Ankara
0 (312) 276 75 93
info@billgatesweb.com

Arama Semantiği – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Akademik Danışmanlık, Tercüme Danışmanlık

Arama Semantiği – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

 Alan Adına İçerikle Ekleme

Arama Semantiği

Yöntem bildiriminizin başlangıcında herhangi bir çağrı semantiği belirtmezseniz, varsayılan anlambilim “at-most-one” şeklindedir. Bu, bir yöntem çağrısı istisnasız dönerse, yöntemin sunucu nesnesinde tek bir kez çağrıldığı anlamına gelir. Bir istisna ortaya çıkarsa, yöntem en fazla bir kez çağrıldı (istisna, yöntem çağrılmadan önce veya yöntemin yürütülmesi sırasında meydana geldi).

Yöntem bildiriminizin başına bir çağrı özniteliği ekleyerek, yönteminiz için alternatif çağrı semantiğini kullanmayı seçebilirsiniz. Mevcut CORBA standardında, “en iyi çaba” semantiği adı verilen yalnızca tek bir alternatif mevcuttur.

Bu durumda, yöntem çağrısı başarılı bir şekilde dönse de dönmese de, yöntemin gerçekten sunucu nesnesinde çağrıldığının garantisi yoktur. Varsayılan semantik ile “en iyi çaba” semantiği arasındaki fark, kabaca TCP ve UDP IP ağ bağlantıları ve bunların veri paketlerini işlemesi arasındaki farka eşdeğerdir.

Bir yöntemin tek yönlü olduğunu belirtirseniz, yöntemin dönüş türü geçersiz olmalıdır ve herhangi bir çıkış veya giriş argümanı olamaz. Yöntem etkili bir şekilde eşzamansız olarak çağrılır, bu nedenle istemci, sunucu nesnesinden dönüş verilerini eşzamanlı olarak alamaz.

Arayüz Kalıtımı

Arayüzünüzü ondan türeterek başka bir IDL arayüzünden öznitelikleri ve yöntemleri devralabilirsiniz. Ana arabirimler, bu arabirimle aynı modülde veya farklı modüllerde önceden tanımlanmış herhangi bir arabirim olabilir. Ana arabirimler başka modüllerdense, bunları tanımlamak için :: kapsam belirticisini kullanmanız gerekir.

Yöntem ve nitelik kalıtımı

Türetilmiş bir arabirim, üst arabirimlerinden tüm öznitelikleri ve yöntemleri devralır. IDL çoklu kalıtıma izin verse de, aynı tanımlayıcıya sahip iki kalıtsal öznitelik veya yönteme sahip olmak yasa dışıdır. Ayrıca, arabiriminizde kalıtsal bir öznitelik veya yöntemle aynı ada sahip bir öznitelik veya yöntem bildiremezsiniz (yani, bir yöntemi veya özniteliği aşırı yükleyemezsiniz). Diyelim ki aşağıdaki gibi bildirilen iki arayüzünüz var.

f() yönteminin tanımı belirsiz olacağından, bu iki arabirimden türetilen yeni bir arabirim tanımlayamazsınız. C++ ve Java’dan farklı olarak, IDL’nin benzersiz tanımlayıcısı olarak tüm yöntem imzasını değil, yalnızca yöntemin adını kullandığını unutmayın. Bazı diller benzer şekilde sınırlı olabileceğinden, bu kural IDL’nin çoklu dil desteğinin bir sonucudur.

Sabit, tür ve istisna kalıtımı

Türetilmiş bir arabirim, üst arabirimlerinde tanımlanan tüm sabitleri, kullanıcı tanımlı türleri ve istisnaları da devralır. Arayüz içinde tanımlanmışlar gibi türetilmiş arayüzde bunlara atıfta bulunulabilir. Örneğin, aşağıdaki temel arayüzü tanımladığımızı varsayalım.

Server arayüzünde tanımlanan ServiceInterrupted istisnasını kapsamını isimlendirerek başka bir arayüzde kullanabiliriz. Üst arabiriminde bunlardan biriyle aynı adı kullanan türetilmiş bir arabirimde bir sabit, tür veya istisna tanımlamak yasaldır.

Ancak bunu yaparsanız, gerekirse tam kapsamlı adlar kullanarak arabirim bildiriminizde bunlara açık bir şekilde başvurmanız gerekir. Örneğin, PrintServer arabiriminde kendi ServiceInterrupted istisnanızı bildirirseniz, IDL derleyicisinin hangi sürümden bahsettiğinizi bilmesi için, rises yan tümcesinde istisna için bir kapsam sağlamanız gerekir.

Bunu yapmazsanız, IDL derleyicisi ServiceInterrupted’ın belirsiz olduğu konusunda bir hata atar.

IDL Erken Bağlama

IDL’nin, IDL’nizi derlerken sabitlerin, kullanıcı tanımlı türlerin ve istisnaların erken bağlanmasını gerçekleştirdiğini anlamak önemlidir. Bu, bir sabitin, türün veya istisnanın tanımının, tüm tanımlar incelendikten sonra değil, IDL dosyanızda karşılaşıldığı şekliyle bir arabirim içindeki belirli bir referansa bağlı olduğu anlamına gelir.

GeometricObj arabirimindeki dişli özniteliği, global Coord türünün dışındadır (yalnızca x ve y üyeleriyle), çünkü dişli özniteliğiyle IDL dosyasında karşılaşıldığı anda bu, Coord için bağlama tanımıdır. GeometricObj3D arabirimi, bu özniteliği bu türle devralır.

Arayüzleri Java ile Eşleme

Tahmin edebileceğiniz gibi, IDL’de tanımladığınız her arabirim, Java’da genel bir arabirimle eşlenir. Her arayüz için yardımcı ve tutucu sınıf da oluşturulur; bu arayüzlerin adları, IDL arayüzünün tanımlayıcısı kullanılarak oluşturulur ve buna Yardımcı ve Tutucu eklenir.

Java arabirimi, org.omg.CORBA.Object arabirimini genişletir. IDL arayüzünüzde sağladığınız kalıtım belirtimleri, extends yan tümceleri kullanılarak doğrudan Java’daki arayüz kalıtımı ile eşlenir. Bu nedenle, GeometricObj’den devralan önceki GeometricObj3D örneğimiz, başlayan bir Java arayüzüne eşlenir.


Semantik Web örnekleri
Semantik Web Nedir
Semantik Web Ders Notları
Semantik Nedir
Semantik veri Nedir
Semantik kodlama
Web 3.0 teknolojisi Nedir
Semantik Ağ nedir


Yardımcı ve tutucu sınıflar

Bir arayüz için oluşturulan yardımcı sınıf, bir CORBA Nesnesi referansını arayüz tipindeki bir referansa güvenli bir şekilde dönüştürmenize izin veren statik bir dar() yöntemi içerir. Nesne beklenen türden değilse bir org.omg.CORBA.BAD_PARAM istisnası atılır. Yardımcı sınıf ayrıca G/Ç akışları üzerinden arabirim türündeki nesneleri okumanıza veya yazmanıza ve bu türden bir nesneyi Any değerinden eklemenize/çıkarmanıza izin veren diğer statik yöntemleri içerir.

Tutucu sınıf, arabirim bir out veya inout yöntem parametresi için tür olarak kullanıldığında kullanılır. Tutucu sınıf, yöntem çağrısı için (inout bağımsız değişkenleri için) nesnenin içeriğini sunucu nesnesine sıralamaktan ve ardından (muhtemelen güncellenmiş) dönüş değerinin sıralamasını kaldırmaktan sorumludur.

Tutucu sınıfı, tutucuyu orijinal arayüzün varolan bir örneğinin etrafına sarmanıza izin veren tanımlanmış bir oluşturucuya ve yöntem çağrısından önce ve sonra nesne bağımsız değişkenine erişmenize izin veren bir ortak değer üyesine sahiptir.

Yöntemler

IDL arabiriminizde bildirilen yöntemler, Java arabirimindeki yöntemlerle bire bir eşlenir. Dönen değerler ve any in parametreleri, doğrudan Java’daki karşılık gelen türleriyle eşlenir. IDL yöntemindeki herhangi bir çıkış veya giriş parametresi, Java yöntemindeki tutucu sınıflarıyla eşlenir. Bu, standart Java eşlemesinde kendileri için tanımlanan kendi tutucu sınıflarına sahip olan temel IDL türlerini içerir.

Son bağımsız değişkenin, Java’da int ile eşlenen IDL’de long olarak bildirildiğini, dolayısıyla eşlenen Java yönteminde IntHolder sınıfının kullanıldığını unutmayın. Bu yöntemi kullanmak için çıktı parametreleri için tutucu nesneler oluşturmalı ve ardından yöntem çağrısından sonra değerlerini kontrol etmeliyiz.

Out parametreleri için kullanıldıklarından, tutucuların içeriklerini başlatmamıza gerek yoktur. Giriş parametreleri için kullanılsaydı, ya içeriklerini yapım zamanında başlatmamız ya da değer üyelerini doğrudan ayarlamamız gerekirdi.

IDL yöntemi bildiriminizde bir rises yan tümcesi varsa, bu, Java yöntemindeki eşdeğer bir throws yan tümcesiyle eşlenir. Bir IDL yöntemi bildirimindeki bağlam yan tümcesi ve çağrı semantiği (tek yönlü), imzasını değil, yalnızca oluşturulan Java yönteminin uygulanmasını etkiler.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın