Ankara
0 (312) 276 75 93
info@billgatesweb.com

Java Dahili Çerçeve Sınıfı – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Akademik Danışmanlık, Tercüme Danışmanlık

Java Dahili Çerçeve Sınıfı – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Java Dahili Çerçeve Sınıfı – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Java Dahili Çerçeve Sınıfı

JInternalFrame, JFrame’e çok benzeyen bir kapsayıcıdır. Temel fark, dahili çerçevelerin yalnızca başka bir Java kapsayıcısı içinde var olabilmesidir. JInternalFrame şu üç arabirimi uygular.

Her dahili çerçeve, JDesktopIcon adlı statik iç sınıfın bir örneğine referans tutar. Gerçek çerçeveler gibi, JInternalFrames de ikonlaştırılabilir. JDesktopIcon, simgeleştirildiğinde çerçevenin yerini almaktan sorumlu sınıftır.

Gerekli olmasa da, JInternalFrames genellikle bir JDesktopPane içinde kullanılır. JDesktopPane, katmanlardaki JInternalFrames koleksiyonunu yönetmek için doğrudan destek ekleyen bir JLayeredPane uzantısıdır. JDesktopPane, ikonlaştırma veya maksimizasyon gibi farklı davranışların nasıl gerçekleştirileceğini kontrol etmek için DesktopManager adlı bir nesne kullanır.

Bu arabirimin varsayılan bir uygulaması olan DefaultDesktopManager sağlanmaktadır. İlgili çeşitli sınıfları ve arayüzleri ele alırken, tüm bu işlevlerin nasıl dağıtıldığını göreceğiz.

Şekil 9.1 ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer şey de, JInternalFrame’in InternalFrameListener adlı yeni bir dinleyici türünü desteklemesidir. Bu arabirim, AWT WindowListener sınıfı tarafından tanımlananlarla eşleşen, ancak biraz farklı adlara sahip ve girdi olarak WindowEvents yerine InternalFrameEvents alan yöntemler içerir.

JInternalFrame, diğer bileşenlerin içinde bulunan hafif çerçeveler oluşturma yeteneği sağlayan, Java’ya güçlü bir eklentidir. Dahili bir çerçeve, tıpkı diğer bileşenler gibi tamamen başka bir Java kapsayıcısı içinde yönetilir ve programın simgeleştirme, büyütme, yeniden boyutlandırma vb. iç çerçeveler.

JInternalFrames hakkında tartışılacak çok şey var, ancak güçlerinin çoğu bir JDesktopPane içinde kullanıldıklarında ortaya çıkıyor. Bu bölümde, JInternalFrame’de bulunan özelliklere, yapıcılara ve yöntemlere hızlı bir genel bakış sunacağız, ancak dahili çerçevelerin kullanımına ilişkin daha ayrıntılı tartışmayı sonraki bölümlere bırakacağız.

Üç çift özellik, bir çerçeveye bir şeyin yapılıp yapılamayacağını ve o şeyin o anda çerçeveye yapılıp yapılmadığını gösterir. Bunlar: kapatılabilir/kapalı, ikonlaştırılabilir/simge ve büyütülebilir/maksimum. kapalı, simge ve maksimumun kısıtlanmış özellikler olduğunu unutmayın.

contentPane , glassPane, layeredPane ve JMenuBar özellikleri RootPaneContainer arabiriminden gelir ve doğrudan çerçevenin JRootPane’inden alınır. Çerçeve oluşturulduğunda rootPane özelliği yeni bir JRootPane olarak ayarlanır.

defaultCloseOperation özelliğinin değeri varsayılan olarak WindowConstants.HIDE_ON_CLOSE şeklindedir. Bu, çerçeve kapatıldığında setClosed() yönteminin çağrılacağı anlamına gelir. Çerçeve daha sonra yeniden açılabilir.

DesktopIcon, simgeleştirildiğinde çerçevenin nasıl görüntüleneceğini yansıtır. Örneklendiğinde çerçeve için bir JDesktopIcon (oluşturmayı L&F’ye bırakan) oluşturulur. desktopPane özelliği, varsa çerçeveyi içeren JDesktopPane’e erişmek için uygun bir yol sağlar.


Java inner class Nedir
Nested class Nedir
İnner class çeşitleri
java’nın nesneye yönelik özellikleri
java programlama dili ve yazılım tasarımı altuğ b. altıntaş pdf
Java Ders Notları PDF
Java PROGRAMLAMA Dili ve Yazılım Tasarımı PDF
Java PDF Türkçe


frameIcon, çerçevenin başlık çubuğunun içine boyanmış simgedir (genellikle en solda). Varsayılan olarak simge yoktur. Bununla birlikte, temel görünüm ve his, bir frameIcon’un ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol eder ve ayarlanmamışsa “java kupası” simgesini boyar.

Bu, gösterilen Windows L&F çerçevesinde neden bir simge göründüğünü, ancak diğerlerinde (temel çerçeve tarafından sağlanan yerine kendi paint() uygulamalarını sağlayan) görünmediğini açıklar.

Layer özelliği, bir JLayeredPane içine yerleştirilmişse, çerçevenin geçerli katmanını gösterir. Yeniden boyutlandırılabilir özelliği, çerçevenin kenarları veya köşeleri sürüklenerek yeniden boyutlandırılıp boyutlandırılamayacağını belirtir ve seçili, çerçevenin seçilip seçilmediğini belirtir (bu genellikle başlık çubuğunun rengini belirler). seçili bir kısıtlı özelliktir. başlık, başlık çubuğu için dizeyi içerir.

UI özelliği, çerçeve için geçerli L&F uygulamasını tutar ve UIClassID, dahili çerçeveler için sınıf kimliğini yansıtır.

Son olarak, her zaman null olan warningString özelliği, çerçevenin güvensiz olabileceği bağlamlarda görünmesi gereken dizeyi belirtmek için kullanılır. Bu, java.awt.Window tarafından bir uygulamadan bir Java penceresi görüntülendiğinde “Uyarı: Uygulama Penceresi” gibi bir dize görüntülemek için kullanılan tekniktir. JInternalFrames her zaman tamamen başka bir üst düzey kapsayıcı tarafından çevrelendiğinden, bu özellik her zaman boştur.

Diğer tüm Swing sınıfları gibi JInternalFrame, herhangi bir bağlı özelliğin değeri değiştiğinde PropertyChangeEvents’i tetikler. JInternalFrame, bazı özellikler (kapalı, simge, maksimum ve seçili) için veto edilebilir değişiklikleri kullanan tek Swing sınıfı olması bakımından benzersizdir.

Bileşenleri doğrudan çerçeveye (içerik bölmesi yerine) ekleme girişiminde bulunulursa çerçevenin bir Hata verip vermediğini belirtir. Varsayılan olarak, çerçeve oluşturulduktan sonra bu, doğru olarak ayarlanır. Gerekirse alt sınıflar bu özelliği değiştirebilir.

JInternalFrame, oluşturma sırasında boolean özelliklerinin birçoğunun ayarlanmasına izin veren oluşturucular sağlar. Yeniden boyutlandırılabilir, kapatılabilir, büyütülebilir ve simgeleştirilebilir varsayılan olarak false olarak ayarlanmıştır.

JInternalFrame, cam bölmeyi kullanan tek Swing sınıfıdır. Kesin olmak gerekirse, JInternalFrame’in kendisi cam bölmede özel bir şey yapmaz, ancak varsayılan UI uygulaması (BasicInternalFrameUI) yapar.

Bu sınıf, çerçevenin seçilen özelliğinin durumu her değiştiğinde dahili çerçevenin cam panelinin görünürlüğünü değiştirir. Çerçeve seçildiğinde, cam bölme görünmez hale getirilerek çerçeve içindeki bileşenlere fare ile erişilebilmesi sağlanır.

Ancak çerçeve seçilmediğinde cam bölme görünür hale gelir. Bu, seçili olmayan bir dahili çerçeve içinde herhangi bir yeri ilk kez tıklattığınızda, fare tıklamasının çerçeve içindeki tıkladığınız bileşene ulaşmayacağı, bunun yerine cam bölme tarafından yakalanarak çerçevenin bozulmasına neden olacağı anlamına gelir. 

Uygulamanızda metal kullanmayı planlıyorsanız, MetalInternalFrameUI tarafından desteklenen özel bir özel özellikten yararlanabilirsiniz. Bu istemci özelliği, bir iç çerçeveyi palet olarak tanımlamanıza izin verir. Bu, etkili bir şekilde kalın kenarlığın çerçeveden çıkarılması anlamına gelir.

Bu, bir dizi uygun düzenleme düğmesi içeren küçük pencereler sağlamak için kelime işlem veya grafik düzenleme programlarında yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Bu istemci özelliğinin kullanımını masaüstünün PALETTE_LAYER (daha sonra ele alınacaktır) kullanımıyla birleştirirseniz, diğer dahili çerçevelerinizin üzerinde yüzen güzel, çerçevesiz bir çerçeveye sahip olursunuz. İşte bu özelliği nasıl kullanacağınıza dair bir fikir söz konusudur.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın