Ankara
0 (312) 276 75 93
info@billgatesweb.com

Kalıcı Nesne Hizmeti – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Akademik Danışmanlık, Tercüme Danışmanlık

Kalıcı Nesne Hizmeti – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Mobil İçerik Kullanımı

Yaşam Döngüsü Hizmeti

Bu hizmet, dağıtılmış nesnelerin istemcilerinin uzak nesnelerin oluşturulmasına, kopyalanmasına, taşınmasına ve silinmesine neden olabileceği standart bir protokolü tanımlar. Hizmet, belirli türde nesneler oluşturmaktan sorumlu olan nesne fabrikaları kavramı etrafında tanımlanır.

Life Cycle Service’e katılan tüm nesneler, LifeCycleObject arabirimini uygular. Nesne fabrikaları için tanımlanmış belirli bir arabirim yoktur, ancak FactoryFinder arabirimi kullanılarak konumları belirlenebilir.

Bu hizmetteki bazı arabirimler, Adlandırma Hizmeti arabirimlerine başvurur. Ayrıca, nesnelerin bağlantılı grafikleriyle uğraşırken, İlişki Hizmeti yapılarına başvurulur.

Eşzamanlılık Kontrol Hizmeti

Eşzamanlılık Denetimi Hizmeti, birden çok istemciden uzak nesnelere eşzamanlı erişimi yönetmek için bir çerçeve tanımlar. C++ ve Java gibi bazı programlama dillerinde bulunan, ancak dağıtılmış bir bağlamda bulunan çoklu okuma desteğine benzer.

Eşzamanlılık Denetimi Hizmeti, işlemsel istemcilerin işlem bağlamları içinden kaynaklara eşzamanlı erişime katılmalarına izin vermek için İşlem Hizmeti ile arayüz oluşturmak için olanaklar sağlar.

Eşzamanlılık Denetim Hizmeti, tanımlanmış kaynaklar için istemciler tarafından alınan kilitlere dayalı bir model kullanır. Kilitler farklı tipte olabilir (okuma, yazma vb.) ve çoklu sahiplik, iki fazlı kilitler vb. gibi farklı kilitleme modelleri belirtilebilir. Mevcut kilitlerle çakışma oranı, ilk gelene ilk hizmet esasına göre kuyruğa alınır.

Kaynaklar, kaynaklar üzerinde kilit talep eden ve bu kilitlerden feragat eden LockSet arabirimi tarafından dolaylı olarak temsil edilir. TransactionalLockSet, işlem istemcileri için eşdeğer bir arabirimdir. Kilit kümeleri, LockSetFactory arabirimi kullanılarak oluşturulur. Bu hizmetteki işlemle ilgili arabirimler, İşlem Hizmeti arabirimlerine bağlıdır.

Dışsallaştırma Hizmeti

Bu hizmet, nesneleri, ağ akışları veya disk depolama gibi genel medya üzerinden dışa aktarmaya uygun bir forma dönüştürmek ve daha sonra bu verileri potansiyel olarak farklı bir ORB ve/veya süreçte yeniden nesne referanslarına dönüştürmek için araçları tanımlar.

Hizmet, harici nesneler için takılabilir veri biçimlerine izin verir, ancak hizmet kullanıcıları arasında bir temel protokolün paylaşılabilmesini sağlamak için nesneler için standart bir serileştirilmiş biçim sağlanır.

Dışsallaştırma Hizmeti, nesneleri dışsallaştırmak ve içselleştirmek için bir Stream nesnesi kullanır. Bir StreamFactory, Stream nesneleri oluşturur. Akışlar için belirli kaynaklar veya hedefler, StreamFactory’nin alt sınıfları (ör. FileStreamFactory) tarafından desteklenebilir. Dışsallaştırılacak nesneler, Akışa dönüştürülebilir arabirimi genişletmelidir.

Bu hizmet, Stream ve StreamFactory nesnelerini oluşturmak ve yok etmek için Life Cycle Service’i kullanır. İlişki Hizmeti, ilgili nesnelerin grafiklerinin dışsallaştırılmasını yönetir.

İlişki Hizmeti

Bu hizmet, nesneler arasındaki ilişkilerin açık bir şekilde tanımlanmasına izin verir. İlişkiler tür, ilişki içindeki roller ve her bir rolün önemi açısından tanımlanır. Bir nesne, bir ilişkiye katıldığında bir rolü yerine getirir. Örneğin, tek bir nesnenin aracı rolünü üstlendiği ve birden fazla nesnenin bu aracı için proxy işlevi gördüğü bir aracı/vekil ilişkisi tanımlayabilirsiniz.

İlişki ve Rol arabirimleri, hizmetin merkezinde yer alır. RelationshipFactory ve RoleFactory nesneleri, sırasıyla Relationship ve Role nesnelerini oluşturur. Bir RelationshipIterator, belirli bir nesnenin rol oynadığı ilişkiler aracılığıyla yinelenebilir.

Hizmet, bu genel ilişki arabirimlerine ek olarak, kendi modüllerinde birkaç özel ilişki türü de sağlar. CosGraphs modülündeki arayüzler kullanılarak nesne grafikleri oluşturulabilir, CosContainment modülü kullanılarak kapsama ilişkileri oluşturulabilir ve CosReference modülü kullanılarak referans ilişkileri tanımlanır.


Java indir
Java 32 bit
Java 11
Java son sürüm
Java download
Java 8 JDK 8u151
Java son sürüm Windows 10
Java sürümleri


İşlem Hizmeti

İşlemler en iyi, veri tabanı araştırmacılarının aşina olduğu, denenmiş ve gerçek ASİT özellikleri kullanılarak tanımlanır. ASİT, olan iş birimlerini ifade eder.

İşlem Hizmeti, dağıtılmış nesnelerin işlemsel etkileşimler oluşturmasına ve bu etkileşimlerde yer almasına izin veren arabirimleri tanımlar. İşlem etkileşimi, bir dizi uzak yöntem çağrısını içerebilir. Yol boyunca önemli bir hatayla karşılaşılırsa, işlem geri alınabilir ve sanki işlem hiç başlamamış gibi önceki tüm yöntem çağrılarının etkileri geri alınabilir.

İşlemsel bir istemci bir işlem başlattığında ve ardından uzak yöntem çağrıları yaptığında, işlem içeriği isteklerle birlikte yayılır. Yalnızca işlemsel nesneler (yani, dahili eylemleri ve yan etkileri işlemin geri alınmasıyla geri alınması gereken ve İşlem Hizmeti protokolüne katılan nesneler) işlem bağlamı bilgisini dikkate alır.

İşlem Hizmeti ve genel olarak işlem API’leri hakkında not edilmesi gereken önemli bir nokta, bunların prensip olarak işlem sınırlarının bildirimi ve yönetimi için bir çerçeve sağlaması, ancak işlemlerin geri alınmasını kolaylaştıracak olanaklara sahip olmamasıdır.

Uygulama nesnelerinin, bir işlem geri alınırsa, işlem sırasında yapılan herhangi bir işi geri almak gibi zor işi yine de yapması gerekir. Başka bir deyişle, İşlem Hizmeti bunu ne zaman yapacağınızı söyler ama nasıl yapacağınızı söylemez.
İşlemler genellikle işlemleri başlatan ve sonlandıran Current arayüzü kullanılarak yönetilir.

İşlemler, işlemi bir tamamlama veya geri alma ile sonlandıran bir Sonlandırıcı ve işlemler arasındaki ilişkileri kontrol eden bir Koordinatör içeren Kontrol arabirimi kullanılarak doğrudan değiştirilebilir. Kaynak nesneleri, işlem sınırları (commit, rollback) hakkında bilgilendirilmelerine izin veren işlemlere katılıyor olarak kaydedilebilir.

İşlem Hizmeti, nesneler üzerindeki işlem etkilerinin dayanıklılığını (sürekliliğini) desteklemek için hem kilitleme hizmetleri için Eşzamanlılık Denetimi Hizmeti’ne hem de Kalıcı Nesne Hizmeti’ne bağlıdır.

Sorgu Hizmeti

Sorgu Hizmeti, dağıtılmış nesneler için genel bir nesne sorgulama mekanizması sağlar. Bu hizmetle, alt koleksiyonlar oluşturmak için nesne koleksiyonları aranabilir veya bir koleksiyon içindeki nesnelerin alt kümeleri bir sorgu aracılığıyla silinebilir veya güncellenebilir.

Sorgu Hizmetinde tanımlanan tesisler, ilişkisel veya nesne veritabanları gibi kalıcı depolama tesisleriyle eşleştirilebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

Nesne koleksiyonları, CollectionFactory kullanılarak oluşturulan Collection nesneleri tarafından temsil edilir. AnIterator kullanarak birCollectionof nesnesini yinelersiniz. QueryEvaluator nesneleri, belirli bir Koleksiyona karşı bir Sorgu yayınlar. Bir Sorguyu değerlendirmenin sonucu herhangi bir türden olabilir, ancak tipik olarak bir tür Koleksiyondur. QueryManager, sorgular oluşturmanıza izin veren bir QueryEvaluator türüdür.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın