Ankara
0 (312) 276 75 93
info@billgatesweb.com

Profil Oluşturucu Arayüzü – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Akademik Danışmanlık, Tercüme Danışmanlık

Profil Oluşturucu Arayüzü – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

 Java Komut Dosyası – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatlarıv

JVM Kapanması

System.exit() öğesini çağırarak JVM’yi kapatmaya yönelik programlı bir girişimin nasıl durdurulacağını göstermiştir. Bazen JVM kapatması, bir kullanıcı tarafından Unix’te bir kill komutu veya Windows’ta bir Ctrl+C sinyali aracılığıyla başlatılır. JVM, kullanıcı oturumu kapattığı veya işletim sistemi kapatıldığı için de kapatılabilir. Bir Java programı kapatma sinyalini yakalayabilir mi?

Cevap hayır; bu sinyali yakalayamaz ama tepki verebilir. JDK 1.3’ten bu yana, bir uygulama java.lang.Runtime’ın addShutdownHook() yöntemini kullanarak bir kapatma kancası kurabilir. Kapatma kancaları, java.lang örnekleridir.

Başlatılan ancak başlatılmayan iş parçacığı. JVM kapatılırken, tüm kapatma kancası iş parçacıkları JVM’deki diğer iş parçacıklarıyla aynı anda çalışmaya başlar. Kancaların tüm Java API’sine erişimi vardır, ancak hassas JVM durumuna duyarlı olmaları gerekir.

Kanca dişleri, zaman alan işlemler gerçekleştirmemeli ve iş parçacığı açısından güvenli olmalıdır. Sistem servislerinin kullanılabilirliği hakkında herhangi bir beklentide bulunulmamalıdır çünkü bunlar kendi kendilerini kapatma sürecinde olabilir.

Kapatma kancasının iyi bir kullanımı, kapatmadan önce bir günlük dosyasına bir giriş yazmak ve açık veritabanı bağlantıları ve dosyaları gibi diğer tüm kaynakları serbest bırakmaktır. Kapatma kancası takmanın bir örneği gösterilmiştir.

Dinamik Proxy ile Yakalama Yöntemleri

Bazen bir yöntem çağrısı için ön işleme ve son işleme yapmanız gerekir. Bu, yöntem adının ve parametre değerlerinin izlenmesini, yürütme süresinin ölçülmesini ve hatta alternatif bir uygulama sağlamayı içerebilir.

Temel şekilleri temsil etmek için Çizgi, Daire, Dikdörtgen ve Eğri gibi arabirimleri kullanan bir çizim düzenleme uygulaması geliştirdiğinizi varsayalım. Bu arabirimlerdeki tüm yöntemler için izleme eklemek istiyorsanız, birkaç seçeneğiniz vardır. Her işlevi gözden geçirebilir ve titizlikle izleme çağrıları ekleyebilirsiniz.

Veya izlemeyi yazdıran ve ardından orijinal uygulamaya yetki veren her arabirimi uygulayan bir proxy sınıfını kodlayabilirsiniz. Hata ayıklama kodunu uygulamadan ayrı tuttuğu için bu daha temiz bir yaklaşımdır, ancak çok fazla sıradan kodlama gerektirir.

İlginç ve biraz bilinmeyen bir alternatif, yöntem çağrılarını engellemek için yansımayı kullanan dinamik bir proxy’dir. Java.lang.reflection paketi, InvocationHandler arabirimini ve çalışma zamanında belirtilen birden çok arabirimi uygulayan bir örneği dinamik olarak oluşturmak için birlikte kullanılabilen bir sınıf (proxy) sunar.

Bu yaklaşım, proxy’nin uyguladığı arabirimlerin derleme türü tanımını gerektirmez. Başlatıldıktan sonra, proxy, oluşturma sırasında belirtilen arabirimlerden herhangi birine atılabilir ve bu arabirimler tarafından tanımlanan bir yönteme yapılan herhangi bir çağrı, proxy’nin tek bir yöntemine (çağırma) gönderilir. Dinamik proxy sınıfı için tek gereksinim, invoke yöntemini tanımlayan InvocationHandler arabirimini uygulamasıdır.

Mesaj dinleyicisinin çağrılarını izleyen Chat için dinamik bir proxy geliştirelim. Chat’in, ana çerçeveyi RMI sunucusuyla ilişkilendirmek için MessageListener arayüzüne güvendiğini hatırlayın. MessageListener’ın tek bir yöntemi olmasına rağmen, kavramı açıklamak için yeterince iyidir.


Java doküman
Object Nedir java
C nesne Yönelimli PROGRAMLAMA PDF
C nesne TABANLI PROGRAMLAMA
Java OOP Dersleri
Java OOP Proje Örnekleri
Java OOP Nedir
Odtü Java ders Notları


Yöntem çağrılarının izlenmesini eklemek için dinamik proxy’yi MainFrame örneği ile ChatServer örneği arasına yerleştireceğiz. covertjava.intercept paketinde bir TracingProxy sınıfı oluşturacağız ve InvocationHandler arayüzünü uygulamasını sağlayacağız. Proxy, yöntem çağrılarını gerçek nesneye devredecek, böylece yapıcıyı hedef nesneyi bir parametre olarak alacak şekilde kodlayacağız. TracingProxy sınıf bildirimi ve yapıcısı gösterilir.

İzleme proxy’sinin hedefi bir java.lang.Object türü olarak aldığına dikkat edin. Kilit nokta budur çünkü proxy sınıfı, MessageListener’a bağlı değildir ve bu nedenle herhangi bir arabirimde kullanılabilir.

Şimdi InvocationTarget arabiriminden invoke() yöntemini kodlamamız gerekiyor. Üç parametre alır; proxy nesnesinin kendisi, yöntem ve yöntem parametreleri dizisi. Uygulamamız, yöntem adını yazdırır ve ardından çağrıyı, proxy oluşturucuya iletilen hedefe devreder.

Proxy artık test sürüşü için hazır. Bunu çalışırken görmek için, hedef olarak Chat’in MainFrame örneğiyle başlatılan bir TracingProxy örneği oluşturalım. Ardından, MessageListener arabirimini dinamik olarak uygulayan ve aramaları izleme proxy örneğine devreden bir java.lang.reflect.Proxy nesnesi oluşturacağız. Son olarak, yansıma proxy’sini Chat sunucusuna ileteceğiz ve onu MessageListener arayüzüne yayınlayacağız.

Böylece, MessageInfo arabirimini uygulamak zorunda kalmadan, messageRequired yöntemine yapılan bir çağrıyı yakalayabildik. Derleme zamanında türleri bilinmeyen sınıflarla arayüz oluşturmanız gerektiğinde, dinamik proxy’ler ayrıca çerçeve ve araç geliştirme için kullanışlı olabilir. Çerçeveler, statik Java proxy sınıfları oluşturmak ve derlemek yerine, bileşenler arasındaki yapıştırıcı olarak dinamik proxy’lere güvenebilir.

Java Sanal Makine Profil Oluşturucu Arayüzü

Umut verici bir gelişme, bir profil oluşturucu ile JVM arasındaki etkileşimi standartlaştıran Java Sanal Makine Profiler Arayüzünün (JVMPI) kullanıma sunulmasıdır. İlk olarak JDK 1.2.2’de sunuldu ve JDK 1.4’te daha da genişletildi.

API, bir sanal makinenin bir profil oluşturucu aracıyı VM içindeki iş parçacığı başlatmaları, yöntem çağrıları ve bellek ayırmaları gibi olaylar hakkında nasıl bilgilendirmesi gerektiğini belirten iki yönlü bir arabirimdir. Ayrıca, bir profil oluşturucunun JVM’nin durumu hakkında bilgi edinmesi ve ilgilendiği olayları yapılandırması için araçları belirtir.

Profil oluşturucu aracı, JVM içinde çalışır ve tüm API yöntemleri, JNI aracılığıyla çağrılan C tarzı işlevlerdir. API’ye erişmek için JVM’nin -XrunProfilerLibrary parametresiyle başlatılması gerekir; burada ProfilerLibrary, yüklenecek yerel kitaplığın adıdır.

JVMPI için Java tabanlı bir arayüzün olmaması biraz talihsizliktir ve C uygulamalarının ve JNI’nin ayrıntılarına girmek bu kitabın kapsamı dışındadır. Ancak, yakalanabilecek en ilginç olayların bir listesini ekledim.

Kısacası;

  • Java’da kontrol akışını engellemenin iyi bir yolu yoktur. JVMPI, yürütmeye müdahale etmek için en fazla gücü verir, ancak JNI programlaması gerektirir.
  • Sistem hataları bildirilmemiş hatalar olarak raporlanır ve java.lang.Throwable örnekleri olarak yakalanabilir.
  • Standart sistem çıktısı ve hata akışları program aracılığıyla özel bir PrintStream’e yönlendirilebilir.
  • Açıkça izin verilene kadar çıkışa izin vermeyen özel bir SecurityManager yüklenerek System.exit() çağrısı durdurulabilir.
  • Uygulamalar, kapatma kancalarını kullanarak bir JVM kapatmasında kod yürütebilir. Kancalar, bir kapatma sinyali alındığında
  • JVM tarafından başlatılan iş parçacıklarıdır.
  • JVMPI, çalışma zamanı ortamı, sınıf yükleme ve yöntem yürütme üzerinde muazzam kontrol sağlar.

Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın