Ankara
0 (312) 276 75 93
info@billgatesweb.com

Komut Dosyası – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Akademik Danışmanlık, Tercüme Danışmanlık

Komut Dosyası – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

İletileri Tasarlama – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Komut Dosyası

Örnekte gösterildiği gibi, bir sunucu uygulaması (aynı zamanda bir CGI betiği) yazmak, programlama becerileri gerektiren teknik bir iştir. Örneğin kodunun analizi, programlamanın yalnızca sayfanın dinamik kısımlarını (örnekte, HTTP isteğinin çeşitli parametrelerini) hesaplamak için değil, aynı zamanda sabit metin içeriği ve HTML biçimlendirmesini de hesaplamak için uygulandığını gösterir. Önceki görev programlama becerileri gerektirse de, statik içeriğin tanımı ve sonuç sayfasının işaretlemesi yalnızca HTML becerileri gerektirir ve grafik tasarımcıya devredilebilir.

Bu gözlem, sunucu tarafı komut dosyası oluşturma olarak adlandırılan dinamik Web sayfalarının oluşturulmasına yönelik farklı bir dilsel yaklaşımın temelinde yer alır. Sunucu tarafı komut dosyası oluşturma (istemci tarafı komut dosyası oluşturma ile karıştırılmamalıdır, işlenir), sayfanın dinamik kısımlarını hesaplamak için bir sunucu programı tarafından yürütülen bazı programlama talimatlarını bir HTML sayfa şablonuna eklemek için bir tekniktir.

Sunucu taraflı komut dosyası oluşturma ile, dinamik sayfalar yazmak için gereken teknik beceriler azalır, çünkü programcı gerekli komut dosyası oluşturma talimatlarını grafik tasarımcı tarafından hazırlanan bir HTML sayfa şablonuna ekleyebilir. Daha sonra bir sayfa şablonu, gösterildiği gibi sunucu tarafı komut dosyası çalıştırma talimatlarını yorumlayabilen bir komut dosyası motoruyla genişletilen bir Web sunucusuna yerleştirilmelidir.

Gelen bir HTTP isteği bir sayfa şablonuna atıfta bulunduğunda, Web sunucusu sayfa şablonunu, gömülü talimatları işleyen, sayfanın dinamik kısımlarını hesaplayan ve bunları sayfa şablonuna ekleyen komut dosyası motoruna iletir. Bu işlemin çıktısı, sunucu tarafı kodlama dilindeki tüm ifadelerin hesaplanan değerleriyle değiştirildiği düz bir HTML sayfasıdır.

Bu sayfa, istemciye ileten Web sunucusuna geri gönderilir. Sonuç sayfasını alan tarayıcı için, sunucu tarafı işleme tamamen görünmezdir ve alınan HTML kodu, manuel olarak üretilmiş, statik bir sayfanın koduyla tamamen aynıdır.

Sunucu tarafı komut dosyası oluşturma yaklaşımının çeşitli enkarnasyonları mevcuttur; bunlar arasında Microsoft’un Active Server Pages (ASP) dili, Javasoft’un Java Server Pages (JSP) dili ve PHP açık dili bulunur.

Listelenen sunucu uygulamasıyla aynı bilgileri görüntüleyen dinamik bir HTML sayfası şablonunun ASP kodunu gösterir. kodu, .html uzantısı yerine .asp uzantısıyla biten bir metin dosyasında saklanabilir ve gösterilene benzer bir HTML sayfası oluşturmak için Microsoft Internet Information Server Web sunucusu altında yayınlanabilir.


Komut dosyası indir
Komut dosyası Nedir
Komut dosyası Açma
Komut dosyası Pes
Komut Dosyası PES 2021
Google Ads komut dosyaları
Cmd komut dosyası oluşturma
Komut dosyası kodları


Sayfa şablonu düzenli HTML etiketleri ve statik içerik içerir ve dinamik olarak hesaplanması gereken öğeler, özel çevreleyen parantezlerle (<%..%>) sözdizimsel olarak ayırt edilen ASP ifadeleri olarak kodlanır. Örnekte, parantez içindeki ASP deyimleri, istenen bilgiyi getirmek için istek nesnesine erişir ve cevaba yazar. Response.Write işlevi çağırmanın etkisi, çıktı sayfasına, talimatın göründüğü yere bir dinamik içerik parçası eklemektir.

Listelenen sunucu uygulamasının 18. satırındaki talimata eşdeğerdir: yanıt çıktı akışına, kullanıcının isteğinin HTTP yöntemini içeren request_method değişkeninin değerini yazdırır.

Amacın benzerliğine rağmen, sunucu taraflı kodlamanın kodlama stili, sunucu uygulaması stilinden tamamen farklıdır. Bir sunucu uygulaması, tüm sayfayı yazdırmak için programlama talimatları içerirken, bir sayfa şablonu normal HTML içerir ve programlama talimatları, sayfanın değişken bölümünün hesaplanmasıyla sınırlıdır. Sonuç olarak, sunucu tarafı komut dosyası sayfası şablonlarının yazılması ve bakımı daha kolaydır.

Sunucu Tarafı Yürütülebilir Etiketler

Sunucu taraflı komut dosyası oluşturma, dinamik Web uygulamalarının geliştirilmesini kolaylaştırsa da, programlamayı içerik ve işaretleme ile karıştırma ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Programcı ve grafik tasarımcının aynı kaynak dosya üzerinde ortaklaşa çalışması ihtiyacı devam etmektedir, bu da Web geliştirmenin çeşitli yönleri arasında tam bir “kaygı ayrımını” önler: statik içerik, görünüm ve his ve programlama mantık vb.

Sunucu tarafı etiket kitaplıkları olarak adlandırılanlar, içerik ve işaretlemeyi dinamik bir sayfa şablonunun programlanmasından ayırma yönünde bir adım daha atar. Etiket kitaplığı yaklaşımının ana fikri, sayfaya normal işaretleme öğeleri olarak eklenebilen, ancak bir çalışma zamanı yorumlayıcısı tarafından yürütülen “sihirli” etiketlerin altında dinamik içerik üretimi için gerekli kodu maskelemektir.

Bir etiket kitaplığı ile, sayfa şablonunun kaynak kodu artık işaretleme, içerik ve programlamayı karıştırmaz. Yalnızca içerik ve işaretleme kalır, ancak işaretleme, daha fazla içerik ve/veya HTML işaretlemesi üretmek için sunucu tarafı bir program tarafından yürütülen özel XML etiketlerini içerir.

Bu şekilde, programcının ve grafik tasarımcının rolleri net bir şekilde ayrılır: programcı, istenen dinamik içeriği üretmek için bir dizi XML etiketi tasarlar, grafik tasarımcıya gösterilecek etiket özelliklerini tanımlar ve kodu yazar. etiketi “yürütmek” için; grafik tasarımcı sayfanın görünümünü ve verdiği hissi belirler, statik içeriğini tanımlar ve programcı tarafından oluşturulan “sihirli” etiketlerin özelliklerini ekler ve düzenler.

Etiket kitaplıkları hem JSP belirtiminin 1.1 Sürümünden başlayarak Java dünyasında hem de ASP.NET dilinin bir parçası olarak Microsoft .NET platformunda mevcuttur.

Örnek olarak, Microsoft ASP.NET dilinde özel bir etiketin kullanımını gösterir. HTML kaynak kodunun ilk satırında, bir ASP.NET ifadesi “Acme” adlı özel bir etiket kitaplığı kaydeder. Bu ailenin etiketleri daha sonra, ailelerinin adıyla önek olarak XML etiketleri olarak sayfada tanıtılabilir.

Takvim adlı böyle bir etiket 6. satırda görünür: etiketin içindeki runat=server özniteliği tarafından bildirildiği gibi, sunucu tarafı bir program tarafından uygulanan karmaşık bir nesnedir. Bu örnekte, takvimle ilişkili davranış, Visual Basic’in VB.NET adlı en son sürümünde veya Microsoft tarafından tasarlanan yeni bir programlama dili olan C#’da yazılmış ayrı bir program tarafından belirtilir.

ASP.NET şablonunun yürütülmesinin sonucu da gösterilir, ASP.NET yürütme motoru normal HTML etiketlerini olduğu gibi bırakır, böylece tarayıcı tarafından olağan şekilde oluşturulurlar; tersine, ASP.NET motoru Takvim etiketini işler ve onu program tarafından dinamik olarak üretilen içerikle değiştirir. Gösterildiği gibi, böyle bir etiketle ilişkili çıktı, mevcut ayın günlerini listeleyen ve kullanıcının önceki veya sonraki aya kaydırmasına izin veren bir tablodur.

Benzer bir örnek, Java 2 platformu bağlamında yeniden oluşturulabilir: bu durumda, Calendar etiketiyle ilişkili program bir Java sınıfı olacaktır.


billgateswebKomut dosyası indir,Komut dosyası Nedir,Komut dosyası Açma,Komut dosyası Pes,Komut Dosyası PES 2021,Google Ads komut dosyaları,Cmd komut dosyası oluşturma,Komut dosyası kodları alanlarında hizmet vermektedir.


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın