Ankara
0 (312) 276 75 93
info@billgatesweb.com

Dönüştürme İşlevleri – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Akademik Danışmanlık, Tercüme Danışmanlık

Dönüştürme İşlevleri – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Web Domainleri

Dönüştürme İşlevleri

İşlevler tarafından işlenen veriler her zaman belirli bir veri türüne sahiptir. Bu verilerin kendi formatından farklı bir formatta işlenmesi gerekliliği, dönüştürme fonksiyonlarına olan ihtiyacı açıklamaktadır.

SQL Server birçok durumda örtük dönüştürmeler yapabilse de, bu dönüştürmeyi açık hale getirmek için dönüştürme işlevleri gerekir. Bu işlevler, belirli bir türdeki bir veriyi parametre olarak kabul eder ve aynı veriyi belirtilen türde döndürür.

Dönüştürme fonksiyonları aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

— CAST standart işlevi;
— Microsoft SQL Server’a özgü işlevler CONVERT ve PARSE;
— TRY_CONVERT ve TRY_PARSE işleme istisnası ile Microsoft SQL Server’a özgü işlevler.

Boş Değerleri İşlemek İçin Skaler Fonksiyonlar

İlişkisel veritabanları, veri şeması açısından çok katıdır. Aynı tablonun tüm satırlarının aynı veri şemasına, yani aynı yapıya sahip olmasını gerektirirler. Bu kısıtlamayı sağlamak için, ilişkisel model, bir satırda bir öznitelik için herhangi bir değerin olmaması anlamına gelen boşluğu veya boşluğu değiştirmek için boş değer (NULL) kavramını tanıttı.

Bir değerin boş olup olmadığını kontrol etmek için bir NULL ile kullanılabilecek olası işleçler IS ve IS NOT’dur. Bu NULL değeriyle ilgili diğer bir özellik, ifadesinin bir parçasıysa bir hesaplamayı bozabilmesidir.

Bu sorun, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilen sıfır değerleri işleme işlevleriyle çözülür:

— COALESCE() standart işlevi birkaç parametre alabilir ve parametre listesinden ilk parametre NOT NULL’u döndürür;
—yalnızca iki parametre alan Microsoft SQL Server’a özgü işlev ISNULL().

Şunu döndürür:

– değeri NULL değilse ilk parametre,
– birinci parametre NULL ise ikinci parametre.

Boş değerleri işleme işlevleri, tüm veri türlerini kapsar ve yalnızca sayısal değerler için ayrılmaz.

Mantıksal Skaler Fonksiyonlar

Mantıksal skaler işlevler, SQL sorgusu içinde algoritmik akıl yürütmeyi simüle eden işlevlerdir. Bu işlevler, TSQL yordamsal uzantısının IF… ELSE komutunu kullanmadan koşullu işleme sağlar.

Mantıksal skaler fonksiyonlar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

— bir koşul listesini değerlendiren ve olası sonuç ifadelerinden birini döndüren standart CASE() işlevi;
— Boole ifadesinin doğru veya yanlış bir değere sahip olmasına bağlı olarak, parametre olarak sağlanan iki değerden birini döndüren Microsoft SQL Server’a özgü işlev IIF();
— parametre olarak sağlanan değerler listesinden belirtilen dizindeki öğeyi döndüren Microsoft SQL Server’a özgü işlev CHOOSE();
— belirtilen iki ifade eşitse bir NULL değeri döndüren Microsoft SQL Server’a özgü NULLIF() işlevi, aksi takdirde ilk ifadeyi döndürür.


PDF Dönüştürücü bedava
PDF e dönüştürme
PDF Dönüştürücü program
PDF BİRLEŞTİRME
JPG to PDF
Fotoğrafı PDF Yapma
PDF oluşturucu
PDF Excel dönüştürücü


Kullanıcı İşlevleri

TSQL, kullanıcıların SQL sorgularını prosedürel mantıkla yazma koduyla birleştirmelerine izin vermek için SQL Server tarafından geliştirilmiş prosedürel bir dildir. Kullanıcı Tanımlı İşlevler (UDF), kullanıcının kendi bütünlük ve/veya veri analizi ihtiyaçlarını geliştirmesini sağlamak için bu TSQL dili tarafından sağlanan araçlar arasındadır.

Skaler UDF

Prosedürel programlamadaki modülerlik, genel problemi prosedürler ve fonksiyonlar olarak adlandırılan alt modüllere bölmekten oluşur. Prosedürler genellikle eylemleri gerçekleştirerek ortama etki eden modüllerdir, fonksiyonlar ise rolü bir hesaplama yapmak ve sonucu döndürmek olan modüllerdir.

Kullanıcı TVF

Tablo döndüren işlevlere Tablo Değerli İşlevler (TVF) denir. Bunlar, belirsiz sayıda veri satırının depolanmasına izin veren ilişkisel nesne TABLE ile benzer şekilde, dönüş türü TABLE türü olan işlevlerdir.

TSQL’in yordamsal uzantısının TABLE türü, bir veri koleksiyonunun depolanmasına izin veren bir türdür. Birden fazla sonuç döndüren fonksiyonlar için uygun bir çözümdür.

Tablo Değerli İşlevler (TVF), döndürülecek TABLE türü sonucunun özelleştirilmiş işlenmesinden (tanım ve manipülasyon) oluşan genişletilmiş bir değişkene sahiptir.

Bu tür bir işlev tarafından döndürülen veri kümesi, TABLE ilişkisel nesnesine asimile edilebilir ve bu nedenle bir sorgunun FROM yan tümcesinde kullanılabilir.

TABLE türü, bir işlevin biçimsel parametresi olarak da kullanılabilir ve bu işlev daha sonra tanımsız bir veri kümesi biçiminde etkili bir parametre ile çağrılabilir.

Kullanıcı Toplama İşlevi

SQL Server, kullanıcıya kendi toplama işlevlerini oluşturma yeteneği verir (bir sonraki bölümde tartışılan bir kavram). Bu işlevsellik, TSQL dili ile yerel bir şekilde sağlanmaz. CLR (Common Language Runtime) olarak bilinen yönetilen kod teknolojisinin kullanılması gerekmektedir.

Bu teknoloji, .NET Framework tarafından sunulan işlevselliklerden yararlanırken C# ve VB.NET gibi programlama dillerini kullanarak veritabanında gelişmiş yordamsal nesneler (prosedürler, işlevler, tetikleyiciler ve toplamalar) oluşturmaktan oluşur.

Önceden tanımlanmış (Yerleşik) ve kullanıcı (UDF) işlevleri, veri sorguları için birçok olanak sağlar. Bu esneklik, hem SQL sorgulama dili hem de onun prosedürel uzantısı TSQL ile veri analizi kapasitelerini daha da geliştirir.

Toplama İşlevleri

Grup işlevleri olarak da adlandırılan toplama işlevleri, bir veri tabanından göstergeler geliştirmek için kullanılan ilk ve tek mekanizmaydı. Tek hatlı fonksiyonlar olarak adlandırılan skaler fonksiyonların aksine, çok hatlı fonksiyonlar olarak da adlandırılan bu fonksiyonlar, bir dizi çizgi için bir sonucun hesaplanmasını sağlar.

Bu işlevler, bir tablodaki ölçülebilir sütunların toplamını, minimumunu, maksimumunu, sayısını ve ortalamasını hesaplamak için kullanışlıdır.

Bu ikinci bölüm, bu fonksiyonların genel veri setine veya bu veri setinin gruplama kriterleri tarafından oluşturulan alt gruplarına uygulanmasını sunacaktır. Bu bölümde ayrıca bu toplama işlevleriyle ilişkili filtreler ve bunları geliştiren seçenekler açıklanmaktadır.
Bu bölümde ele alınacak farklı kavramların zihin haritasını sunar.

Ortak Toplama İşlevleri

Veri analizinde en sık kullanılan toplama işlevlerini listeler. Bu işlevler standartlaştırılmıştır ve tüm veritabanı yönetim sistemlerinde bulunur.

Microsoft SQL Server, COUNT_BIG, CHECKSUM_ AGG, STDEV, STDEVP, STDEVP, VAR ve VARP gibi belirli toplama işlevleri sunar. Microsoft SQL Server, geliştiricilere Ortak Dil Çalışma Zamanı (CLR) tekniğini kullanarak kendi toplama işlevlerini geliştirme yeteneği verir.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın