil edilir.

‘a’, ‘z’ ve ‘@’ gibi görünür ASCII karakterlerinin tümü doğrudan tırnak içine alınabilir. Doğrudan girilmesi mümkün olmayan karakterler için, ihtiyacınız olan karakteri girmenize izin veren, örneğin tek tırnaklı karakterin kendisi için ‘\\’ ve yeni satır karakteri için ‘\\n’ gibi çeşitli çıkış dizileri vardır. .

Bir karakterin değerini doğrudan sekizlik veya onaltılık olarak girmek için bir mekanizma da vardır. Sekizli notasyon için ters eğik çizgiyi ve ardından üç basamaklı sayıyı kullanın.

Örneğin, ‘a’ harfidir. Onaltılık için bir ters eğik çizgi-u (\\u), ardından tam olarak dört onaltılık basamak girersiniz. Örneğin, üst bayt sıfır olduğu için ‘\\u0061’, ISO-Latin-1 ‘a’dır. ‘\\ua432’ bir Japon Katakana karakteridir. 


Java Sabitler
Veri Tipleri
Java sabit tanımlama
Java Değişkenler
sabit değerler tanımlamak için hangi anahtar kelime kullanılır? swift
kesirli veri tiplerinden hangisi bellekte daha az yer kaplar?
Type safety Nedir
Byte değer aralığı


Dize değişmezleri

Java’daki dize hazır değerleri, diğer birçok dilde olduğu gibi, bir çift çift tırnak arasına bir karakter dizisi alarak belirtilir.

Karakter sabit değerleri için tanımlanan kaçış dizileri ve sekizli/onaltılık notasyonlar, dize değişmezleri içinde aynı şekilde çalışır. Java dizeleri hakkında dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, aynı satırda başlamaları ve bitmeleri gerektiğidir. Diğer dillerde olduğu gibi satır devam kaçış dizisi yoktur.

Not: Bildiğiniz gibi, C/C++ dahil olmak üzere diğer birçok dilde, dizeler karakter dizileri olarak uygulanır. Ancak Java’da durum böyle değil. Dizeler aslında nesne türleridir. Bu kitapta daha sonra göreceğiniz gibi, Java dizeleri nesne olarak uyguladığı için, Java hem güçlü hem de kullanımı kolay olan kapsamlı dize işleme yetenekleri içerir.

Değişken, bir Java programındaki temel depolama birimidir. Bir değişken, bir tanımlayıcı, bir tür ve isteğe bağlı bir başlatıcı kombinasyonu ile tanımlanır. Ek olarak, tüm değişkenlerin görünürlüklerini ve ömürlerini tanımlayan bir kapsamı vardır. Bu unsurlar daha sonra incelenir.

Java’da, kullanılmadan önce tüm değişkenlerin bildirilmesi gerekir. Bir değişken bildiriminin temel biçimi burada gösterilmektedir. Tür, Java’nın atomik türlerinden biridir veya bir sınıf veya arabirimin adıdır.

Tanımlayıcı, değişkenin adıdır. Bir eşittir işareti ve bir değer belirterek değişkeni başlatabilirsiniz. Başlatma ifadesinin, değişken için belirtilenle aynı (veya uyumlu) türde bir değerle sonuçlanması gerektiğini unutmayın. Belirtilen türden birden fazla değişken bildirmek için virgülle ayrılmış bir liste kullanın.

Seçtiğiniz tanımlayıcıların adlarında türlerini gösteren içsel hiçbir şey yoktur. Pek çok okuyucu, FORTRAN’ın I’den N’ye kadar tüm tanımlayıcıları INTEGER türünde olacak şekilde önceden tanımladığını, diğer tüm tanımlayıcıların ise GERÇEK olduğunu hatırlayacaktır. Java, uygun şekilde oluşturulmuş herhangi bir tanımlayıcının herhangi bir tanımlanmış türe sahip olmasına izin verir.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın