Ankara
0 (312) 276 75 93
info@billgatesweb.com

Dizileriler ile Java Eşleme – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Akademik Danışmanlık, Tercüme Danışmanlık

Dizileriler ile Java Eşleme – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

JLabel Sınıfı – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Dizileriler ile Java Eşleme

Bir IDL dizisi, tek boyutlu bir dizidir. Bir dizi bildirmek için, dizideki öğelerin türünü ve isteğe bağlı olarak dizinin maksimum boyutunu bildirmeniz gerekir.

Diziler gibi, dizilerin de bir typedef içinde bildirilmesi gerekir ve ardından yeni tür adı, nitelikleri, yöntem argümanlarını ve dönüş değerlerini yazmak için kullanılabilir. Bir dizideki öğelerin kendilerinin de bir dizi olabileceğini unutmayın. Ayrıca, bir dizi dizisi için bir sınır sağlamazsanız, >> işleci olarak ayrıştırılmamaları için iki > parantez arasına bir boşluk koymanız gerektiğine dikkat edin.

Diziler, dizilerle neredeyse aynı şekilde Java ile eşlenir. Belirli bir IDL türünden bir dizi, eşdeğer Java türünde bir Java dizisi haline gelir, dizi dizileri iki boyutlu diziler olur, vb.

typedef’te belirtilen tür adı kullanılarak her typedef dizisi için de bir tutucu ve yardımcı sınıf oluşturulur. Yardımcı sınıftaki write() yöntemi, eşleşmezlerse bir org.omg.CORBA.MARSHAL istisnası oluşturarak, dizide belirttiğiniz tüm boyut sınırlarını zorlar.

Tür adı, IDL’deki herhangi bir geçerli tanımlayıcıdır. Her veri üyesi, bir tür belirtimi ve üyeye başvuran bir tanımlayıcı kullanılarak belirtilir. astruct üyeleri için temel veri türlerini, dizileri, dizileri ve diğer türdefsas türlerini kullanabilirsiniz. Bir dizi bildirimi kullanarak özyinelemeli bir yapı (kendi türünden üyeler içeren bir yapı) bildirebilirsiniz.

Yapıları Java ile Eşleme

Bir IDL yapısı, yapı ile aynı ada sahip bir genel son Java sınıfına eşlenir. Yapının her üyesi, Java sınıfındaki genel bir örnek üyeyle eşlenir. Java sınıfı, üye değişkenlerini başlatılmamış halde bırakan bir varsayılan kurucu ve her üye için bir değer kabul eden bir kurucu içerir. 

Numaralandırmalar

IDL’deki bir numaralandırma, değerleri numaralandırmadaki sıralarına göre artan sırada atanan tanımlayıcıların sıralı bir listesini bildirir. Bir numaralandırmaya, numaralandırmanın öğelerine başvurulabilmesi için bir tür adı verilir. Bir IDL numaralandırmasını bildirmek için sözdizimi şöyledir.

Numaralandırmadaki öğelere gerçek değerlerin atanması garanti edilir, böylece uygulama dilindeki karşılaştırma işleçleri, enum bildiriminde belirtilen öğelerin sırasını tanır. Başka bir deyişle, birinci eleman ikinciden, ikincisi üçüncüden küçüktür, vb.

Numaralandırmaları Java ile eşleme

IDL’de bildirdiğiniz her numaralandırılmış tür, numaralandırma ile aynı ada sahip bir publicfinal Java sınıfıyla eşlenir. Sınıf, value adlı tek bir privateint örnek üyesine sahiptir. Değer üyesini başlatan bir int bağımsız değişkeni alan sınıf için tek bir özel oluşturucu oluşturulur.

Numaralandırmanın her öğesi için, Java sınıfına iki bileşen eklenir: statik bir son int veri üyesi ve oluşturulan Java sınıfının statik bir örneği. Her öğe için oluşturulan statik veri üyesine, numaralandırmadaki öğelerin sırasını zorlayan bir değer verilir ve her öğe için oluşturulan statik sınıf örneği, bu aynı değerle başlatılır.

Statik sınıf örneğine, numaralandırmadaki öğeyle aynı ad verilir ve statik veri üyesine, başına bir alt çizgi eklenmiş öğenin adı verilir.

Numaralandırmanın her bir öğesinin bu iki gösterimi, karşılık gelen bir int değerini veya oluşturulan Java sınıf türünü kullanarak öğe değerine başvurmanıza olanak tanır. Numaralandırılmış tür, bir IDL arabiriminde bir yöntem bağımsız değişkeni veya dönüş değeri olarak kullanılıyorsa, Java uygulamanızın öğelerin nesne sürümlerini kullanması gerekir.

Numaralandırılmış her tür ayrıca, IDL’de bir çıkış veya giriş yöntemi bağımsız değişkeni olarak numaralandırılmış tür kullanıldığında kullanılan, kendisi için oluşturulmuş bir tutucu sınıfa sahiptir. OMG tarafından tanımlanan IDL Java eşlemesi tarafından kesin olarak gerekli görülmese de, numaralandırılmış bir türün kendisi için oluşturulmuş bir yardımcı sınıfı da olabilir.


Java. Diziler örnek
Java diziler
Java. Döngüler
JavaScript dizi içinde arama
Java diziye eleman ekleme
Bir dizinin elemanlarını sırasıyla string olarak yazdırır
Java array konu anlatımı
Java. boş dizi oluşturma


Sendikalar

IDL birleşimleri, doğası gereği C ve C++’daki ayrımcı birleşimlere benzer. Tek bir etiket alanı veya ayırt edici, birleşim tarafından tutulan veri öğesini belirler. Ayrımcı alanının değerine bağlı olarak, birleşim türünün belirli bir örneği farklı bir veri üyesini tutabilir. Birlik, birlik yapısının çeşitli olası biçimlerini veya dallarını bildirmek için bir switch deyimi kullanılarak bildirilir.

Birliğin ayırt edicisi, yalnızca ayrımcının tipi kullanılarak bildirilir (birleşim tipi başına yalnızca tek bir ayrımcı olduğundan, ayrımcıya tanımlayıcı verilmez). Ayırıcının türü bir tamsayı, karakter, boolean veya numaralandırılmış tür olmalıdır (dize, yapı, birleşim, dizi ve diziye izin verilmez).

Anahtardaki her dal, ayırıcısı belirli bir değerse, birleşimin değerini temsil eden bir veri öğesini tanımlar. Bir birleşim anahtarındaki her bir veri üyesi tanımlayıcısı benzersiz olmalıdır. Birden çok vaka, anahtar içinde sıralı olarak listelenerek aynı veri öğesine eşlenebilir. Kendi durumları verilmeyen herhangi bir değer için isteğe bağlı tek bir varsayılan durum verilebilir. Aşağıdaki birliği ele alalım.

Bu, ayırıcı değerinin değerine bağlı olarak bir, iki veya üç boyutlu bir koordinatı temsil eden MultiCoord adlı bir türü bildirir. Varsayılan, koordinatın üç boyutlu olmasıdır, dolayısıyla 3 ayırıcı değeri için durum, varsayılan durumla aynıdır.

Bir birleşim vaka başına yalnızca tek bir veri üyesine sahip olabileceğinden, koordinat değerleri için typedef türlerini kullanmak zorundayız. Ayırıcı değerine bağlı olarak, birleşim ya basit bir tamsayı konumu, iki tamsayı değerinden oluşan bir dizi olarak bildirilen bir Coord2D tipi ya da üç tamsayı değerinden oluşan bir Coord3D tipi içerir.

Ayırıcı değerine bir durumda listelenmeyen bir değer verilirse, birleşim, varsa varsayılan durumdaki veri üyesinden oluşur. Varsayılan bir durum yoksa, birleşim yalnızca ayırıcı değerine sahiptir ve veri üyeleri yoktur.


Web sitelerinizi, arama motorlarında en yukarı getirmek adına sizlere 3 adet paket öneriyoruz. Bu paketler sayesinde web siteleriniz aramalarda 1 yıl içerisinde en yukarıya tırmanacaktır. 

1) Backlink Paketi  50 $ (Yıllık Ücret)
2) Hızlandırma Paketi 300 $ (Yıllık Ücret)
3) Kelime Yönlendirme Paketi 150 $ (Aylık Ücret)


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın