Ankara
0 (312) 276 75 93
info@billgatesweb.com

Arabağlantı Alt Şemaları – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Web Danışmanlık Hizmeti, Seo Hizmeti Al, Mobile Uygulama Yaptır, Back Link Satın Al, Blog Yazdırmak İstiyorum, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Akademik Danışmanlık, Tercüme Danışmanlık

Arabağlantı Alt Şemaları – Blog Yazma – Web Tasarımı Yapımı – Web Tasarımı YouTube Videosu Yapımı – Web Sitesi Tasarlama Fiyatları

Web Domainleri

Arabağlantı Alt Şemalarının Tanımı

Veri tasarımının bir sonraki adımı, temel kavramlar arasındaki ilgili bağlantıları tanıtır. Haber öğeleri, atıfta bulundukları ürünlerle ilişkilendirilir. Ayrıca, bir ürün ödülü, onu duyuran bir veya daha fazla haberle ilişkilendirilebilir.

Bu nedenle, iki temel alt şema, biri NewsItem ve Product, diğeri ise Award ve NewsItem’i ilişkilendiren iki çoktan çoğa ilişki aracılığıyla birbirine bağlıdır. Bu ekleme, veri şemasına yol açar.

Kişiselleştirme Alt Şeması Tasarımı

Veri tasarımının son adımı, kişiselleştirme alt şemasının gerekli öğelerini ekler. Acer-Euro uygulaması, kişiselleştirilmiş özelliklerden sınırlı olarak yararlanır. Harici kullanıcılar kayıtlı değildir ve bu nedenle onlar hakkında hiçbir profil verisi toplanmaz ve onlara hiçbir kişisel içerik gönderilemez.

Tersine, dahili kullanıcılar kaydedilmeli ve bir veya daha fazla gruba atanmalıdır. Uygulamaya giriş yaptıklarında erişim hakkına sahip oldukları site görünümlerinin listesi belirlenmelidir.

Bu gereksinimleri karşılamak için, User, Group ve SiteView varlıklarını içeren bir kişiselleştirme alt şeması eklendi User varlık örnekleri Acer dahili kullanıcılarını temsil eder, varlık Group örnekleri tanımlanan grupları gösterir (Harici kullanıcılar, Yöneticiler, Mar-Com yöneticileri ve Ürün yöneticileri) ve SiteView varlık örnekleri, her bir dahili kullanıcı grubu için bir tane artı harici kullanıcılar için bir tane olmak üzere tanımlanmış site görünümlerini belirtir.

Dahili kullanıcıların profil verileri, Kullanıcı varlığı içindeki nitelikler olarak temsil edilir ve ilgili oturum açma ve iletişim bilgilerini içerir: kullanıcı adı, parola, ad, soyadı, e-posta vb.

Profil verilerinin yanı sıra, her dahili kullanıcıyı kendi yönetilen ülkeler grubuyla ilişkilendiren bir kişiselleştirme ilişkisinden yararlanılır, böylece girişten sonra sistem ona aralarından seçim yapabileceği bir ülke endeksi sunabilir.

Bir ülke seçtikten sonra kullanıcı, seçilen ülke ile ilişkili temel nesnelerle sınırlı bir içerik yönetimi oturumu başlatabilir. Bu nedenle, kişiselleştirme alt şeması, gösterildiği gibi, varlık Ülkesi ile varlık Kullanıcısı arasında bir kişiselleştirme ilişkisi içerir.

Bu bölüm, bir Web uygulamasının veri şemasının genellikle, bazı tekrarlayan birbirine bağlı alt şemaların tanınabileceği düzenli bir yapı sunduğunu göstermiştir. Özellikle veri şemasındaki nesneler, uygulamada oynadıkları role bağlı olarak çekirdek, erişim, ara bağlantı ve kişiselleştirme nesneleri olarak karakterize edilebilir. Bu karakterizasyon dikkate alındığında, veri şeması sonuçları doğal olarak iyi tanımlanmış alt şemalara ayrıştırılır ve çekirdek nesnelere odaklanır.

Bu düzenlilik, veri şemasının oluşturulmasını ve sürdürülmesini ve bunun üzerine köprü metinleri tasarlamayı kolaylaştırır. Bölüm 9’da gösterileceği gibi, bilgi nesnelerinin rolünü akılda tutarak veri şemasını tasarlamak, farklı alt metinlerin üzerine standart hipermetin modellerinin oluşturulabileceği hiper metin tasarım aşamasını kolaylaştırır. Varlık-İlişki diyagramının şemalarıdır.


Btk ara bağlantı ücretleri
SMS arabağlantı ücretleri
SMS Arabağlantı Ücretleri 2022
Arabağlantı nedir
Btk Tarife
Tesis paylaşımı yönetmeliği
Erişim ve Arabağlantı YÖNETMELİĞİ
BTK İletişim


Köprü Metni Tasarımı

Köprü metni tasarımı, gereksinim analizi sırasında belirlenen içerik yayınlama ve manipülasyon hizmetlerini gerçekleştirmek için veri tasarımında tanımlanan veri şemasının üzerine oluşturulacak site görünümlerini belirtir. Gösterildiği gibi, köprü metni tasarımı üç temel girdi kaynağından başlar: verilerin yapısını ifade eden kavramsal veri şeması, sağlanacak işlevselliği gösteren işlevsel gereksinimler ve köprü metinlerinin organizasyonunu gösteren site görünümü haritaları. kullanıcılara sunuluyor.

Köprü metni tasarımı, bu girdileri, herhangi bir uygulama detayından bağımsız olarak, ancak uygulama için bir yol haritası olarak kullanılabilecek kadar hassas, uygulama ön uçlarının yüksek seviyeli bir görünümünü veren bir WebML spesifikasyonuna dönüştürür.

Kitabın son bölümünün göstereceği gibi, bir WebML site görünümünün uygulama koduna dönüştürülmesi, yazılım araçları tarafından etkin bir şekilde desteklenebilecek çok sistematik bir süreçtir. Köprü metni tasarımının iş akışı, kaba tasarımdan ayrıntılı tasarıma kadar yukarıdan aşağıya doğru ilerler.

Kaba tasarım, veri şemasının öğelerini, kullanıldıkları site görünümlerinin alanlarıyla eşleştirerek, her bir site görünümünün ilk taslağını oluşturmayı amaçlar. Gereksinim analizi sırasında oluşturulan site görünümü haritalarında listelenen alanlar konsolide edilir ve yer işareti, varsayılan veya dahili alanların görünürlük düzeyine atanır.

Tasarımcı ayrıca, her bir alanı oluşturmak için kullanılacak veri şemasının varlıkları ve ilişkileri açısından alan içeriğini belirtir. Bunu yaparken, bilgiye erişmek, temel nesnelerin içeriğini yayınlamak, ana nesneleri birbirine bağlamak veya kişiselleştirme amaçları için kullanılabilecek çeşitli veri öğelerinin oynadığı role özel önem verilir.

Kaba tasarım, veri öğeleri ve bunların kullanıldığı alanlar arasındaki bağlantıyı ifade etmek için resmi olmayan bir metin gösteriminden yararlanan çok yüksek düzeyde site görünümleri belirtimi üretir.

Ayrıntılı tasarım, site görünümlerinin taslak şemalarının, kullanıcının gereksinimleriyle uyumlu WebML sayfaları ve birimleri koleksiyonları haline gelene kadar aşamalı olarak revize edildiği, kaba tasarımın yukarıdan aşağıya bir iyileştirmesidir. Ayrıntılı tasarımın ilk adımı sayfaları tanımlamak ve bunları ana sayfa, yer işareti veya dahili sayfalar olarak sınıflandırmaktır.

Ardından, alanlarla ilişkili içerik öğeleri ve işlemler, birim ve bağlantı kalıpları olarak ifade edilir. Ayrıntılı tasarım, çekirdek, erişim, ara bağlantı ve kişiselleştirme alt şemaları üzerine inşa edilen sayfaların ve birimlerin “kurallı” konfigürasyonları olan WebML hipermetin alt şemalarından yararlanır.

Bu bölüm, kaba ve ayrıntılı köprü metni tasarımının temel etkinliklerini sunar ve bunları Acer-Euro’nun çalışan kasası üzerinde çalışırken gösterir. Bölüm ayrıca birbirini tamamlayan iki konuyu da ele almaktadır: kullanılabilir hipermetinlerin tasarımı ve çok cihazlı uygulamaların tasarımıdır.

Site görünümü kaba tasarımında, köprü metni mimarı, site görünümü haritasını bir dizi WebML alanında birleştirmek ve her alanın içeriğini ve görünürlüğünü belirtmek için gösterilen her site görünümüne bir dizi iyileştirme adımı uygular.

İlk aktivite, alanların belirlenmesinden oluşur. Alanların tanımlanması, uygulamanın modüllere bölünmesine ilişkin bir ön fikri somutlaştıran işlevsel gereksinimlerin ve site görünümü haritalarının yeniden incelenmesiyle başlar. Bu girdilerden tasarımcı, geliştirilecek site görünümü alanlarının birleştirilmiş listesini oluşturur ve her site görünümünün ilk WebML temsilini üretir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın