Ankara
0 (312) 276 75 93
info@billgatesweb.com

Veritabanı Yönetim Sistemi – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Akademik Danışmanlık, Tercüme Danışmanlık

Veritabanı Yönetim Sistemi – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

İçeriklerle Aramayı İyileştirme

Veritabanı Yönetim Sistemi

Benzersiz değerlerin oluşturulması için gereken görevleri örnekleyen ve sistem tarafından oluşturulan birincil anahtarlar için kullanılabilen daha verimli yerel veri türlerinin yokluğunda kullanılabilen basit bir OID buluş tekniği sunar. Gösterilen sözdizimi bazı yönlerden satıcıya bağlıdır (özellikle, tablo kilitlerini ayarlama talimatlarında), ancak tüm ana veritabanı ürünleri, aynı etkiyi elde etmek için eşdeğer ilkelleri içerir.

Çözüm, tüm varlık tablolarında halihazırda kullanılan maksimum OID değerini depolayan bir satır, bir sütun tablosu olan yardımcı bir SAYAÇ tablosuna dayanmaktadır; uygulama başlatıldığında, COUNTER tablosuna bir başlangıç ​​OID değerini (tipik olarak 0) depolayan bir tanımlama grubu eklenir.

Oluşturma işlemi, üç SQL komutu dizisi olarak uygulanır: ilk sorgu, COUNTER tablosuna bakarak sonraki kullanılabilir OID’yi hesaplayan bir SELECT ifadesidir. İkinci ifade, yeni maksimum OID değerini kaydetmek için SAYAÇ tablosunu artırır. Son komut, yeni nesne için birincil anahtar olarak hesaplanan OID değerini kullanan gerçek INSERT ifadesidir.

Bu yaklaşımın doğru çalışması için, bazı ekstra işler yapılmalıdır, çünkü birden fazla istemci aynı anda veritabanına erişebilir ve bu nedenle, bir istemci maksimum OID değerini seçtikten sonra ve INSERT ifadesini tamamlamadan önce, başka bir istemci olabilir. istemci aynı maksimum OID değerini okur.

Böyle bir durumda, iki istemci yeni bir nesnenin birincil anahtarıyla aynı numarayı kullanarak bir bütünlük ihlali oluşturur. Bu sorunun çözümü, bir atomik işlem içinde SELECT, UPDATE ve INSERT deyimlerini gerçekleştirmek ve işlem tamamlanana kadar COUNTER tablosunda özel bir kilit ayarlamaktan ibarettir.

Özel kilit, veritabanı yönetim sisteminin bir mekanizmasıdır, bu sayede bir işlem bir tabloya özel erişim talep edebilir, böylece kilit açık veya örtülü olarak sonunda açık veya kapalı olarak serbest bırakılıncaya kadar eşzamanlı olarak yürütülen diğer işlemlerin aynı tabloya erişmesini önleyebilir. 

COUNTER tablosundaki kilidin ayarlanması, SELECT, UPDATE ve INSERT deyimlerinin sırası işlenirken, yukarıda belirtilen eşzamanlılık sorunlarını ortadan kaldıran başka hiçbir işlemin tabloya okuma veya yazma yapmamasını sağlar.

Örnek, bir işlemin sınırlarının nasıl bildirileceğini ve JDBC’de bir kilidin nasıl ayarlanacağını gösterir. 11. satırdaki talimat, her bir SQL ifadesinin ayrı bir işlem olduğu, veritabanı bağlantısının sözde otomatik taahhüt modunu kapatır.

Sonuç olarak, 11. satırın ifadesi, sonraki sorguların atomik olarak yürütülmesini sağlayan bir işlemi dolaylı olarak başlatır. Ardından, 13. satırdaki ifade, COUNTER tablosunda özel bir kilit ayarlar.

Ekle komutunun (satır 28) yürütülmesinden sonra, işlem ya 34. satırda yapıldığı gibi operasyonlarını “taahhüt ederek” ya da bir geri alma deyimi kullanarak tüm iş grubunu geri alarak açıkça sonlandırılmalıdır. satır 30, INSERT ifadesinin başarısız olması durumunda).

SELECT, UPDATE ve INSERT deyimlerinin aynı işlem bağlamında ve COUNTER tablosunda özel bir kilitle yürütülmesi, OID buluş prosedürünün eşzamanlı oluşturma işlemlerine göre güvenli olmasını sağlar.

Oluşturma ve değiştirme işlemlerinin uygulanmasındaki ikinci bir konu, varlık öznitelikleri ve veritabanı sütunları türü olarak büyük metinsel veya ikili nesneler gibi karmaşık veri türlerinin kullanımıyla ilgilidir, çünkü bu durumda veritabanı güncellemesini gerçekleştirme talimatları, tipik olarak belirli veritabanı ürününe bağlı olarak bazı ekstra programlama çalışmaları gerektirir.


Veritabanı Yönetim Sistemleri Ders NOTLARI
Veritabanı Yönetim Sistemleri PDF
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri DERS NOTLARI PDF
Veri tabanı yönetimi
Veri tabanı Nedir
Veri tabanı yönetim sistemi programları
Veri tabanı Yönetim Sistemleri örnekleri
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Dersi


Oluşturma birimi bir örnek sağlayabilir: haber gövdesinin metni standart SQL “varchar” sütun tipinin boyutunu aşarsa, standart olmayan bir sütun tipine ihtiyaç duyulabilir.

Bir varlık özniteliğinin değeri istemciden yüklenen bir dosya kullanılarak yaratılması veya değiştirilmesi gerektiğinde sorun daha da karmaşık hale gelir.

Yüklenen dosyalar olarak iletilen büyük öznitelik değerleriyle uğraşmak, üç sorunun ele alınmasını gerektirir:

  • BLOB özniteliğinin değeri olarak kullanmak için kullanıcının tarayıcısından bir dosyanın karşıya yüklenmesi.
  • Sunucu tarafında iletilen içeriğin kodunun çözülmesi.
  • Kodu çözülen içeriğin ait olduğu nesne ile birlikte depolanması.

Bir dosyanın karşıya yüklenmesi, dize ve metin girişi için zaten iş başında görülen HTML formları kullanılarak gerçekleştirilir. HTML satırlarının gösterdiği gibi, dosyaları göndermek için bir HTML formu da kullanılabilir.

Kod, tarayıcının “Gözat” düğmesi olan bir giriş kutusu içeren bir form görüntülemesine neden olur; düğmenin tıklanması, müşterinin dosya sistemini keşfetmenin ve gönderilecek dosyayı seçmenin mümkün olduğu bir iletişim kutusunun görünmesini sağlar.

Bir dosyanın seçiminden sonra, gönder düğmesine tıklanması, seçilen dosyanın, çok parçalı MIME formatı olarak bilinen bir formatta kodlanmış, HTTP POST isteğine ek olarak Web sunucusuna yüklenmesine neden olur.

Sunucu tarafında çok parçalı bir ekin kodunun çözülmesi oldukça teknik bir iştir, ancak işi kolaylaştıran birkaç ticari ve açık kaynak kitaplık mevcuttur. Çok parçalı işleme kitaplığı tarafından gerçekleştirilen tipik görev, çok parçalı bir ekin farklı bölümlerinin alınmasını yönetmek ve onu bir akış olarak yeniden bir araya getirmektir, örneğin bir dosyaya yerleştirmek için sayfa şablonunda manipülasyon için kullanılabilir. 

BLOB depolama, tartışılan seçeneklerden biri olabilen BLOB’u arşivlemek için benimsenen çözüme göre değişir:

1. BLOB’un, nesnenin normal niteliklerini saklayan aynı varlık tablosunda saklanması.
2. BLOB’un ayrı bir veritabanı tablosunda ve BLOB değerinin OID’sinin varlık tablosunda saklanması.
3. BLOB’un, varlık tablosunda saklanan BLOB dosyasının yol adıyla dosya sisteminde depolanması.
4. Dosyayı ait olduğu nesneye bağlamak için dizin ve dosya adlandırma kurallarını kullanarak BLOB’un dosya sisteminde depolanması.

Durum 3 en yaygın olanıdır: içindeki kod, yüklenen bir dosyanın sunucu dosya sistemine kaydedilmesi ve yüklenen dosyanın yol adının BLOB özniteliğine karşılık gelen tablo sütununda saklanması için istenen temel talimatları gösterir. Örnek, çok parçalı işleme için MultipartRequest adlı bir Java sınıfının varlığını varsayar. 1-2. satırlar, çok parçalı ek de dahil olmak üzere gerçek HTTP isteğini saran MultipartRequest sınıfının bir yardımcı program nesnesi oluşturur.

2. satırda çağrılan nesne oluşturucunun iki giriş parametresi vardır: orijinal HTTP isteği ve yüklenen dosyaların depolanması gereken dizinin adı. Yapıcının yürütülmesi, HTTP isteğinden yüklenen dosyaları otomatik olarak okur ve bunları orijinal adlarıyla ikinci parametrenin değeri olarak belirtilen dizine kaydeder.

Ardından, 3. satırda, kullanıcı tarafından giriş formunda gönderilen tüm dosyaların sembolik adlarını saklayan bir Java numaralandırma kapsayıcısını almak için çok parçalı istek nesnesinde getFileNames işlevi çağrılır.

Son olarak, 4-11 satırlarındaki döngü, sunucu dosya sistemlerinde depolanmış dosyaların fiziksel yol adlarını birer birer çıkarmak için sembolik dosya adları üzerinde yinelenir. Bu yol adları, varlık örneklerini saklayan veritabanı tablosunun uygun sütunlarına kaydedilebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın