Ankara
0 (312) 276 75 93
info@billgatesweb.com

En Başarılı Tez Hazırlama Ekipleri

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Akademik Danışmanlık, Tercüme Danışmanlık

En Başarılı Tez Hazırlama Ekipleri

Site Görünümü Tanımlaması – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Tez yazmak ne kadar göz korkutucu olsa da tüm üniversite hayatının bir sonucudur. Akademik ya da profesyonel kariyeriniz açısından büyük önem teşkil etmektedir. Bu kadar önemli olduğu için de öğrenciler yüksek stres ve kaygı içerisinde nereden başlayacağını, nasıl ilerleyeceğini, nasıl araştıracağını ve nasıl sonuçlandıracağını bilemiyor ya da yetersiz kalıyor. Bu aşamada artık çeşitli tez yazdırma ekipleri öğrencilerin imdadına koşuyor. Lisans, yüksek lisans, doktora tezleri ve projeler hazırlamak için alanında uzman ekipler danışmanlık hizmeti vermektedirler.

Peki bu ekipleri neye gör tercih etmeliyiz? Ekipleri seçerken nelere dikkat etmeliyiz? En iyi tez ekipleri hangileridir? İyi bir tezin özellikleri nelerdir, nasıl yazılır? Bu soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Tez Nedir? Nasıl Yazılır? İyi Bir Tezin Özellikleri Nelerdir?

Tez, araştırılmak istenen iddia, fikir ya da öneriye bağlı kalarak hazırlanan bilimsel eserlerdir. Tez önceden belirlenmiş bir konu, belirlenmiş amaçlar, belirlenmiş araştırma yöntemleri doğrultusunda nitelikli, özgün ve cevaplanması amaçlanan sorulara çözümler getiren eserlerdir. Bunu bilimsel olarak ispatlanabilir verilerle yaptığından bilimin gelişmesine de yardımcı olmaktadır.

Bir tez, uzun bir düşünme sürecinin sonucudur. Herhangi bir konuda bir argüman geliştirmeden önce, kanıtları toplamanız ve organize etmeniz, bilinen gerçekler (şaşırtıcı zıtlıklar veya benzerlikler gibi) arasındaki olası ilişkileri araştırmanız ve bu ilişkilerin önemini düşünmeniz gerekir.

Her çalışmanın kendine özgü kuralları ve yöntemi vardır, tez hazırlarken de teze özgü kurallara ve yöntemlere dikkat etmek gerekir. Unutulmamalıdır ki, tez çalışması bilimsel bir çalışmadır ve sonunda bilime katkı sağlayacaktır.

Öncelikle bir tez konusu seçilmelidir. Konu seçimi tez yazarının ilgi alanına giren ya da ilgi duyduğu bir konu üzerinde olması, bilgi düzeyinin araştırabilecek nitelikte olması, araştırmayı hem zevkli kılar hem de araştırmanın başarısını artırır. Tez konusu seçilirken zamanın önemi de unutulmamalıdır, araştırmacı araştırmayı yapmak için ihtiyaç duyduğu zaman ve teslim sürecini göze almalıdır.

Araştırma konusunun geniş, kapsamlı olması araştırmayı zorlaştırabilmekte, dar olması da araştırmayı gereksiz kılabileceği gibi öngörülenden farklı sonuçlar da doğurabilmektedir. Bu bağlamda geniş ve dar arasındaki çizgiyi bulmak önemlidir. Bilimsel bir araştırma yapıldığı hiçbir zaman unutulmamalı ve kapsamı buna göre seçilmelidir. Bir tez konusu tezin içeriği okunmadan da okuyuculara tezin ne hakkında olduğunu anlamaya, tezin tamamını okumaya yönlendirmeye ve tartışmaya odaklanmasında yardımcı olmalıdır.

Seçilen tez konusuna bağlı olarak hedefler belirleyin; ulaşmak istediğiniz sonuç ve sonuca giderken ele almak istedikleriniz çerçevesinde olmasına dikkat edin. Bu hedeflerinize ve araştırma konunuza bağlı olarak geniş bir literatür taraması yapılmalıdır. Literatür taraması güçlü bir tezin temelini oluşturmaktadır. Kaynakların güvenilir, akademik, seçkin ve konunuz içerisinde daha az bildiğiniz alanlarla ilgili olmasına dikkat edin.

Tezinizin giriş paragrafı ve özet kısmı tüm makalenin bir ön izlemesidir. Okuyucunun ilgisini artırmak için bir fırsat olarak kullanmanızda fayda var. Özet, çalışmanızdaki ana noktaları, özellikle tez bildirimini, yöntemleri, bulguları ve sonuçları vurgulamalıdır. Giriş bölümü ise, araştırma sorusu veya tez cümlesi hakkında bir tartışma, tezin şematik taslağını kapsamalıdır. Okuyucuya ana fikrin ne olduğu ve neden önemli olduğu konusunda ipucu vermelidir. Bu araştırma türüne olan ihtiyacı ortaya koymak için ilgili araştırma, literatürlerden destek alarak bu bölümde yer verebilirsiniz. Özellikle giriş bölümünün son paragrafı ya da son cümlesinin okuyucular üzerinde etkisi büyüktür, okuyucular tezin ana fikrini ve sonuçta ne gibi sonuçlar çıkacağına dair öngörülerde bulunmakta ve tezin tamamını okurken daha dikkatli davranmaktadır. Giriş bölümü okuyucuda iyi bir izlenim bırakmalı ve yaklaşımınızın neden önemli olduğuna ikna etmelidir. Tezinize ana hat eklemek, tezin ana noktalarına genel bir bakış sunabilir. Tezinizin yapısını açıklar ve araştırmanız için doğru odağı bulmanıza yardımcı olur.

Tezin teori bölümü de oldukça önemlidir. Ampirik bir çalışmada kullanılan teori, verilere bilimsel veya bilimsel bir şekilde ışık tutmak anlamına gelir. Teoriyi kullanmanın temel amacı verilerinizi analiz etmek ve yorumlamaktır. Bu yüzden, kullanılmayan teorik bakış açılarını sunmamalısınız. Bunu yapmak yanlış beklentiler yaratacaktır ve tezin de eksik olduğunu gösterir. Teori veri analizinizin temelini oluşturduğundan dolayı farklı olayları ayırt etmenize ve kategorilere ayırmanıza izin veren bir teori seçmek yararlı olabilir. Teoriler, bir olayın çeşitli nüanslarını geliştirmenize izin verir. Diğer bir deyişle, verilerinizin karmaşıklığını azaltmaya yardımcı olur veya başlangıçta basit görünen şeyleri genişletme seçeneğini size sunar. Teori bölümüne ne kadar zaman ve yer verileceği teze bağlıdır. Bazı tezler teoride çok uzun süre kalır ve asla ana nokta olan analiz ve tartışma kısmına ulaşamaz. Ancak, veri toplarken neleri arayacağınızı bilmek için yeterli teoriyi okumak da önemlidir. Teorinin kapsamına araştırmanızın doğasının karar vermesi daha doğru olacaktır. Bazı araştırmalar çok fazla teori gerektirmez, ancak yönteme daha fazla önem verirken, diğer çalışmaların ilginç bir tartışmayı mümkün kılmak için zengin bir teori bölümüne ihtiyacı vardır.

Bilimsel bir araştırmanın yöntem bölümü çok önemlidir. Yöntem bölümünde yapmanız gereken şey, araştırma yönteminizin seçiminin araştırma sorunuzu ya da sorularınızı yanıtlamak için nasıl uygun olduğunu göstermektir. Seçtiğiniz yöntemin geçerliliği ve güvenilirliğini dikkate aldığınızı ve gereken önemi verdiğinizi gösterin. Anlatmak yerine göstererek, kavramların daha anlaşılır olmasına yardımcı olursunuz ve teziniz okunması için daha çok istek uyandırır. Bu alanda okuyucuya verileri nasıl topladığınızı, neler yaptığınızı ve nedenlerinizi açıklamalısınız. Çalışma koşullarınız, araştırmanın geçerliliğini artırmak için yapılan uygulamalar, araştırmanın zayıf ve güçlü yanlarını belirtmelisiniz, bu şekilde yapılan seçimleri hem eleştirerek hem de savunarak mükemmel bir tez oluşturabilirsiniz.

Tezin sonuç bölümü, tartışma bölümüyle birlikte artık tezin ana hatlarını vurgulayacaktır. Bulguların bildirildiği ve sistematik olarak sunulduğu alan “sonuç” bölümüdür. Bulguların nasıl organize edilip sunulacağı tamamen tezin konusuna ve yöntemine göre şekil almaktadır. Çeşitli yöntemlerle elde edilmiş bulguları sunmak için yine çeşitli yöntemler vardır; grafikler, tablolar vs.

Tartışma bölümü tezler için önemli bir alanı oluşturmaktadır. İyi bir tartışma için tezde yeterli bir alan ve zaman oluşturmanızda fayda var. Bu, bulgularınızın önemini anladığınız ve teoriyi bağımsız bir şekilde uygulayabileceğinizi gösterme fırsatıdır. Bir olayı birkaç perspektiften ele almak durumundasınız. Bu bölümde bulgularınızı sorgulamak ve farklı yorumları değerlendirmek anlamına gelmektedir, karşıt ve aksi görüşlere ya da karşılaştırmalara yer vermek sonuç bölümünü etkileyici kılmaktadır.

Tezin son bölümü sonuç bölümüdür, bazı tezlerin bir sonucu olması gerekirken, bazıları için bir özet uygun olmaktadır. Burada belirleyici faktör, tez açıklamanızın ve / veya araştırma sorunuzun niteliği olmaktadır. Tezinizde araştırma sonucuna göre bir cevap mümkün ise bir sonuç yazılmalıdır. Sonuç, araştırma sorusunu cevaplamalı ve eğer araştırma sonucunda Olumsuz bir sonuç oluştuysa bu sonuca da yer verilmelidir. Bu bölümde çalışmanızı daha geniş bir perspektiften bakarak çözülmemiş soruları belirtebilirsiniz. Çalışma sırasında takip edilecek yeni araştırma soruları ve ilginç literatürlerle karşılaşmış olabilirsiniz, bunları olası gelişmelere dikkat çekerek, çalışmanızın ötesinde de araştırmaları okuyucuya açıkça sunabilirsiniz. Bu bölümde sonuçları kısaca tartışabilirsiniz. Sonuç ve giriş arasında güçlü bir bağlantı olmalıdır. Girişte ilettiğiniz tüm konular ve temalar, bir şekilde veya başka bir şekilde tekrar belirtilmelidir. Bu aşamada tezin girişte ortaya çıkardığı bir sorunu çözemediğini fark ederseniz girişe dönmeli ve bu konuyla ilgili referansınızı silebilirsiniz. Tezi yapılandırmanın en mükemmel yolu, girişte olduğu gibi sonucunda da aynı metinsel şekil ve olayı kullanmaktır. Bu şekilde sonuç bölümü daha zengin bir anlam kazanmış olacaktır.

Yukarıda bahsettiğimiz tüm bilgiler bir tezin içeriğinin nasıl olması gerektiği ve nasıl zenginleştirileceği yönündeydi. Ancak bunların dışında bir tezin tamamlanması için yazım kuralları, alıntı gösterme, kaynakça belirtme gibi çeşitli kuralları da bulunmaktadır. Akademik çevrelerde birçok alıntı sistemi mevcuttur. Ancak Avrupa ve ABD’de en yaygın olanları APA ve MLA’dır. APA sistemini Amerika Psikoloji Derneği’nin (American Psychology Association) yaratmış ve bu derneğin adı ile anılmıştır. Aynı şekilde Modern Diller Derneği’nin de (Modern Languages Association) yaratmış olduğu MLA sistemi de popüler olmuştur. Günümüzde APA özellikle Sosyal Bilim alanlarında kullanılmaktadır. MLA ise daha çok sanat ve dil alanlarında kullanılmıştır. Tezler genellikle bu iki sistemin kuralları ve özellikleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Bir tezin özgün ve nitelikli olmasında içerik haricinde biçimsel olarak bu sistem etkili olmaktadır.

Lisans, yüksek lisans ya da doktora tezlerinin hepsinin başarılı olması; özgün, nitelikli olması, bir tezde olması gereken şekil ve kaliteye sahip olması, bilimsel olması, bilimsel kaynaklara dayanması ve en önemlisi bilime katkı sağlayacak olmasıdır. Bir tez tüm bu özellikleri kapsamalıdır.

Tez Yazdırma Ekiplerini Tercih Etmeli Miyiz? Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Yukarıda belirtmiş olduğumuz tez yazmanın tüm incelikleri ve detayları çoğunlukla öğrencileri strese sokmaktadır. Bu stresi yönetmek oldukça zor olduğundan, genelde tezler istenilen düzeye ulaşmamakta, hedeflenen puan alınamamakta, bilime katkısı yetersiz kalmaktadır. Tez için yeterince bilgi birikimine sahip olmamak, yeterli literatür taramasının yapılmaması, tez yazım kurallarına uyulmaması, nitelikli ve özgün olmayan tezlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda bütün bu detaylarla uğraşmaya çalışan öğrenciler çeşitli noktaları gözden kaçırabilmektedir. Araştırma yönteminde uygulanacak programlar, bulguların analiz edilmesi özellikle öğrencilerin en çok zorlandığı alanlardan biridir. Bulguların analiz edilmesinde istatistik, matematik bilgisi muhakkak gerekmektedir; bu alanlarda yetersiz olmak tezlerin de profesyonelliğini ve kalitesini düşürmektedir. Bütün bu olumsuzluklar göz önünde bulundurulduğunda tez yazımı konusunda tamamen profesyonel ekiplerden hizmet almak en önemli alternatiflerdendir.

Giderek yaygınlaşan bu hizmet, günümüzde oldukça tercih edilmektedir. Tez ekiplerinin alanında uzmanlaşmış kişilerden oluşması, yüksek puan vaat etmeleri, referansları, profesyonel olmaları ve tecrübeler göz önünde bulundurulduğunda tercih etmekten başka bir alternatif bırakmıyor. Eğer yüksek puan ve kariyer kaygılarınız varsa, zaman sorununuz varsa, yeteri kadar program bilginiz yoksa kesinlikle bu ekiplerden destek almalısınız.

Tez ekiplerinden destek alırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, uzman kadrosunun geniş ve her alandan hizmet veriyor olmasıdır. Bu uzmanların referanslarına bakarak çalışmanızda etkili olup olmayacağı, ne kadar katkıda bulunacağı konusunda fikir sahibi olabilirsiniz. Uzmanların ilgi alanları, uzman olduğu alanlar, daha önce yaptığı çalışmalardan aldığı puanlar da seçimlerinize katkı sağlayacaktır. Maliyetten daha çok kaliteyi, başarıyı ön plana almış ekiplerin tercih edilmesi tezin de niteliğini ve kalitesini artırmaktadır.

Eğer tezinizi herhangi bir dilde yapacaksanız ya da daha fazla yabancı kaynak olmasını istiyorsanız yine bu ekiplerden faydalanmanız sizin için büyük bir avantaj sağlayacaktır. Tezlerde literatürün ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik, çeşitli dillerde yabancı kaynakların olması tezi daha da zenginleştirecektir.

Herkes istatistik bilmek zorunda değildir, ancak bir tez hazırlıyor ve örneğin anket yaptıysanız bu verilerin analizinde istatistik ve istatistik programlarını bilmek zorundasınızdır. Tez hazırlığında bir de bu veri analizine zaman ayırmak tezi sonuçlandırmanız konusunda oldukça zaman kaybetmenize neden olacaktır. Bu alanda da yine tez ekiplerinde istatistik ve matematikte uzman kişiler yardımcı olacaklardır. Hem tezinizi zamanında bitirme olanağınız olacak hem de daha güvenilir sonuçlar elde etmenizde etkili olacaktır.

Ekip seçiminde diğer önemli konuysa, tezinize yardımı olacak uzmanın ulaşılabilir olmasıdır. Ne istediğinizi, neler yapılması gerektiği gibi çeşitli konuları birebir iletişimdeyken ulaştırmak tezinizin hazırlık sürecinde zamandan tasarruf sağlayacaktır ve bilgi alışverişinin birebir olmasında etkili olacaktır. Tezin taslak halinin iki taraftan da gözden geçirilmesi hata payını düşürecek ve değişiklikler konusunda yeni ve yaratıcı fikirler verecektir.

Peki, Türkiye’de başarı oranı yüksek, kaliteli, müşteri memnuniyeti en yüksek ekipler kimdir? İlettiğimiz tüm özellikler baz alınarak ekipler aşağıda sıralanmıştır.

1. Ödevcim

Geniş ve profesyonel bir ekibe sahip olan, ayrıca 5 yıllık bir tecrübeye sahip Ödevcim en iyi hizmeti veren tez yazdırma ekibidir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi kaliteyi ön planda tutarak nitelikli ve özgün çalışmalar sunmaktadır. Diğer önemli unsur olan uzmanla birebir iletişimde olmak, diğer uzmanlardan destek alabiliyor olmak, yine bu ekibin ne kadar profesyonel olduğunu göstermekte, en iyi olmasını açıklamaktadır. Uzman kişilerle çalışıyor olmak ve birebir iletişimde olmanın başarıyı artırdığını yukarıda iletmiştik. Ayrıca Ödevcim hazırlanan çalışmaları da intihal raporuyla belgelemektedir. www.odevcim.com sitesi üzerinden teziniz ya da projeniz için danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Eğer direkt olarak uzmanlarla iletişime geçmek isterseniz; iletisim@odevcim.com adresinden mail atabilir, ödevleriniz için destek alabilirsiniz.

 

Hemen Ulaşmak İçin Tıklayınız…

2. Best Essay Ekibi

İyi bir tezde literatürün zengin olması önemli bir faktördür. Türkçe kaynakların önemli olduğu kadar yabancı dilde kaynaklar da oldukça önemlidir. Tezinizle ilgili daha önce yazılan yabancı dilde makalelere veya tezlere erişmek, tezin başarısını %100 arttıracaktır. Bu konuda geniş ve uzman kadrosuyla Best Essay Homework ekibiyle iletişime geçmelisiniz. Özellikle tez araştırmanız İngilizce ise bu ekip sizin için doğru adrestir.

Hemen Ulaşmak İçin Tıklayınız…

3. Tez Yazdırma

Tezinizi işinde uzman olan bir ekibe yazdırmak isterseniz Ödevcim Tez Ekibi en doğru ekiptir. Ekipte hemen hemen her alanda uzman ve profesyonel kişileri bulabilirsiniz. Hatta akademisyenlerin bile bulunduğu bu ekipte teziniz için en doğru bilgilere erişebilirsiniz. Ödevcim Tez Yazdırma Ekibiyle iletişime geçerek merak ettiğiniz bütün detayları öğrenebilirsiniz. Profesyonel bir ekiple tezinizin başarısını garantilemiş olursunuz, çünkü uzman kadro sizin bütün sorularınızı cevaplayabilecek bilgi ve donanıma sahiptir. Böyle bir durumda Ödevcim ile çalışarak başarılı bir tez ortaya koyabilirsiniz. Ayrıca uygun fiyat garantisi sunan ekip, başarılı sonuçlar ve yüksek müşteri memnuniyetle kesinlikle takdiri hak ediyor.

Hemen Ulaşmak İçin Tıklayınız…

  1. Sigma Tez Merkezi

Sigma Tez Merkezi; öğrencilere, akademik kadrolara ve kurumsal işletmelere çeşitli süreçlerde araştırma ve analiz hizmetleri sunmaktadır. Tez hazırlama ve yazma konusunda gerekli deneyime ve nitel becerilere sahip ekibiyle; yüksek lisans, doktora ve lisans araştırmalarında hizmet vermektedir. Uygun fiyat seçenekleriyle kaliteli hizmet sunmaktadır. Sorularınız için iletişime geçebilirsiniz.

Hemen Ulaşmak İçin Tıklayınız…

  1. Bilim Tez

Öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgiye doğru yerde ve doğru zamanda ulaşmasını sağlamak amacıyla kurulan Bilim Tez, her biri kendi alanında uzman, nitelikli personeli ile ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bitirme tezleri, makale ve bildiri hazırlama, proje ve ödev hazırlama konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Bilim Tez sunmuş olduğu danışmanlık hizmetlerini yerli ve yabancı her türlü bilgi kaynağını içinde barındıracak şekilde yapmakta olup, çalışmaları da intihal raporuyla belgelemektedir. Destek almak için merkezle iletişime geçebilirsiniz.

Hemen Ulaşmak İçin Tıklayınız…

  1. Tez Yardımcısı

Doktora, tıpta uzmanlık ve yüksek lisans öğrencilerine Türkçe ve İngilizce olmak üzere tez, proje, makale hazırlama ve analiz hizmetleri vermektedir. Profesyonel ve akademik danışmanlarıyla, gerekli yazım ve imla kurallarına uyularak oluşturulmuş sorunsuz ve nitelikli tezler için tez danışmanlığı sunmaktadır. Sorularınız için merkezle iletişime geçebilirsiniz.

Hemen Ulaşmak İçin Tıklayınız…

  1. Marmara Tez Merkezi

Zor bir süreç olan tez yazım sürecinde profesyonel danışmanlarla hizmet vermektedir. Uygun fiyat ve kaliteli tezler hazırlanması konusunda öğrenci taraflı bir politika izlemektedirler. Destek almak için merkezle iletişime geçebilirsiniz.

Hemen Ulaşmak İçin Tıklayınız…

  1. Ankara Tez Merkezi

Yüksek lisans, doktora, uzmanlık, mba tezlerinin yanı sıra proje, ödev ve makale yazma konusunda da hizmet vermektedir. Uzman kadrosuyla yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanarak danışmanlık yapmaktadır. Sorularınız için merkeze ulaşabilirsiniz.

Hemen Ulaşmak İçin Tıklayınız…

  1. Portakal Tez

Yüksek lisans, doktora, lisans, çeviri, ödev hazırlama ve spss analiz hizmetleri alanında uzman olan kişiler tarafından hazırlanmaktadır. Bilime katkı sağlamak amacıyla özgün içerikli çalışmalar hazırlamak üzere profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Destek almak için merkeze ulaşabilirsiniz.

Hemen Ulaşmak İçin Tıklayınız…

10. Odtülüden Ödev Tez

Lisans öğrencilerine ödevlerinde ve projelerinde, yüksek lisans öğrencilerine akademik araştırmalarında, güvenli, hızlı ve ulaşılabilir hizmet verme amacıyla kurulan merkez, öğrenci ve süreç odaklı çalışıp profesyonel kadrosuyla 2016’dan beri hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için ulaşabilirsiniz.

Hemen Ulaşmak İçin Tıklayınız…

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın