Ankara
0 (312) 276 75 93
info@billgatesweb.com

Çoğaltma ve Paralellikten Yararlanma – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Akademik Danışmanlık, Tercüme Danışmanlık

Çoğaltma ve Paralellikten Yararlanma – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Reklam Metni İçeriği

Çoğaltma ve Paralellikten Yararlanma

Web ve veritabanı sunucularının tek bir örneğinin bulunması nedeniyle yapılandırması, ölçeklenebilirlik ve hata toleransı açısından sınırlıdır. Sonraki yapılandırmalar, performansı, ölçeklenebilirliği ve kullanılabilirliği artırmak için klasik çoğaltma ve paralellik ilkelerinden yararlanır. Paralelliği kullanmanın iki alternatif yolunu gösterir:

  • Dikey klonlama ile, tek bir sunucu makinesi birkaç bağımsız işlemci içerir ve uygulamaya ayrılmış birden çok işlemi barındırır.
  • Yatay klonlama ile tüm sunucular çoğaltılır.

Dikey klonlamayı kullanan ana bilgisayarları çoğaltmak mümkün olduğundan, iki çözüm birbirini dışlamaz. Dikey ve yatay klonlama arasındaki ödünleşim, donanım seçenekleri ve bütçe kısıtlamaları meselesidir. Genel olarak, yatay klonlama daha ekonomik olabilir ve mimariyi yönetmede artan karmaşıklık pahasına maksimum ölçeklenebilirlik sağlar.

Uygulandığı katman ve bileşenden bağımsız olarak, klonlama performansı, ölçeklenebilirliği ve kullanılabilirliği olumlu yönde etkiler:

  • Performans ve ölçeklenebilirlik: klonlama yük dengelemeye izin verir: gelen iş yükü çeşitli işlemlere yayılır ve her işlem toplam gelen trafiğin dengeli bir kısmını alır. Yatay klonlama ile birlikte yük dengeleme kullanılıyorsa, kümeleme gereklidir.
  • Küme, ayrı ayrı sundukları hizmetlerin birleşik bir görünümünü sağlayan, gevşek şekilde bağlanmış bir sunucular grubudur (düğümler olarak da bilinir).
  • Kullanılabilirlik: klonlama yük devretmeyi sağlar: bir işlem veya küme düğümü başarısız olursa, iş yükü aynı kümenin diğer süreçlerine veya düğümlerine yeniden dağıtılabilir, bu da performans düşüşüne neden olur ancak uygulamanın tamamen durmasını önler.

Paralellik, bir Web uygulamasının mimarisinin tüm seviyeleri için geçerlidir. Yatay klonlamanın ilk örneği, orta katmanın her biri Web sunucusunun ve yürütme motorunun bir kopyasını barındıran birden çok makine içerdiği gösterilen mimaridir.

Bu çözümde, yönlendirici/güvenlik duvarı bir ağ dağıtıcısı olarak hareket eder ve iş yüklerini dengelemek ve veri tabanı sunucusuna yönelik verimi artırmak için gelen HTTP isteklerini farklı Web sunucularına yayar. Bir makinenin arızalanması durumunda, ağ dağıtıcısı kalan kullanılabilir sunucuları kullanmaya devam eder ve böylece kullanılabilirliği artırır.

Web sunucusunu ve sunucu tarafı komut dosyası motorunu çoğaltan çoğaltılmış mimari, bu tür bir durum komut dosyası oluşturma motoru tarafından oturum verileri biçiminde muhafaza edildiğinde etkileşim durumunun yönetimini etkiler.

Açıklandığı gibi, bir oturum, bir istemciden bir sunucuya bir dizi istektir, bu sırada sunucu tarafı yürütme motoru, hızlı erişim için tipik olarak sunucunun ana belleğinde uygulanan, oturum nesnesinde depolanan kullanıcı odaklı bilgilerden yararlanabilir.

Durum bilgisini bu şekilde ele alma yöntemi, kullanıcının tek bir sunucu ile etkileşime girdiğini varsayar; bu, birden çok klonlanmış sunucunun aynı kullanıcının farklı isteklerine yanıt verebileceği çoğaltılmış bir mimaride durum böyle olmayabilir.


web sitesi tasarımı
web sitesi nasil yapilir
web sitesi nasıl yazılır
natro hazır web sitesi
web sitesi açmak
web sitesi kurma ücretsiz
hazır web sitesi tasarımları
google website


Bu nedenle, çoğaltılmış bir mimaride durum yönetimi, yatay klonlar ve yük dağılımı ile bile, istemci ve sunucu arasındaki bire bir ilişkinin yeniden üretilmesini veya simülasyonunu gerektirir. Aksi halde, A klonu ile etkileşimli oturum başlatan bir kullanıcının isteği B klonuna gönderilirse, B klonu kullanıcı tarafından iletilen oturum tanımlayıcısını tanımaz ve kendisine yeni bir kullanıcı gibi davranır. , böylece etkileşimin durumunu kaybeder.

Kullanıcı oturumlarının bütünlüğünü korumak için, yük dengeleme ilkesi, oturum tanımlayıcısı da dahil olmak üzere kullanıcı oturumunda depolanan durum bilgilerinin isteğe yanıt vermek için seçilen sunucu tarafından kullanılabilir olmasını garanti etmelidir.

Bu amaca ulaşmak için en yaygın teknik, her etkin oturum ile onu oluşturan ve durum verilerini tutan sunucu arasında yük dengeleyici tarafından sürdürülen bir eşleme olan oturum benzeşiminin kullanılmasıdır. Yük dengeleyici, belirli bir oturumla ilgili tüm gelen istekleri tutarlı bir şekilde aynı sunucuya göndermek için böyle bir eşleme kullanır.

Bu prosedür aynı zamanda yapışkan seansların sağlanması olarak da bilinir. Yapışkan oturumları uygulamak için yük dengeleyici, örneğin bir çerezden veya kodlanmış bir URL parametresinden oturum tanımlayıcısını çıkarmak için gelen isteğin içeriğini analiz edebilmelidir.

Yalnızca isteği gönderen istemcinin IP adresinin kullanılmasının, farklı istemcilerin istekleri aynı IP adresine sahip olabileceğinden (örneğin, istemci istekleri ben olduğumda) kullanıcıyı tanımlamak için yeterli olmayabileceğini unutmayın. (bir proxy tarafından yönlendirilir) veya bir istemci bir oturum sırasında IP adresini değiştirir (bu, örneğin çevirmeli bağlantılarda olabilir).

Durum yönetimi yalnızca yük dengelemeyi değil, aynı zamanda yük devretme prosedürlerini de etkiler. Kullanıcı oturumu, onu yöneten sunucu başarısız olduğunda ve kullanıcının isteği başka bir sunucuya iletildiğinde kaybolabilir. Bu durumda yeni atanan sunucu, kullanıcıdan aldığı oturum tanımlayıcısını yok sayar ve yeni bir oturum başlatır ve başarısız olan sunucunun ana belleğinde tutulan oturum verileri kaybolur.

Arızaya karşı güvenli oturum yönetimi sağlamak, örneğin bir oturum veritabanında oturum verilerinin kalıcı olarak ezberlenmesini gerektirir, böylece herhangi bir sunucu bir arızadan sonra bunları kurtarabilir. Bu çözüm performans açısından oldukça pahalıdır, çünkü oturum verilerini etkileyen her kullanıcı eylemi, örneğin alışveriş sepetindeki her değişiklik, veritabanı erişimi gerektirir.

Başarısız güvenli oturum yönetimini engellemeden performansı optimize etmek için karma bir çözüm uygulanabilir: oturum verileri, komut dosyası motorunun ana belleğinde tutulur ve hata güvenliği amacıyla veritabanında yedeklenir. Bu şekilde, oturum verilerine normal okuma erişimi, yalnızca ucuz bir ana bellek araması gerektirir ve yalnızca oturum verilerindeki güncellemeler, veritabanı erişimine neden olur.

Veritabanına kopyalama, gerçek zamanlı olarak veya “tembel” bir şekilde, örneğin periyodik olarak veya kullanıcı tarafından istenen sayfayı hesaplayan sunucu tarafı programın tamamlanmasından sonra yapılabilir. Oturum verilerine okuma erişimlerinin sıklığı, güncellemelerin sıklığından daha yüksek olduğunda, veritabanının tembel hizalanması, kalıcı oturum yönetiminin ek yükünü önemli ölçüde azaltır.

Web sunucusunun klonlanması, veri iletiminin güvenliğini artırmak için de kullanılabilir: çoğaltılan Web sunucularından biri (örneğin, Şekil 10.6’daki sunucu 3), işleme için normal HTTP protokolünün bir çeşidi olan güvenli HTTP ile donatılabilir. HTTP isteği tarafından iletilen verilerin kriptografik koruması gerekir.

Ağ yük dengeleyici, normal istekleri işleyen kalan Web sunucularının performansını etkilemeden, kriptografik koruma gerektiren tüm istekleri güvenli Web sunucusuna göndermek üzere yapılandırılabilir. Güvenli HTTP, örneğin aynı ana bilgisayarın farklı bağlantı noktalarına iki Web sunucusu yükleyerek tek makine yapılandırmasında da uygulanabilir. Ancak güvenli HTTP, Web sunucusunun yanıtını yavaşlatır ve ayrı bir HTTP sunucusuna devredilmesi daha iyidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın