Ankara
0 (312) 276 75 93
info@billgatesweb.com

Veritabanına Bağlanmak – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Akademik Danışmanlık, Tercüme Danışmanlık

Veritabanına Bağlanmak – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Mobil İçerik Kullanımı

Veritabanına Bağlanmak

Belirli bir veritabanına tek bir bağlantıyı kapsayan java.sql.Connection nesnesi, tüm JDBC veri işleme kodunun temelini oluşturur. Bir uygulama, veritabanı sisteminin kendisi tarafından belirlenen sınırlara kadar birden çok bağlantıyı koruyabilir. Standart bir küçük ofis veya web sunucusu Oracle kurulumu 50 veya daha fazla bağlantıyı destekleyebilirken, büyük bir kurumsal veritabanı birkaç bini barındırabilir. DriverManager.getConnection() yöntemi bir bağlantı oluşturur.

GetConnection()’a üç bağımsız değişken iletirsiniz: bir JDBC URL’si, bir veritabanı kullanıcı adı ve bir parola. Açık oturum açma gerektirmeyen veritabanları için kullanıcı ve parola dizeleri boş bırakılmalıdır. Yöntem çağrıldığında, DriverManager kayıtlı her sürücüyü sorgulayarak URL’yi anlayıp anlamadığını sorar.

Bir sürücü URL’yi tanırsa, bir Bağlantı nesnesi döndürür. getConnection() yöntemi sırayla her sürücüyü kontrol ettiğinden, uygulamanız için gerekenden daha fazla sürücü yüklemekten kaçınmalısınız.

getConnection() yönteminin daha az kullanılan iki farklı türü daha vardır. Bir değişken, tek bir String bağımsız değişkeni alır ve bu JDBC URL’sine bir kullanıcı adı veya parola olmadan bir bağlantı oluşturmaya çalışır. Diğer sürüm, bir JDBC URL’si ve bir dizi ad/değer çifti içeren bir java.util.Properties nesnesi alır. Genellikle en az kullanıcı adı=değer ve parola=değer çiftleri sağlamanız gerekir.

Bir Bağlantı kullanışlılığını yitirdiğinde, onu close() yöntemini çağırarak açık bir şekilde kapattığınızdan emin olmalısınız. Bu, nesne tarafından kullanılan herhangi bir belleği boşaltır ve daha da önemlisi, bağlantının tutabileceği diğer tüm veritabanı kaynaklarını serbest bırakır.

Bu kaynaklar (imleçler, tanıtıcılar vb.), genellikle oldukça sınırlı olduklarından, birkaç baytlık bellekten çok daha değerli olabilir. Bu, yeniden başlatmalar arasında binlerce JDBC bağlantısı oluşturması ve yok etmesi gerekebilecek sunucu uygulamaları gibi uygulamalarda özellikle önemlidir. Bazı JDBC sürücülerinin tasarlanma şekli nedeniyle, gereksiz JDBC bağlantılarını kaldırmak için Java’nın çöp toplamasına güvenmek güvenli değildir.


Veritabanını siteye bağlamak
Hosting veritabanına bağlanma
PHP MySQL Bağlantısı
Html MySQL Bağlantısı
Veritabanı bağlantısı C
Xampp Veritabanı Bağlantısı
PHP SQL server bağlantısı
Perkotek mysql bağlantı hatası


Bu bölümün ilerleyen kısımlarında ele alınan JDBC 2.0 standart uzantısı, bir uygulamanın birkaç açık veritabanı bağlantısını sürdürebildiği ve yükü bunlar arasında dağıtabildiği bağlantı havuzu oluşturma olanağı sağlar. Bu genellikle, sunucu uygulamaları gibi günde on binlerce veritabanı işlemi gerçekleştirmesi istenebilecek kurumsal düzeydeki uygulamalar için gereklidir.

Bir Deyim oluşturduktan sonra, onu SQL deyimlerini yürütmek için kullanırsınız. Bir ifade, sonuçları döndüren bir sorgu veya veritabanını bir şekilde yöneten bir işlem olabilir. Bir sorgu gerçekleştiriyorsanız, Statement nesnesinin executeQuery() yöntemini kullanın.

Burada bir SELECT deyimi çalıştırmak için executeQuery() kullandık. Bu çağrı, sorgunun sonuçlarını içeren bir ResultSet nesnesi döndürür (sonraki bölümde ResultSet’e daha yakından bakacağız).

Deyim ayrıca, UPDATE ve DELETE ifadeleri gibi sonuç döndürmeyen SQL ifadelerini çalıştırmak için bir executeUpdate() yöntemi sağlar. executeUpdate(), veritabanında değiştirilmiş satır sayısını gösteren bir tamsayı döndürür.

Bir SQL ifadesinin sonuç döndürüp döndürmeyeceğini bilmiyorsanız (örneğin, kullanıcı bir form alanına ifadeyi girerken), Execution() yöntemini kullanabilirsiniz. Bu yöntem, ifadeyle ilişkili bir sonuç varsa true değerini döndürür. Bu durumda, ResultSet, getResultSet() yöntemi kullanılarak alınabilir ve güncellenen satırların sayısı getUpdateCount() kullanılarak alınabilir.

Bir Statement nesnesinin tek bir SQL deyimini temsil ettiğini hatırlamak önemlidir. ExecuteQuery(), executeUpdate() veya execute() öğelerine yapılan bir çağrı, Bildirimle ilişkili tüm etkin ResultSet’leri örtük olarak kapatır. Başka bir deyişle, aynı Statement nesnesiyle başka bir sorgu yürütmeden önce bir sorgunun sonuçlarıyla işiniz bittiğinden emin olmanız gerekir.

Uygulamanızın aynı anda birden fazla sorgu yürütmesi gerekiyorsa, birden çok Statement nesnesi kullanmanız gerekir. Genel bir kural olarak, herhangi bir JDBC nesnesinin close() yönteminin çağrılması, bir Bağlantı tarafından oluşturulan bir İfade veya bir İfade tarafından oluşturulan bir ResultSet gibi tüm bağımlı nesneleri de kapatır, ancak iyi yazılmış JDBC kodu her şeyi açıkça kapatır.

Çoklu Sonuç Kümeleri

Birden fazla ResultSet veya güncelleme sayısı döndüren bir SQL ifadesi yazmak mümkündür (bunu yapmanın kesin yöntemleri veritabanına bağlı olarak değişir). Statement nesnesi, getMoreResults() yöntemi aracılığıyla bu işlevi destekler.

Bu yöntemin çağrılması, mevcut herhangi bir ResultSet’i örtük olarak kapatır ve ifade için sonraki sonuç kümesine geçer. getResultSet() tarafından alınabilecek başka bir ResultSet varsa, getMoreResults() true değerini döndürür.

Bununla birlikte, sonraki ifade bir güncelleme ise, daha ileride bekleyen başka bir sonuç kümesi olsa bile, yöntem false döndürür. Bir Deyim için tüm sonuçları işlediğinizden emin olmak için, getMoreResults() öğesinin false döndürdüğünü ve getUpdateCount() öğesinin −1 değerini döndürdüğünü kontrol etmeniz gerekir.

Birden çok sonuç döndüren ifadeler aslında oldukça nadirdir. Genellikle, bir toplu işlemde birden çok ifadenin yürütülmesine izin veren saklı prosedürlerden veya SQL uygulamalarından kaynaklanırlar. Örneğin, SyBase altında, birden çok SELECT deyimi yeni satır (\n) karakterleriyle ayrılabilir.

Bir SQL sorgusu yürütüldüğünde, sonuçlar, sorgu parametrelerine uyan tüm satırları içeren bir sözde tablo oluşturur.  Bu tür metin gösterimi Java programları için pek kullanışlı değildir. Bunun yerine JDBC, sorgu sonuçlarını Java ilkel türleri ve nesneleri olarak kapsüllemek için Java.sql.ResultSetinterface’i kullanır. Bir ResultSet’i, satırlar arasında gezinmek ve belirli sütun değerlerini almak için yöntem çağrılarını kullandığınız, temeldeki sorgu sonuçları tablosunu temsil eden bir nesne olarak düşünebilirsiniz.

Kod, next() yöntemini kullanarak ResultSet’in her satırında döngü yapar. Bir ResultSet ile çalışmaya başladığınızda, sonuçların ilk satırından önce konumlanırsınız. Bu, yalnızca ilk satıra erişmek için next() öğesini bir kez aramanız gerektiği anlamına gelir.

next() öğesini her çağırdığınızda, bir sonraki satıra geçersiniz. Okunacak başka satır yoksa, next() false döndürür. JDBC 1.0 ResultSet ile yalnızca sonuçlar arasında ilerleyebileceğinizi ve başa dönmenin bir yolu olmadığı için bunları yalnızca bir kez okuyabileceğinizi unutmayın. Daha sonra tartışacağımız JDBC 2.0 ResultSet, bu sınırlamaların üstesinden gelir.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın