Ankara
0 (312) 276 75 93
info@billgatesweb.com

Veri Yönetimi Sorunları  – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Akademik Danışmanlık, Tercüme Danışmanlık

Veri Yönetimi Sorunları  – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Eşleştirme Yapmak

Veri Yönetimi Sorunları 

Standart şemayı oluşturmak, üç veri yönetimi mimarisinden (adanmış, çoğaltılmış veya çevrimiçi veritabanları) herhangi birini geliştirmek için temel bir adımdır. Özellikle:

 • Web uygulaması tahsis edilmiş veritabanını yönetiyor ve yayınlıyorsa, standart şema bu tür veritabanının şemasıdır ve başka veri bütünleştirme sorunları yoktur. Bu durum gösterilmektedir. Web uygulamasının verileri, tartışıldığı gibi tasarlanan ve açıklanacak teknikler kullanılarak uygulanan içerik yönetimi site görünümleriyle korunabilir.
 • Benzer şekilde, Web uygulaması çoğaltılmış bir veritabanından yararlanıyorsa, standart şema, uygulama veritabanının şemasıdır; ancak içerik, harici veri kaynaklarında bulunan verilerin bir kopyasıdır. Sorun, çoğaltılan veritabanında saklanan verilerin periyodik olarak yenilenmesini sağlamaktır.
 • Web uygulamasının çevrimiçi veritabanlarına erişmesi gerekiyorsa, standart veri tabanı, Web uygulamasını uygulamak için gereken dış veri kaynaklarının görünümünü tanımlar. Dış veri kaynaklarının doğasına bağlı olarak, standart şema tarafından belirtilen görünüm, örneğin dağıtılmış ilişkisel görünümler gibi standart teknoloji kullanılarak uygulanabilir veya iş katmanında geçici programlama ile yeniden oluşturulmalıdır.

Adanmış veritabanı mimarisi, veri katmanının uygulanmasını büyük ölçüde basitleştirir, çünkü hem veritabanı şeması hem de içerik yenidir ve bu nedenle mevcut veri kaynaklarıyla entegrasyonla ilgili herhangi bir sorun yoktur.

Geriye kalan veri mimarileri, kendi şemaları ve içerikleri ile otonom veri kaynaklarının mevcudiyeti ile ilgili daha zorlu problemler ortaya çıkarmaktadır. Bu bölümde, çoğaltılmış ve çevrimiçi mimaride veri katmanını uygularken ele alınması gereken iki temel soruyu kısaca tartışıyoruz: şema ve veri entegrasyonu.

Şema Entegrasyonu

Standart şema, Web uygulamasını desteklemek için “en iyi” ilişkisel şemayı ifade eder. İdeal bir dünyada, standart şemanın türetildiği Varlık-İlişki diyagramı, içeriğin depolandığı mevcut veri kaynaklarının şemasıyla mükemmel bir şekilde eşleşmelidir ve böylece standart şema, yalnızca her birini ilişkilendirerek veri kaynaklarına eşlenebilir. varlık ve ilişki tablosunu önceden var olan veritabanlarında uygun tabloya aktarın.

Gerçekte, yöntemine göre yürütülen veri tasarımı, önyargıdan kaçınmak ve Web uygulaması gereksinimlerine en uygun veritabanı şemasını elde etmek için veri kaynaklarının organizasyonundan soyutlanmıştır. Böylece gerçek veri kaynaklarından standart şemanın yeniden yapılandırılması sorunu bilerek veri uygulama aşamasına ertelenmiştir.

Şema entegrasyon çabalarını en aza indirmek için, uzman bir tasarımcı bir ara yaklaşım kullanabilir ve veri tasarımı sırasında hem Web uygulamasının gereksinimlerini hem de mevcut veri kaynaklarının kısıtlamalarını göz önünde bulundurabilir. Bununla birlikte, veri analizi yöntemi ne olursa olsun, bilgi sistemlerinin tasarımında veya yeniden yapılandırılmasında şema entegrasyon sorunları çeşitli nedenlerle doğal olarak ortaya çıkar:

 • Analiz hataları: veri analizi aşaması, ilgili veri kaynaklarının bazılarının özelliklerini gözden kaçırmış olabilir. 
 • Veri şemalarındaki değişiklikler: bazı veri kaynakları değiştirilmiş, bazıları artık kullanımda olmayabilir veya yenileri eklenmiş olabilir.

Veri yönetimi
Veri yönetimi staj defteri
Ana veri yönetimi
Veri Yönetimi Bölümü
Veri yönetimi nasıl yapılır
Veri Yönetimi Nedir
Veri kalitesinin özellikleri
Veri yönetimi kaynak erişimi


Yukarıdaki tüm durumlarda, standart veri şemasını veri kaynaklarının gerçek şemasına hizalamak gerekir. İki alternatif yaklaşım mümkündür:

 • Standart şemayı harici veri kaynaklarıyla tutarlı hale getirmek için bir uyarlama da söz konusu olabilir. Bu yaklaşım, özelliklerin fiziksel düzeyden kavramsal düzeye bir tür “yukarı doğru yayılmasını” da gerektirir.
 • İlk olarak, standart şema uyarlanır, böylece mevcut veri kaynaklarının şemasıyla tutarlı hale gelir; daha sonra, Varlık-İlişki modeli, güncellenmiş ilişkisel şema ile tutarlı olması için “tersine mühendislik” de yapılır. Son olarak, köprü metninin Varlık-İlişki modelindeki değişiklikten etkilenen kısmı da hizalanır.
 • Standart şemaya uymasını sağlamak için dış veri kaynaklarının şemasını uyarlamak gerekir. Bu seçenek daha kritiktir, çünkü uyarlama, veri kaynaklarını kullanan önceden var olan uygulamaları da etkileyebilir. Bu tür uygulamaları değiştirmek, çoğu gerçek durumda mümkün değildir, çünkü bunlar eski veya tescilli olabilir veya basitçe onları değiştirmenin maliyeti de çok fazladır.

Harici veri kaynakları ilişkisel ise uygulanabilir olası bir çözüm, görünümleri kullanarak şemalarını standart şemaya da uyarlamaktır. Standart şema SQL sorguları kullanılarak önceden var olan şemadan yeniden oluşturulabildiğinde mümkün olan bu yaklaşım, Web uygulamasının standart şema varmış gibi çalışmasına izin verir ve aynı zamanda kaynak veritabanını ve önceden var olan uygulamaları etkilenmeden de bırakır.

Veri Entegrasyonu

Farklı veri kaynaklarını birleştirmek, muhtemelen heterojen olan birden çok veri kaynağı üzerinde tutarlı küresel görüşlerin tanımını ele alan, iyi bilinen heterojen veri entegrasyonu sorununun da bir örneğidir. Heterojen veri entegrasyonu, yalnızca birden fazla veri kaynağından veri toplanmasını değil, aynı zamanda çeşitli düzeylerde ortaya çıkabilecek çakışma ve tutarsızlıkların uzlaştırılmasını gerektirdiğinden son derece zorlu bir konudur:

 • Fiziksel formatta: veri kaynakları, ilişkisel veritabanları, havuzlar, metin veya XML dosyaları vb. gibi verileri depolamak için farklı teknolojilerden yararlanabilir. Her biçimin kendi sorgu dili veya içerik alma API’si de vardır.
 • Sözdiziminde: aynı bilgiler farklı sözdizimleri kullanılarak kodlanabilir; örneğin, bir veri kaynağında AA/GG/YYYY biçimi ve diğerinde GG/AA/YYYY biçimi kullanılarak bir tarih  ile de temsil edilebilir.
 • Anlambilimde: aynı ada sahip veriler, farklı veri kaynaklarında farklı yorumlara sahip olabilir; örneğin, “nakliye tarihi” adlı bir alan, bir veri kaynağında üreticiden gelen sevkıyat tarihi ve başka bir kaynakta perakendeciden gelen sevkıyat tarihi olarak da yorumlanabilir.

Yukarıdaki sorunların, önceden var olan şema ile Varlık-İlişki diyagramından elde edilen standart şema arasında tutarsızlıklar ortaya çıktığında, önceden var olan tek bir veri kaynağı durumunda da ortaya çıkabileceğini de unutmayın. Heterojen veri entegrasyonunu tüm sonuçlarıyla tartışmak bu bölümün kapsamı dışındadır. Bibliyografik notlarda birkaç referans veriyoruz ve bir sonraki bölümde ticari araçlar yardımıyla gerçekleştirilen somut veri entegrasyonu örneklerini de gösteriyoruz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın